.

Στο δρόμο για τις διεθνείς αγορές η ΔΕΗ μετά την αξιολόγηση της S&P - Aπέχει δύο βαθμίδες και μία… αύξηση τιμολογίων

Όταν την άνοιξη του 2014 η ΔΕΗ έβγαινε στις διεθνείς αγορές, είχε προηγηθεί η έκθεση έκπληξη της Standard & Poors τον Απρίλιο, η οποία είχε προχωρήσει σε τριπλή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα τότε από αξιολόγηση CCC ο οίκος είχε αξιολογήσει τη ΔΕΗ με Β.
Τότε στη συγκεκριμένη έκθεση αποτυπωνόταν η αισιοδοξία για το μέλλον της επιχείρησης, η πρόοδος στο τότε σχήμα της αποκρατικοποίησης (μικρή ΔΕΗ) η πρόοδος των ρυθμιστικών αλλαγών στην αγορά, η βελτίωση των δεικτών δανεισμού και φυσικά οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία επίσης τότε έβγαινε δοκιμαστικά στις αγορές.

Προχθές η ΔΕΗ ξέφυγε από την αξιολόγηση της πιθανής χρεωκοπίας εντός ενός έτους (CCC) και αναβαθμίστηκε σε CCC+, απέχοντας ωστόσο δύο βαθμίδες από την αξιολόγηση Β, η οποία κρίθηκε από τις αγορές ως αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση των δύο διεθνών ομολόγων, μέσω των οποίων η ΔΕΗ άντλησε 700 εκατ. ευρώ, με ανταγωνιστικό για την τότε εποχή επιτόκιο. Περισσότερο όμως από τη νέα πηγή χρηματοδότησης, το μεγάλο κέρδος τότε ήταν ότι διεθνή χαρτοφυλάκια αγόρασαν τίτλους ΔΕΗ και είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία.

Πρακτικά με τη χθεσινή αξιολόγηση (CCC+) η Standard and Poors αξιολογεί ότι η ΔΕΗ είναι επαρκώς κεφαλαιακά διαρθρωμένη και δεν αντιμετωπίζει ορατό κίνδυνο για το επόμενο κρίσιμο 1,5 έτος (η αξιολόγηση Β σημαίνει αντίστοιχα ότι μια εταιρεία θεωρείται θωρακισμένη για διάστημα 3 ετών, με αξιολόγηση Β- για 4 έτη και με αξιολόγηση ΒΒ για διάστημα 5 ετών).

Περισσότερη ίσως σημασία έχει η αναβάθμιση ως τάση. Είναι προφανές ότι η αναβάθμιση εκ μέρους της S&P, βάζει τη ΔΕΗ στο δρόμο για την εκπεφρασμένη και από τη διοίκηση της επιχείρησης, πρόθεση να απευθυνθεί εκ νέου στις αγορές για άντληση νέου δανεισμού, ή ακόμη και ανανέωση του υφιστάμενου με καλύτερους όρους, που θα μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος για τον ισολογισμό της.

Ο ίδιος ο κ. Παναγιωτάκης με δηλώσεις του έχει δηλώσει ότι θα εξεταστούν εντός του 2019 οι δυνατότητες να απευθυνθεί η ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές.

Πάντως η προχθεσινή ανακοίνωση του οίκου έχει συγκεκριμένη λογική και βασίζεται στα εξής δεδομένα:


  • την επιτυχή αναχρηματοδότηση του μεγάλου ομολογιακού των 1,3 δις ευρώ
  • την εξασφάλιση πρόσθετων γραμμών χρηματοδότησης 620 εκατ. ευρώ που δίνει το περιθώριο στην επιχείρηση να καλύψει άνετα την ωρίμανση του μεγάλου ομολόγου (του τμήματος δηλαδή που δεν έχει αποπληρωθεί ύψους 350 εκατ. ευρώ)
  • τη συνολική βελτίωση της ρευστότητας
  • τη βελτίωση της αξιολόγησης της Ελλάδας, με δεδομένο ότι η ΔΕΗ αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενη με το κράτος επιχείρηση

Η έκθεση όμως δεν περιλαμβάνει μόνο θετικές διαπιστώσεις του οίκου που παραμένει επιφυλακτικός για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, επισημαίνοντας την ανάγκη για στρατηγικό μετασχηματισμό της επιχείρησης, μείωση της δέσμευσης από τα ορυκτά καύσιμα και την άνοδο των τιμών των ρύπων.

Η S&P αναμένει τα προσαρμοσμένα EBITDA της επιχείρησης να κυμανθούν στα 370 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση με τα 634 εκατ. του 2017.

Στα ρίσκα περιλαμβάνεται η ανάγκη πρόσθετου δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα επιδεινώσει ενδεχόμενα τον ήδη εύθραυστο ισολογισμό.

Για την περίοδο 2019 - 2020 ο οίκος προβλέπει:


  • Ίδια έσοδα για το 2019 με μείωση 5% των πωλήσεων ενέργειας που θα υποκατασταθεί με αύξηση των εσόδων ανά πελάτη (αύξηση τιμολογίων)
  • Σημαντική μείωση των εσόδων το 2020 έως 14- 15% λόγω μείωσης μεριδίου αγοράς
  • Περιθώριο EBITDA στο 11%
  • Θετικές χρηματοροές της τάξης των 100 εκατ. ευρώ λόγω βελτίωσης στο μέτωπο των ανεξόφλητων
  • Επενδύσεις 1,7 δις στη διετία (ήδη 800 εκατ. έχουν δεσμευτεί)
  • Μείωση του δανεισμού από την πώληση των λιγνιτικών


Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου