.

Φτηνά βιοκαύσιμα από αγριαγκινάρα στη Θεσσαλία

Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και όφελος για την εθνική οικονομία φιλοδοξεί να επιφέρει η υλοποίηση ενός προγράμματος για την παραγωγή ελληνικού βιοκαυσίμου από καλλιεργούμενη βιομάζα αγριαγκινάρας, το οποίο προκρίνει το Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών από κοινού με την εταιρεία «Ελληνικά Στερεά Βιοκαύσιμα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκο Δαναλάτο, το Εργαστήριο, του οποίου είναι διευθυντής, συμφώνησε με ομάδα επενδυτών για την καλλιέργεια αρχικά 10.000 στρεμμάτων στη Θεσσαλία για την παραγωγή 15.000 τόνων πελλέτας (7500 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) που θα διατίθεται σε τιμές υπο-τριπλάσιες του ισοδυνάμου πετρελαίου θέρμανσης.
Το παραπάνω βιοκαύσιμο θα παραχθεί σε μονάδα που έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου, ενώ η προμήθεια της βιομάζας θα παράγεται στη βάση συμβολαιακής γεωργίας, προς 70 ευρώ/τόνο, με μεγάλα οφέλη για τον παραγωγό, την τοπική απασχόληση, τον τελικό χρήστη-καταναλωτή και φυσικά το περιβάλλον.
Η επέκταση του σχεδίου αυτού, σύμφωνα με τον κ. Δαναλάτο, πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα στο τρίπτυχο ελληνική γεωργία- εθνική οικονομία- μερική απεξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου. Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο κ. Δαναλάτος, η καλλιέργεια 10.000 στρεμμάτων για την παραγωγή και χρήση αγριαγκινάρας για παραγωγή βιοκαυσίμου θα συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 28.000.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις προστιθέμενες αξίες καθ' όλη την παραγωγική διαδικασία από την καλλιέργεια και παραγωγή βιομάζας στο χωράφι, την επεξεργασία της στο εργοστάσιο μέχρι την πώληση της πελέττας και τη χρήση της ως βιοκαυσίμου, την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, τους φόρους προστιθέμενης αξίας και την μείωση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου