.

Επικαιροποιημένο Master Plan Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

To "Επικαιροποιημένο Master Plan Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" όπως κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ δίνεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι "...η κατάρτιση του ΣΔΑΜ δεν απορρέει από το υπό διαμόρφωση δίκαιο της Ε.Ε. (θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2021-2027) και πλην της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προσδιορίζει το περιεχόμενό, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες κατάρτισής του, δεν προβλέπεται από άλλον νομοθετικό κανόνα εθνικού δικαίου. Περαιτέρω, με δεδομένο ότι κύρια πηγή χρηματοδότησης της Δίκαιης Μετάβασης είναι η Ε.Ε., καθίσταται σαφές ότι το ΣΔΑΜ έχει δυναμικό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτόν θα προσαρμόζεται ακολουθώντας την πρόοδο του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027..."


Επικαιροποιημένο Master Pla... by mavromatidis

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου