.

«Ψυχρή» ευρωπαϊκή υποδοχή στο ελληνικό αίτημα για δωρεάν δικαιώματα ρύπων στην ηλεκτροπαραγωγή

Για πρακτικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους, σύμφωνα με δημοσιογραφικές εκτιμήσεις και πληροφορίες, διαφαίνεται πως δεν τυγχάνει θετικής αποδοχής η πρωτοβουλία της ΔΕΗ και του ΥΠΕΝ για την είσοδο της Ελλάδος στο κλαμπ κρατών μελών που εξαιρούνται από την απαγόρευση χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σε πρακτικό επίπεδο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική πρωτοβουλία έγκειται στο γεγονός ότι η απόφαση για την εξαίρεση έχει ληφθεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, δηλαδή εγκρίθηκε σε Σύνοδο Κορυφής και άρα για να τροποποιηθεί θα πρέπει να περιληφθεί σε ατζέντα Συνόδου Κορυφής και να αποφασίσουν οι αρχηγοί κρατών. Προκειμένου να περιληφθεί η Ελλάδα στην εν λόγω κατηγορία δικαιούχων κρατών μελών θα πρέπει να ληφθεί ως έτος αναφοράς το έτος 2014 και όχι το 2013 όπως σήμερα ισχύει, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον τεχνικές περιπλοκές σε μια τέτοια απόφαση. Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο υπό τις παρούσες συνθήκες να πεισθούν οι τρέχοντες δικαιούχοι, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Λετονία και η Πολωνία να δεχθούν να μειωθούν τα δικά τους κονδύλια προκειμένου να εισέλθει και η Ελλάδα στο κλαμπ των δικαιούχων κατ’ εξαίρεση.
Σε ουσιαστικό επίπεδο, η κατ΄ εξαίρεση χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, δε θα μπορούσε να αποδοθεί απευθείας στη ΔΕΗ καθότι με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, προβλέπεται διαγωνισμός μεταξύ των ηλεκτροπαραγωγών, ώστε ο ηλεκτροπαραγωγός που θα πάρει τα δωρεάν δικαιώματα να επιλεγεί με βάση τις προτάσεις του για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του. Μια άλλη σημαντική παράμετρος του ζητήματος αφορά στο γεγονός ότι δεν χορηγούνται επιπλέον δικαιώματα εκπομπής, παρά μόνον από τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε κράτος μέλος προς δημοπράτηση, θα δοθούν κάποια δωρεάν σε ηλεκτροπαραγωγούς. Αυτό σημαίνει πως θα αφαιρούνταν χρήματα από αυτά που σήμερα προβλέπεται πως κατευθύνονται προς τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ, εγείροντας ενδεχόμενους κινδύνους αύξησης του κόστους για τους καταναλωτές λόγω αύξησης της χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ για την κάλυψη των αντίστοιχων απωλειών.
Υπενθυμίζεται πως το κόστος ρύπων αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα έτη από τα 7 περίπου ευρώ ανά μεγαβατώρα που κυμαίνεται σήμερα, καθώς η Ε.Ε. ενέκρινε την δημιουργία ενός αποθεματικού δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (market stability reserve), ώστε να στηριχθεί το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας (ETS). Σε σχέση με τις πρακτικές επιπτώσεις που αναμένεται να υπάρξουν στην αγορά ενέργειας, η αναμενόμενη αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων θα επιβαρύνει συνακόλουθα το ήδη αυξημένο λειτουργικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικές μορφές και ιδίως άνθρακα και λιγνίτη.

Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου