.

Σχετικά με τη λειτουργία και τα αποθέματα του ΑΗΣ Μελίτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία και τα αποθέματα του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης, από τη ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


Η τροφοδοσία με λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης πραγματοποιείται μόνο από ιδιωτικό λιγνιτωρυχείο το οποίο αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα ως προς την ανάπτυξή του. Λόγω αυτών των προβλημάτων είναι περιορισμένη η τροφοδοσία του Σταθμού με λιγνίτη, με αποτέλεσμα να κινούνται σε οριακά επίπεδα τα αποθέματά του.
Η ΔΕΗ από την πλευρά της προσπαθεί να βοηθήσει τους ιδιώτες ιδιοκτήτες του λιγνιτωρυχείου, ώστε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα και να τροφοδοτούν κανονικά τον ΑΗΣ Μελίτης.

Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δικών της λιγνιτικών κοιτασμάτων στην περιοχή του ΑΗΣ Μελίτης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του συγκεκριμένου Ατμοηλεκτρικού Σταθμού και από άλλες πηγές.

Η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι:

Τα προβλήματα του ΑΗΣ Μελίτης δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος και την ομαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους πελάτες της όλες τις ώρες του 24ώρου.

Ήδη, η χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπει στη ΔΕΗ όχι μόνο να υπερκαλύπτει τη ζήτηση αλλά και να διατηρεί εκτός λειτουργίας αρκετές θερμικές ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες της.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου