.

Σπάρτακος: Ικανοποίηση για τη δικαίωση της ΔΕΗ για τους λιγνίτες


ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
Ακυρώθηκαν τελικώς από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην εξόρυξη λιγνίτη», στη βάση του ότι «μπορεί μεν να υπάρχει αδυναμία των υπόλοιπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή να έχουν πρόσβαση στο λιγνίτη, ωστόσο για αυτή την κατάσταση ευθύνεται όχι η ΔΕΗ, αλλά η Ελληνική Δημοκρατία που δεν προχώρησε στη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως».
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, που από τη πρώτη στιγμή ενεπλάκη στο θέμα, που συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε στην όλη ιστορία και στις διαδικασίες που κινήθηκαν, που είχε αδιάλειπτη ενημέρωση επί των σχετικών θεμάτων και συνεργάστηκε με τη νομική ομάδα της ΔΕΗ, αποδεικνύεται πλέον πως κατάφερε να βάλει το δικό του λίθο, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Θυμίζουμε ότι ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ είχε παραστεί και στην εκδίκαση της υπόθεσης, όπου τόσο από πλευράς ΔΕΗ όσο και από πλευράς Ελληνικής Δημοκρατίας, είχε  δοθεί  μια δυνατή δικαστική μάχη, με άκρως εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση, που κατέστησε εφικτή τη δημιουργία θετικού κλίματος γύρω από την έκβαση της υπόθεσης.
Σαφέστατα, η σημερινή απόφαση που δικαιώνει τη ΔΕΗ δεν μπορεί να ικανοποιεί απολύτως τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ, που κατάφερε να έχει θετική συνδρομή για ένα θέμα κυρίαρχο και με πολλαπλές προεκτάσεις στους εργαζόμενους, την επιχείρηση και την ίδια την προοπτική του Ενεργειακού Λεκανοπεδίου.
Αξίζουν συγχαρητήρια στη Νομική ομάδα της ΔΕΗ (Οικονόμου Αργύρης, Σαλακά Ευσταθία και τον εξωτερικό Νομικό συνεργάτη κ. Παρασκευά Ανέστη), που υπερασπίστηκαν τις θέσεις της Επιχείρησης με άριστους χειρισμούς και άκρως τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.
Σχετικά με την απόφαση, για την καλύτερη ενημέρωση αναφέρουμε ότι:
Γενικό Δικαστήριο:
1)  Ακυρώνει την απόφαση C(2008) 824 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) (υπόθεση Τ-169/08).
2) Ακυρώνει την απόφαση C(2009) 6244 τελικό της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) (Τ-421/09).

Γραφείο Τύπου

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου