.

Έπεσαν υπογραφές για την εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου Βεύης

Υπεγράφη, μετά από παλινωδίες ετών, η απόφαση για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης Φλώρινας, στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Η διαδικασία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2010 ενώ τον Αύγουστο του 2013 εγκρίθηκαν από το υπουργείο τα πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με τα οποία αναδείχθηκε πλειοδότης η 'Ακτωρ.
Η σύμβαση ορίζει πως η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 15ετής με δικαίωμα παράτασης ύστερα από μονομερή δήλωση του μισθωτή ανά 5ετία μέχρι τα 50 χρόνια.
Στο διάστημα των 15 ετών ο μισθωτής υποχρεούται να προχωρήσει σε επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ερευνητικές εργασίες αξίας 6,1 εκατ., δαπάνες για μηχανολογικό και λειτουργικό εξοπλισμό ύψους 28,3 εκατ. την πρώτη πενταετία. Η ελάχιστη παραγωγή λιγνίτη ξεκινά από 100.000 τον. τον πρώτο χρόνο και κλιμακώνεται σε 5 εκατ. από το 13ο έτος της σύμβασης. Το μίσθωμα προκύπτει από μαθηματικό τύπο στον οποίο λαμβάνεται υπόψη ο όγκος και η ποιότητα (θερμογόνος δύναμη) του παραγόμενου λιγνίτη καθώς και η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης κατά την πρώτη τριετία να δημιουργήσει 456 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (244 στην εταιρία και 212 σε υπεργολάβους). Οι θέσεις εργασίας θα καλύπτονται, κατά προτεραιότητα, από κατοίκους της περιοχής και από τους πρώην εργαζομένους των εταιρειών ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕ και ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ Α.Ε., οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα άνεργοι.


http://www.moneypro.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/92549/Default.aspx#sthash.kmzT95n9.dpuf

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου