.

Αποεπένδυση 40% στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ ως τον Ιούνιο του 2018 προβλέπει η νέα συμφωνία για τα ενεργειακά

Ως το Νοέμβριο θα έχει διορία η κυβέρνηση για να παρουσιάσει το σχέδιο της αποεπένδυσης τον λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε ποσοστό 40%, ώστε να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο του 2018, όπως προβλέπεται στο νέο σχέδιο συμφωνίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.
Όσον αφορά τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, προβλέπεται ότι το 2017 θα δημοπρατηθεί ποσότητα 12% και θα υπάρξει επαναδημοπράτηση της μισής ποσότητας του 2016 δηλαδή 4%. Ως εκ τούτου, η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα δημοπρατηθεί από τη ΔΕΗ φέτος φτάνει το 16%. Η επαναδημοπράτηση ποσοτήτων προβλέπεται να γίνει και το 2008 και το 2019 ενώ το νέο μνημόνιο περιλαμβάνει πιο στενούς μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας των δημοπρασιών και της μείωσης του μεριδίου της Δ.Ε.Η.

Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρέωση να ληφθούν μέτρα για τις ρεύματοκλοπές ενώ θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την μείωση των ανεξόφλητων οφειλών με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από την πλευρά της Δ.Ε.Η.

Για τα εκκρεμή ΥΚΩ προβλέπεται ο καθορισμός του ύψους των ποσών που έχει λαμβάνειν η ΔΕΗ μέχρι τον Ιούλιο του 2017 και ο καθαρισμός οδικού χάρτη για την εξόφληση των οφειλών προς τη ΔΕΗ μέχρι το 2020.

Για τον ΑΔΜΗΕ προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης μέχρι το Μάιο του 2017. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ναυαγήσει το κυβερνητικό σχέδιο, θα ενεργοποιηθεί η πώληση του 100% της εταιρείας.

Για το μηχανισμό επάρκειας ισχύος προβλέπεται η κοινοποίηση του σχεδίου στις ευρωπαϊκές αρχές (προαπαιτουμενο) και ο καθορισμός του νέου μηχανισμού στη βάση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τις περιβαλλοντικες ενισχυσεις καθως και μετά από τη διενέργεια λεπτομερών μελετών για την επάρκεια ισχύος του συστήματος. Με βάση το νέο κανονισμό η κατανομή ισχύος θα πρέπει να γίνεται με ανταγωνιστικούς όρους αγοράς.

Αναφορικά με την αγορά φυσικού αερίου, προβλέπεται η κατάρτιση ενός oδικού χάρτη για την πλήρη συμμόρφωση της ελληνικής αγοράς με τους κώδικες του ευρωπαϊκού δικτύου με ένα πρώτο προσχέδιο να παρουσιάζεται μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Ταυτόχρονα θα καθορίζονται τα βήματα για να εξαλειφθεί το πιθανό ασυμβίβαστο των δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ - ΕΠΑ.

Τέλος προβλέπονται αναλυτικά βήματα και επίσπευση των διαδικασιών για την αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρισμού και την μετάβαση στο νέο μοντέλο της αγοράς.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου