.

Παρουσίαση: "Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια" του Δήμου Κοζάνης


Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του "Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργια" του Δήμου Κοζάνης, στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κοβεντάρειο» στην πόλη της Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του«Συμφώνου των Δημάρχων».


Στις 29/12/2011, ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, υπέγραψε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου το έντυπο συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors). Με την πράξη αυτή, ο μεγαλύτερος ενεργειακός δήμος της Ελλάδας συμμετέχει σε μια από τις πλέον φιλόδοξες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο  της κλιματικής αλλαγής,  μέσω υλοποίησης πολιτικών  τοπικής κλίμακας.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευση τους, οι υπογράφοντες στο Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20%, έως το 2020.Στην κατεύθυνση αυτή, οι Δήμοι επεξεργάζονται και υλοποιούν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), προετοιμάζουν τη Βασική Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ), εφαρμόζουν πολιτικές για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο τοπικό ενεργειακό μίγμα. Οι προσπάθειες αυτές τυγχάνουν υποστήριξης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων.

Προκειμένου ο Δήμος Κοζάνης να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις  προχώρησε σε σύμβαση με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), ώστε από κοινού με το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι δράσεις και τα έργα που είναι απαραίτητα, προκειμένου ο Δήμος να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που ανέλαβε.

Διαβάστε σχετικά με τις δράσεις του Δήμου Κοζάνης στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης στο http://www.kozanh-energy.gr.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου