.

ΥΠΕΚΑ: Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)

Με 80 θέσεις προσωπικού στελεχώνεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπαλλήλους μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ιδιότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίοι υπηρετούν στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην ΕΥΕΠΕΝ.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 15 στη Γενική Επιθεώρηση και 65 στους διάφορους τομείς της ΕΥΕΠΕΝ. Ειδικότερα, προβλέπονται: μία θέση Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας ως επικεφαλής της ΕΥΕΠΕΝ, δύο Τομεαρχών Νοτίου και Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα, 22 υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 55 Τακτικού Προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (και με συστημένη επιστολή) στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα), έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (210-6969550) ή στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (210-6974742).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου