.

ΕΣΠΑ: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Εκπόνηση 10 Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για το τομέα της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης. Σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων και γεωργικών πρακτικών που προωθούν τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας- ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ & 2009/147/ΕΚ - καθώς και την αειφόρα διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων στις προστατευόμενες περιοχές.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου