.

Απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγα σε επίκαιρη ερώτηση για τα ερευνητικά κέντρα.

Το στόχο της κυβέρνησης να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία και τα οφέλη τους στην κοινωνία και την οικονομία, τόσο με την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας, όσο και με την εξασφάλιση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, υπογράμμισε στη Βουλή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας, επ’ ευκαιρία σχετικής επίκαιρης ερώτησης.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μπούγας τόνισε: «Η αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση όχι μόνον των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού και του ερευνητικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, στοιχεία τα οποία συνδυαζόμενα με τον εξορθολογισμό των δαπανών και την αύξηση της χρηματοδότησης μπορούν να αναδείξουν το εθνικό ερευνητικό σύστημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Ο κ. Μπούγας επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην κατεύθυνση των θεματοκεντρικών ερευνητικών κέντρων, χωρίς να θίγει τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού, αλλά συνενώνοντας τις προσπάθειες περισσότερων μέχρι σήμερα φορέων, όπως στην περίπτωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που ουσιαστικά μεταφέρεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Πρόσθεσε, δε, ότι η διαδικασία αυτή της αναδιάταξης έχει ξεκινήσει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας από το τέλος του 2005 και γίνεται εν γνώσει και μετά από διάλογο με την ερευνητική κοινότητα.

Επιπλέον, τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι τα κονδύλια για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία να ανέλθουν στο 1,5% του ΑΕΠ, έως το 2015. Ήδη μέσω του ΕΣΠΑ περί το 1,5 δισ. € κατευθύνεται στην έρευνα, ποσό τριπλάσιο από αυτό του Γ’ ΚΠΣ.

Περαιτέρω, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις, όπως τα κουπόνια καινοτομίας, ύψους 8,4 εκ. €, που ενισχύουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αγορά καινοτόμων προϊόντων ή διαδικασιών από ερευνητικούς φορείς, το πρόγραμμα «Συνεργασία», ύψους 76 εκ. €, που αφορά στη σύμπραξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, το πρόγραμμα για τις καινοτόμες επιχειρήσεις (spin off, spin out), ύψους 25 εκ. € και το πρόγραμμα για «ομάδες επιχειρήσεων», για πειραματική ή βιομηχανική έρευνα, ύψους 21,2 εκ. €.

23/6/2009

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου