.

Άδειες "εξπρές" για νέες επενδύσεις

Με ταχύρυθμες διαδικασίες που δεν θα ξεπερνούν τις 100 ημέρες θα παίρνουν τις σχετικές άδειες οι νέες επενδύσεις, εφόσον έχουν μεγάλο προϋπολογισμό και δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας. Αυτό προβλέπει ειδική νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Οικονομίας.

Η ρύθμιση αφορά επενδύσεις στην βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Προβλέπεται ότι Οργανισμός Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) θα είναι αρμόδιο για την συλλογή όλων των δικαιολογητικών από τις δημόσιες υπηρεσίες (one-stop-shop) οι οποίες θα υποχρεούνται πλέον να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τα συγκεκριμένα σχέδια. Αν μάλιστα οι υπηρεσίες λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων δεν απαντήσουν εντός 3 μηνών, το αίτημα θα θεωρείται αυτόματα ότι έχει εγκριθεί και θα προχωράει η έκδοση της άδειας. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα προτείνονται από την IiG και θα εγκρίνονται από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή επενδύσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για το μοντέλο με το οποίο εγκρίνονται και υλοποιούνται τα Ολυμπιακά έργα την περίοδο 2000-2004.

Για την υπαγωγή των επενδύσεων στη διαδικασία θα πρέπει τα επιχειρηματικά σχέδια να πληρούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

- το ποσό της επένδυσης να είναι άνω 200.000.000 ευρώ,

- το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των 75.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 (διακόσιες) νέες θέσεις εργασίας,

- ποσό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως να επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης.

Οι επενδυτές που ζητούν την υπαγωγή του σχεδίου τους στη διαδικασία ταχύρυθμων αδειών θα πρέπει να υποβάλουν στην Invest in Greece:

α) αίτηση και εντολή προς την Invest in Greece,

β) επιχειρησιακό σχέδιο της επένδυσης, που περιλαμβάνει οικονομικοτεχνική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας,

γ) μελέτη επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία.

Η Invest in Greece μέσα σε 15 ημέρες καλεί τον επενδυτή για συνεργασία σχετικά με το αίτημά του. Εφόσον ο επενδυτής υποβάλει πλήρη φάκελο, η Invest in Greece υποχρεούται:

α) να αναλάβει η ίδια για λογαριασμό του επενδυτή τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης, και
β) να παρέχει στον επενδυτή χρονοδιάγραμμα προόδου εντός ενός μηνός από την συνάντηση για συνεργασία μαζί του.

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί ότι με το συγκριμένο μοντέλο και ειδικά με την θεσμοθέτηση χρονοδιαγραμμάτων θα θέσει προ των ευθυνών τους τις δημόσιες υπηρεσίες τουλάχιστον στο θέμα της δανειοδότησης των επενδύσεων. Πάντως το βασικό πρόβλημα στην υλοποίηση των επενδύσεων παραμένει η καθυστέρηση της γνωμοδότησης του συμβουλίου της επικρατείας σε περιπτώσεις προσφυγών. Λύση στο θέμα αυτό φιλοδοξεί να επιλύσει το νομοσχέδιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Του Στέλιου Κράλογλου
Πηγή: Capital.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου