.

Η συλλογή των Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου για τον Νομό Κοζάνης συνεχίζεται

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των ιδιοκτητών για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Με την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου, για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών κτηματογράφησης, όλα τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία δεν μπορούν να διεκδικηθούν, παρά μόνο να τύχουν αποζημίωσης. Αυτό θα συμβεί για την Ολυμπιάδα στις 6/1/2016 όπου όλα τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν και είναι αγνώστου ιδιοκτήτη θα περιέλθουν οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Ομοίως ακολουθεί η Πτολεμαΐδα τον Δεκέμβριο του 2017.


Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κτηματολογικά Γραφεία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους τα οποία αμέλησαν να δηλώσουν, ακόμα και τώρα πριν είναι αργά.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου