.

«Λιγνίτης: Εθνικό Καύσιμο – Νομός Κοζάνης: Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας» Ομιλία του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή

Στην επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σχετικά με τις επιδράσεις που συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες η παρουσία και η αξιοποίηση του ορυκτού τους πλούτου, συμμετείχε ως ομιλητής ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής.
Στην εισήγηση του με θέμα «Λιγνίτης: Εθνικό Καύσιμο – Νομός Κοζάνης: Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας», με τρόπο σαφή αποτυπώθηκαν:
 Ο ρόλος του λιγνίτη ως ενεργειακού πόρου στην εκπόνηση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Χώρας μας κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
 Η διαχρονική εξέλιξη της παρουσίας του λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, των μεγεθών της παραγωγής του, καθώς και η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του.
 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που η χρήση του λιγνίτη ως ενεργειακού πόρου συνεπάγεται.
 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Νομό Κοζάνης μέσω της αξιοποίησης των τοπικών λιγνιτικών κοιτασμάτων. Οι ενεργειακές μονάδες του Νομού και οι αντίστοιχες δυναμικότητες τους.
 Η οικονομική διάσταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νομό Κοζάνης, εστιάζοντας στις θετικές και αρνητικές συνέπειες της: Στην απασχόληση, στο ακαθάριστο εγχώριο και περιφερειακό προϊόν, στο κατά κεφαλήν εισόδημα, στην τοπική επιχειρηματικότητα, στον επαγγελματικό προσανατολισμό του τοπικού εργατικού δυναμικού, στον περιορισμό της ικανότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να διεκδικεί πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
 Η κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νομό Κοζάνης, εστιάζοντας στα δισεπίλυτα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα: Της αποκατάστασης των εδαφών, της διαφύλαξης και αποκατάστασης των υδροφόρων οριζόντων, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των αρνητικών της συνεπειών στην υγεία των πολιτών της περιοχής. Προβλήματα που σήμερα η Πολιτεία σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να επιλύσει.
 Οι Προτάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την ενίσχυση της αειφορίας του Νομού και τη μετεξέλιξη του σε Νομό της «Πράσινης Ανάπτυξης» και της «Σύγχρονης Ενεργειακής Παραγωγής».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου