.

Πόσα απέδωσαν οι ρυθμίσεις από αυθαίρετα και ημιυπαίθριους

Τα 1,9 δισ. ευρώ αγγίζουν τα έσοδα από αυθαίρετα και ημιυπαίθριους, από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2013, όπως προκύπτει από έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα.

Συγκεκριμένα, το κράτος έχει εισπράξει 1,9 δισ. ευρώ, από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2013, μετά τη θέσπιση του Ν. 4014/11 για τις αυθαίρετες κατασκευές και τους ημιυπαίθριους και του Ν. 4178/13 "Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".

Μάλιστα το ποσό αυτό υπερβαίνει τις εκτιμήσεις που προέβλεπαν έσοδα 1,7 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από το έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση των βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, με την οποία μεταξύ άλλων ζητούσαν να ενημερωθούν πόσα είναι τα έσοδα από τα αυθαίρετα που νομιμοποιούνται.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα από τις παραπάνω ρυθμίσεις αναλύονται σε έσοδα από πρόστιμα τα οποία αποτελούν έσοδα του Πράσινου Ταμείου που εντάσσονται στη Γενική Κυβέρνηση σε έσοδα από παράβολα που εισάγονται στον Κωδικό Εσόδου 3746 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ανάλυση των εσόδων από τους δύο νόμους

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού από παράβολα

-Την περίοδο Οκτώβριος - Δεκέμβριος του 2011 τα προϋπολογισθέντα έσοδα ήταν 0 και τα εισπραχθέντα 75,98 εκατ. ευρώ. -Στο σύνολο του 2012 τα προϋπολογισθέντα ήταν 175 .ευρώ και τα εισπραχθέντα 159,13 εκατ. ευρώ. -Το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013 τα προϋπολογισθέντα έσοδα είναι 15 εκατ. ευρώ και τα εισπραχθέντα ανήλθαν σε 67,72 εκατ. ευρώ.

Έσοδα Πράσινου Ταμείου από πρόστιμα

-Το διάστημα Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 τα προϋπολογισθέντα έσοδα ήταν 616 εκατ. ευρώ και τα εισπραχθέντα ανήλθαν σε 845,67 εκατ. ευρώ.

-Το 2012 τα προϋπολογισθέντα ήταν 677 εκατ. ευρώ και τα εισπραχθέντα ανήλθαν σε 567,73 εκατ. ευρώ.

-Το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2013 τα προϋπολογισθέντα ήταν 239 εκατ. ευρώ και τα εισπραχθέντα ανήλθαν σε 190,65 εκατ. ευρώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου