.

ΑΝΚΟ: Στοιχεία ανέργων & επιδοτούμενων στην χώρα & στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΟΑΕΔ)

Ενδιαφέροντα στοιχεία των ανέργων-εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για το σύνολο της χώρας αλλά και κατά περιφέρεια (Φεβρουάριος 2014).

Στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον προηγούμενο μήνα σε 2.789 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 0 ,33 %. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (4,27 %) . Από τις Περιφέρειες που εμφανίζουν ποσοστιαία μείωση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει την μεγαλύτερη με ποσοστιαία μεταβολή ( - 1,13 %)

Το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 857.448 άτομα.
Από αυτά 431.523 (ποσοστό 50,33 %) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 425.925 (ποσοστό 49,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Το σύνολο των λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 205.269 άτομα όπου 62.858 (ποσοστό 30,62 %) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 142.411 (ποσοστό 69,3 8 %) εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ ο υψηλότερος αριθμός ανέργων που αναζητούν εργασία εμφανίζετα  στην Περιφέρεια Αττικής με 308.846 άτομα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 159.069 άτομα, καθώς οι δύο αυτές Περιφέρειες συγκεντρώνουν το υψηλότερο πληθυσμό στο σύνολο της χώρας.


Την έκθεση του ΟΑΕΔ μπορείτε να δείτε εδώ.

  • Στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιέχονται εδω.
ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946(εσωτ.676,677), e-mail: info@anko-eunetwww.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη. 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου