.

ΚΑΠΕ: Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης».


Το ΚΑΠΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την κατηγορία Πράξεων «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και το Ταμείο Συνοχής, ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου