.

Το 70% από τα έσοδα των «ρύπων» θα πάνε στον ΛΑΓΗΕ για να καλυφθεί η τρύπα του Λογαριασμού των ΑΠΕ

erotimatiko lampirizonΣτην επιλογή να αυξήσει το ποσοστό από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα κατευθύνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα ελλείμματα, καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτσι, αντίο για 60% που προβλεπόταν αρχικά, στην Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται εντός των επόμενων ημερών, το ποσοστό θα καθοριστεί στο 70%. Από το υπόλοιπο 30%:

τα μισά θα χρηματοδοτούν το μέτρο της «αντιστάθμισης», δηλαδή της αποζημίωσης των βιομηχανιών για τα κόστη που συνεπάγεται γι΄ αυτές η συμμετοχή τους στο σύστημα των ρύπων. Μέχρι το τέλος του 2015 το μέτρο της αντιστάθμισης καλυπτόταν, στο σύνολο του κόστους του, από τις δημοπρασίες ρύπων.

Το υπόλοιπο 15% θα χρηματοδοτεί την υλοποίηση πολιτικών που επιβάλει η Κοινοτική Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, πολιτικές που είναι πλέον υποχρεωτικές.

Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι, ακόμα και μετά την αύξηση του ποσοστού από τα έσοδα των ρύπων που θα κατευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, και πάλι δεν είναι επαρκή τα ποσά για να ισοσκελιστούν τα ελλείμματα που προβλέπει ο ίδιος ο ΛΑΓΗΕ ότι θα υπάρξουν. Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο του ΛΑΓΗΕ, εάν δεν υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις, το 2016 θα κλείσει με έλλειμμα 236,72 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα, στο τέλος του 2017 εκτιμάται ότι το έλλειμμα θα είναι 374,91 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, το «φάντασμα» των ελλειμμάτων επανήλθε λόγω μια σειράς παραγόντων: Της πτώσης της διεθνούς τιμής των ρύπων, της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, της ραγδαίας πτώσης της Oριακής Tιμής Συστήματος στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της τελευταίας μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ, αλλά και της, έστω και περιορισμένης, αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ.

Με δεδομένο, όπως προαναφέρθηκε, ότι η θεσμοθέτηση του 70% των εσόδων από τους «ρύπους» θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση αλλά δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, και με δεδομένο επίσης ότι η κυβέρνηση δεν συζητά καν μια αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που θα επιβάρυνε τους πολίτες, στο ΥΠΕΝ, όπως έχει αποκαλύψει το energypress, δουλεύουν διερευνώντας πως μπορούν να καλύψουν το έλλειμμα οι εμπλεκόμενοι στη σχετική αγορά, ήτοι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι προμηθευτές ρεύματος και οι κάποιοι από τους ίδιους τους παραγωγούς ΑΠΕ που εμφανίζονται να έχουν πολύ μεγάλες αποδόσεις.

Ας σημειωθεί τέλος ότι μέχρι και το τέλος του 2015 το σύνολο των εισπράξεων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών CO2 όδευαν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2016 αυτό σταμάτησε και με την επικείμενη Υπουργική Απόφαση θα καθοριστεί που θα πηγαίνουν τα χρήματα. Η κοινοτική οδηγία, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, προβλέπει ότι το 50% τουλάχιστον θα πρέπει να κατευθύνεται σε «πράσινες δράσεις», ορισμό στον οποίο «χωράει» η ενίσχυση των ΑΠΕ. Το ΥΠΕΝ φέρεται να έχει αποφασίσει, αντί του «υποχρεωτικού» 50% να ορίσει το 70%.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου