.

Δήμος Κοζάνης: Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης [Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014]

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από τοhttp://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης: 

1.                Εξέταση αιτήματος συλλόγου Δημοτικών υπαλλήλων Νομού Κοζάνης με θέμα «Αντίθεση στην Αξιολόγηση σύμφωνα με το Ν.4250/2014»
2.                Έγκριση έκθεσης δ’ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.                Έγκριση έκθεσης α’ τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.                Επιστροφές-διαγραφές διαφόρων ποσών
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.                Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.                 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.                Συμπλήρωση της αριθμ. 236/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.                Απευθείας εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρου (διακοσμητικών πετρωμάτων) στη θέση Ασβεσταριά της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δ. Υψηλάντη, έκτασης 21.416,83 τ.μ. στης εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.                Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
10.              Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
11.              Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014 της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.
12.              Έγκριση της αριθμ. 49/2014 μελέτης έργου «Κέντρο διάδοσης τεχνολογίας στο Ο.Τ. 2 της ΖΕΠ Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
13.              Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
14.              α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15.              α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση σχολικών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
16.              Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
17.              Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου – προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση επιδεικτικού – εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
18.              Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης
19.              Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου