.

ΣΑΤΕ: Κίνδυνος απένταξης και μη ολοκλήρωσης έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ

Σε ουσιαστική παύση πληρωμών, αλλά και στον κίνδυνο απένταξης, οδηγούνται έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε ο ΣΑΤΕ προς τον υπουργό ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη.
 Όπως επισημαίνεται, "οι πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν για το τρέχον έτος και για τα εκτελούμενα έργα του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ, περιορίστηκαν μόλις στο 30% του προηγούμενου έτους (400 εκατ. ευρώ), με συνέπεια να μην πληρώνονται εκτελεσμένες και πιστοποιημένες εργασίες πέρα του εγκεκριμένου για κάθε έργο ποσού.
Δεδομένου ότι και για το 2015, τελευταίο έτος ισχύος του ΕΠΠΕΡΑΑ, προβλέπεται να εγκριθούν ίδιου ύψους πιστώσεις, προκύπτει, με μαθηματική ακρίβεια, κίνδυνος απένταξης έργων για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις, όπως, επίσης, και η διακοπή εκτέλεσης πολλών άλλων, λόγω αδυναμίας πληρωμής των δεδουλευμένων.
Σημειώνουμε ότι τα έργα του προγράμματος είναι μικρά, αλλά σημαντικά στην επίλυση τοπικών προβλημάτων καθώς στο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ περιλαμβάνονται αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, προστασία ευαίσθητων περιοχών, διαχείριση αστικών λυμάτων, έργα ύδρευσης, εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού, διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα, κλπ.
Ο κίνδυνος διακοπής ή και απένταξης έργων του προγράμματος – πέρα από τις προφανείς συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας – συνιστά ακόμη μια απειλή καταστροφής για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρές και μεσαίες, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις, αφού δεν εισπράττουν τα δεδουλευμένα.
Στην επιστολή, ο ΣΑΤΕ επισημαίνει και ένα ακόμη μείζον ζήτημα: στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται με βάση το ΕΠΠΕΡΑΑ και με ευθύνη των ανά την Ελλάδα ΔΕΥΑ, δεν αποτελούν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες οι εργασίες σύνδεσης των παροχών, ενώ τεχνικά είναι αδύνατο να απομονωθεί η κατασκευή τους με την ταυτόχρονη κατασκευή των δικτύων και η μη λειτουργικότητα του όλου έργου είναι λόγος απένταξης αυτού!
Με δεδομένη την αδυναμία των ΔΕΥΑ να ανταποκριθούν οικονομικά στα έργα αυτά, αλλά και της αδυναμίας των πολιτών να υποβληθούν στη δαπάνη που τους αναλογεί, ο ΣΑΤΕ προτείνει να δοθεί χρηματοδοτική διέξοδος, με προσφυγή των ΔΕΥΑ στον τραπεζικό δανεισμό και τη σταδιακή αποπληρωμή από τους πολίτες, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργική ολοκλήρωση των έργων.
Για όλα αυτά τα ζητήματα, ο ΣΑΤΕ ζητά από τον υπουργό ΥΠΕΚΑ επείγουσα συνάντηση".

Πηγη: capital.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου