.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πιο συμφέρουσα επένδυση

Στις 10 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε μελέτη σύμφωνα με την οποία η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι οικονομικότερη από τη χρήση παραδοσιακών ενεργειακών πηγών, όπως ο γαιάνθρακας, το φυσικό αέριο ή η πυρηνική ενέργεια. Σύμφωνα με τη μελέτη, το συνολικό κόστος για την παραγωγή ενός μεγαβάτ από ανεμογεννήτριες στο έδαφος είναι 105€, ενώ από ηλιακή ενέργεια, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες και πυρηνική είναι 125€, από φυσικό αέριο 164€ και από γαιάνθρακα 223€. Είναι αξιοσημείωτο ότι στον υπολογισμό του συνολικού κόστους, λαμβάνονται υπόψη το κόστος παραγωγής, η τιμολόγηση, οι επιδοτήσεις, αλλά και το κόστος αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην κλιματική αλλαγή.

κλικ για να δείτε την μελέτη...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου