.

Έτσι θα λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας – Μέτοχοι όλοι οι «παίχτες» της αγοράς

Μια καινούργια εταιρεία, ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούσα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με βασικούς μετόχους τον ΛΑΓΗΕ και το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και με συμμετοχή στη μετοχική του σύνθεση και στο Δ.Σ. όλων των συμμετεχόντων στην αγορά (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί, κ.λπ.) θα είναι αυτή που θα δημιουργήσει και λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας στη χώρα μας. «Η αρχή είναι η εξής: η αγορά να λειτουργεί την αγορά, υπό τον αυστηρό έλεγχο βεβαίως των ρυθμιστικών αρχών», δηλώνει στο energypress για το υπό δημιουργία Power Exchange, ο πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ κ. Τάσος Γκαρής. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «όλη η Ευρώπη δουλεύει με Power Exchange, πουθενά δεν είναι δημόσιο».

Η πολιτική απόφαση για τη δημιουργία του χρηματιστηρίου έχει ληφθεί, θεωρείται μάλιστα ότι αποτελεί μια εμβληματική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση εστιαζόμενη σε παρεμβάσεις ρυθμιστικού και όχι αυστηρά δημοσιονομικού χαρακτήρα. Οι εκπρόσωποι του ΛΑΓΗΕ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και της ΡΑΕ έχουν λάβει εντολή από τον κ. Μανιάτη να παρουσιάσουν μέχρι το τέλος του χρόνου ένα σχέδιο θεσμικού πλαισίου, στη γραμμή όμως της πρότασης που έχουν καταθέσει από κοινού ο ΛΑΓΗΕ και το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου, σύμφωνα με την πρόταση;
Η νέα εταιρεία θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, όπως κάνει σήμερα ο ΛΑΓΗΕ. Ταυτόχρονα θα γίνονται οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου:
-Με προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στην αναμορφωμένη αγορά ηλεκτρισμού, όπως θα προκύψει με βάση το target model της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελούν υποχρεώσεις της χώρας μας ενόψει του target model.
-Ως βάση για τη λειτουργία στη χώρα μας ενός price hub φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο βαθμό που στη χώρα μας θα εισέρχεται αέριο από διαφορετικές πηγές και οδεύσεις, θα πρέπει να διευκολύνεται η αγοραπωλησία ποσοτήτων. Εκτιμάται ότι η χώρα πρέπει να επισπεύσει τη δημιουργία gas hub, καθώς γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.
-Σε σύνδεση με την αγορά ρύπων, καθώς και των πράσινων πιστοποιητικών.
Στον σημερινό ΛΑΓΗΕ θα μείνει η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και όποιες αρμοδιότητες αναλάβει για τις ΑΠΕ στο πλαίσιο της μεταφοράς σχετικών αρμοδιοτήτων από τον ΑΔΜΗΕ. Η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στον ΛΑΓΗΕ, έχει τεθεί ως προαπαιτούμενο, ωστόσο εάν κάποιοι από τους σημερινούς εργαζόμενους θελήσουν, θα μπορούν να περάσουν στη νέα εταιρεία.
Ηλεκτρική αγορά
Είναι σαφές ότι η έμφαση, τουλάχιστον αρχικά, για το ελληνικό Power Exchange θα είναι οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες θα εμπλουτίσει με την ανάπτυξη μιας αγοράς παραγώγων ενέργειας, καθώς, επίσης, και με τη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών εκκαθάρισης και διακανονισμών, ενδεχομένως και με την ενσωμάτωση συναλλαγών εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιες από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα παρέχονται είναι τα εξής:
-Πλατφόρμα διαπραγματεύσεων και πράξεων για διμερείς συναλλαγές εκτός Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
-Προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικού ρεύματος (προθεσμιακά συμβόλαια ενέργειας, παράγωγα προϊόντα)
-Ενδοημερήσια αγορά ρεύματος
Το ιστορικό
Είναι γνωστό ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε δρομολογήσει τη δημιουργία χρηματιστηρίου παραγώγων ενέργειας και μελετούσε τη λειτουργία χρηματιστηρίου ενεργειακών commodities. Ταυτόχρονα η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ έβλεπε το ρόλο του Λειτουργού στη νέα περίοδο ως ένα Power Exchange που θα μετεξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο χρηματιστήριο ενέργειας. Οι δύο φορείς (ΛΑΓΗΕ και Χ.Α.) συμφώνησαν σε πρόταση δημιουργίας από κοινού μιας νέας εταιρείας, με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, την οποία υπέβαλλαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μανιάτης και Παπαγεωργίου έδωσαν το πράσινο φως για να προχωρήσει η διαδικασία, η οποία τώρα μελετάται όσον αφορά τις θεσμικές και άλλες αλλαγές που απαιτεί. Για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας της νέας εταιρίας θα καταρτισθεί Business Plan.
Οι αλλαγές που θα επέλθουν στην ηλεκτρική αγορά με το target model, οπότε θα έχουν εφαρμογή και οι υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, προσδιορίζονται για το 2016 το νωρίτερο. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της μελέτης που είχαν αναθέσει ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ σε εξωτερικό σύμβουλο για τον «οδικό χάρτη» προς το target model. «Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν θα ικανοποιήσει απλώς τις ανάγκες του νέου μοντέλου. Θα αποτελέσει τον καταλύτη για να αλλάξει η αγορά ηλεκτρισμού και ευρύτερα η αγορά ενέργειας» δηλώνει ο Τάσος Γκαρής.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου