.

Συμφωνία για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη των Πρεσπών

Στις 4 Οκτωβρίου, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διασυνοριακής συνεργασίας που αποβλέπει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της λεκάνης απορροής των Πρεσπών. Μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση, μεταξύ της Ε.Ε. και των Υπουργείων Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Π.Γ.Δ.Μ., ιδρύθηκε ειδική επιτροπή για τη διαχείριση του πάρκου Πρεσπών που αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να ελέγχει την κατάσταση του περιβάλλοντος και των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

κλικ για περισσότερα...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Προς Μείωση οι Επιδοτούμενες Τιμές των Φωτοβολταϊκών στη Βρετανία

Από το energia.gr...

Οι επιδοτούμενες τιμές των φωτοβολταϊκών στη Βρετανία είναι «μη βιώσιμες», όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση και θα πρέπει να αλλάξουν. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες του κλάδου και καταναλωτικές ομάδες προειδοποιούν για τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.

Τη σχετική δήλωση έκανε ο υπουργός Κλίματος, Γκρεγκ Μπάρκερ, αναγγέλλοντας έτσι μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση της ταρίφας στα φ/β. Μέχρι σήμερα, οι επιδοτήσεις της Βρετανίας ήταν από τις υψηλότερες πανευρωπαϊκά, ενώ από την υιοθέτησή τους, οι τιμές των συστημάτων έχουν μειωθεί κατά 30%, σύμφωνα με τον Μπάρκερ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εταιρείες διαθέτουν επαρκή περιθώρια κέρδους ώστε να αντεπεξέλθουν.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 1.11.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 1-11-2011 ΩΡΑ: 7:00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επιστολή Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας «Άμεση ανάγκη να δοθεί παράταση στην Α’ φάση του Ν. 4014/2011».
β) Επιστολή ΤΕΕ Τμήματος Μαγνησίας για το σεμινάριο για την αυθαίρετη δόμηση.
γ) Επιστολή ενημέρωσης για τη μη έγκριση της υποβληθείσας πρότασης για το μνημειακό χάρτη Φλώρινας – Μπίτολα.
δ) Επιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για απόσυρση της έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα.
ε) Αίτημα για παράταση χρόνου παράδοσης Ομάδας Εργασίας με θέμα: «Τα πλινθόκτιστα των Κορεστίων : Προτάσεις αναβίωσης του οικιστικού συνόλου».
στ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. προς τη Δ/νση Δ15 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την εγγραφή αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ.
ζ) Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας για σύσταση κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.
η) Έγγραφο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ για σύγκλιση κοινής σύσκεψης Δ.Ε..
θ) Αποστολή λίστας για τη συγκρότηση των οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.
ι) Επιστολή ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για τις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.
ια) Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. Διαβούλευση Δήμου Κοζάνης 1-11-2011 με θέμα: «Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Κοζάνης 2011-2014»
ιβ) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
ιγ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΟΜΕΔΙ για συμμετοχή στην Εσωτερική Ομάδα Επιμόρφωσης της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.

3. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.:
α) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν. 4014/2011 για τις πρόχειρες κατασκευές
β) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης «τοπογραφική αποτύπωση, αντιπλημμυρική προστασία και γεωλογική διερεύνηση περιοχής κατολίσθησης στο Βελβεντό».
γ) στη συμβουλευτική επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας»

4. Αίτημα Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς για παράταση ομάδας εργασίας στο ΤΕΕ Καστοριάς.

5. Συγκρότηση Ο.Ε. «Υποστήριξη για θέματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας 4014/2011 (περί αυθαιρέτων) και γενικότερα θεμάτων οικοδομικών αδειών»

6. Κανονισμός ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκδηλώσεις, προβολή, χρήση αιθουσώνΟ Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σπάρτακος: Επιστολή στο σωματείο εργαζομένων η Ένωση

Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Συνάδελφοι
Σε απάντηση της επιστολής σας -με την οποία καλείτε «σε κοινή σύσκεψη όλα τα Προεδρεία των Σωματείων του Λεκανοπεδίου», με την οποία συμφωνούμε τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την ίδια την διαδικασία- σας υπενθυμίζουμε ότι ήδη εκκρεμεί σύγκλιση της επιτροπής των Ενεργειακών Κέντρων, βάσει του άρθρου 48 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, έτσι όπως αυτή είχε αιτηθεί από τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ, με σχετική επιστολή προς τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στις 17 Οκτωβρίου 2011. Επιστολή που είχε κοινοποιηθεί και στο Σωματείο σας.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, λειτουργώντας απολύτως δεοντολογικά και καταστατικά, ζήτησε από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να συγκαλέσει τη σύσκεψη, όπερ και εκτιμούμε ότι θα πράξει, καθώς όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο «προκειμένου να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν τα όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, το ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις (πολυνομοσχέδιο)». Θυμίζουμε μάλιστα ότι η Ομοσπονδία υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών να προχωρήσει στη σύγκλιση της εν λόγω επιτροπής.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ορίζεται από το καταστατικό, μπορούμε να προβούμε στην σύγκλιση της Επιτροπής των Ενεργειακών Κέντρων, της οποίας μάλιστα τα όποια αποτελέσματα θα είναι και δεσμευτικά για την Ομοσπονδία.

Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εβδομάδα λιγνιτών: Αμύνταιο και Μεγαλόπολη ή και… Φλώρινα;


Στο τέλος της συμφωνίας για τους λιγνίτες έχει φτάσει η ελληνική κυβέρνηση με την Κομισιόν και εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί – εκτός απροόπτου - το αρχικό πλαίσιο της συμφωνίας. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων ήδη έχουν φουντώσει τα σενάρια για το ποιες μονάδες θα τεθούν προς πώληση από την πλευρά της ΔΕΗ. Την περασμένη εβδομάδα ο Γ. Παπακωνσταντίνου απέφυγε να ονοματίσει συγκεκριμένες μονάδες, όπως είχε κάνει στη διάρκεια της προηγούμενης ενημέρωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε είχε αναφερθεί ονομαστικά στις μονάδες του Αμύνταιου και της Μεγαλόπολης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στην αγορά, για το κατά πόσο η πώληση των συγκεκριμένων μονάδων θα οδηγήσει σε άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι στην πίεση από την Τρόικα;

Από την Ελευθεροτυπία...

Το μπαλάκι στους ομολόγους του για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων πετά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος που έχει στην αρμοδιότητά του το συντονισμό της «απελευθέρωσης» που έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο.

Η τρόικα την ανάγει σε μία από τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις και ζητεί αλλαγές στο νόμο αλλά και στην ουσία των προεδρικών διαταγμάτων και των εφαρμοστικών διατάξεων που ακόμη... γράφονται.

Στο επίκεντρο βάζει τις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και μηχανικών, ενώ ζητεί ταχύτερο άνοιγμα στο επάγγελμα των φορτηγών δημόσιας χρήσης (μέχρι και τα τέλη του 2012) αλλά και την κατάργηση του σταθερού ποσοστού κέρδους στα φαρμακεία.

Η ευθύνη για τις αλλαγές, που αναμένεται να προκαλέσουν νέο κύκλο αντιδράσεων και πρέπει να γίνουν μέσα στο χρόνο, μεταφέρεται στα αρμόδια υπουργεία.

Παράλληλα, ζητείται από όλους τους υπουργούς να καταρτίζουν πλήρη λίστα όλων των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στην απελευθέρωση ώστε αυτή να δημοσιοποιηθεί κεντρικά από το υπουργείο Οικονομικών, όπως ζητεί η τρόικα.

Μόνον οι δικαστικοί επιμελητές

Η τρόικα φέρεται έντονα ενοχλημένη από το γεγονός ότι τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει ο Ν. 3919/2011, η μόνη εφαρμοστική πράξη του νόμου που είχε δημοσιευτεί ήταν αυτή των δικαστικών επιμελητών.

Επίσης ζητεί να γίνει η μελέτη του ΤΕΕ και των δικηγορικών συλλόγων για το αν οι συνεισφορές των επαγγελματιών στις συγκεκριμένες ενώσεις είναι «λογικές και αιτιολογημένες». Επίσης ζητεί ταχύτερη απελευθέρωση στις οδικές μεταφορές αλλά και έκθεση για τις επιλογές απελευθέρωσης των ΚΤΕΛ.

Το θέμα εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις, δεδομένης της ταραχής που προκάλεσε την άνοιξη για να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος με πολλές «βελτιώσεις», σε σχέση με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Τώρα, που ο απολογισμός της τρόικας είναι αρνητικός και η κυβέρνηση σε δυσχερή θέση, οι πιέσεις των επιτηρητών επανακάμπτουν.

Τα υπουργεία καλούνται -στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που «τρέχουν» έναντι του Μνημονίου- να εκδώσουν άμεσα τις 14 εφαρμοστικές διατάξεις του νόμου που απομένουν, ενώ από κοινού με την τρόικα θα εξεταστεί αν πρέπει να γίνει και αναθεώρηση του νόμου.

Ειδικά για το ζήτημα της ελεύθερης ίδρυσης εταιρειών δικηγόρων και της παράλληλης άσκησης δραστηριότητας, ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο προσφυγής στο ευρωδικαστήριο, αφού η επιτροπή έχει ξεκινήσει προδικαστική διαδικασία. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι στο θέμα θα συνδράμει και η ομάδα δράσης του Χορστ Ράιχενμπαχ. *

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Το "κούρεμα" σαρώνει και τα υγιή ταμεία των επιστημόνων

Από το protothema.gr...

Με διαθέσιμα περί τα 5-6 δισεκατομμύριαψευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος και περί τα 2 δισεκ. ευρώ υπό τη δική του διαχείριση, το Ταμείο Επιστημόνων που προήλθε από τη συνένωση τριών από τα υγιέστερα ασφαλιστικά ταμεία, του ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) του ΤΣΑΥ (υγειονομικοί/γιατροί) και του Ταμείου Νομικών, ήταν από τα ελάχιστα ταμεία που μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη μπορούσε, παρά την κρίση των τελευταίων δύο χρόνων να θεωρηθεί ότι παραμένει υγιές, λόγω των υψηλών αποθεματικών και της μεγάλης περιουσίας του.

Εκ των τριών το ΤΣΜΕΔΕ, το ταμείο των μηχανικών, υφίσταται διπλό κούρεμα και από το υγιέστερο ταμείο της Ευρώπης, όπως είχε χαρακτηρισθεί στο παρελθόν, διατρέχει σήμερα τον κίνδυνο να μείνει με το 1/3 της συνολικής αξίας των επενδύσεων του!

Το ΤΣΜΕΔΕ, ως θεσμικός επενδυτής, με μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η πλειοψηφία των οποίων στο πλαίσιο της διαχείρισης της ΤτΕ έχει μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, μετά το κούρεμα θα μείνει με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του που προέρχεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων.

Ταυτόχρονα το ΤΣΜΕΔΕ, είναι ο βασικός μέτοχος της Τράπεζα Αττικής στην οποία ελέγχει το 43% των μετοχών. Η Τράπεζα Αττικής μπαίνει στο πρόγραμμα του κουρέματος και όπως όλες οι τράπεζες, ή θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άμεσα ή θα πρέπει να προσφύγει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να καλύψει τις απώλειες από το κούρεμα των ομολόγων που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της.

Δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος είναι ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο θα υποστεί ζημιά και από τα ομόλογα που κατέχει, οι δυνατότητες να συμμετάσχει σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως ανύπαρκτες.

Ζημίες που δεν αντισταθμίζονται
Ακόμη κι αν η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις και τις καθησυχαστικές δηλώσεις όλων των αρμόδιων υπουργών, μεριμνήσει κατά τρόπο ώστε να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε μεταβιβάζοντάς τους ακίνητη περιουσία, είτε με άλλους τρόπους που δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, είναι απίθανο, να αντισταθμισθεί η ζημιά του ΤΣΜΕΔΕ από την απώλεια ελέγχου της Τράπεζας.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι το Ταμείο ήδη έχει υποστεί σημαντική ζημιά στην αρχική του επένδυση από την κατάρρευση της τιμής της μετοχής, η οποία κινδυνεύει με οριστική απώλεια, εάν χάσει τον έλεγχο της τράπεζας λόγω προσφυγής της στο ΤΧΣ.

Το ΤΣΜΕΔΕ, είναι μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασφαλιστικού ταμείου που μόνον ελλειμματικό δεν ήταν και τώρα λόγω της δραματικής απομείωσης των επενδύσεών του, ως θεσμικός επενδυτής σε ομόλογα και βασικός μέτοχος σε ελληνική τράπεζα, κινδυνεύει με κατάρρευση όπως και τα άλλα δύο ταμεία που έχουν συγκροτήσει τον ενιαίο φορέα ασφάλισης επιστημόνων.

Σημειώνεται ότι ακριβώς λόγω της ευμάρειας του ταμείου η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ είχε προτείνει λίγο καιρό πριν στο ενιαίο ταμείο, την εξαγορά επιπλέον ποσοστού της Τράπεζας Αττικής και συγκεκριμένα την εξαγορά του 42% που κατείχαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (22,43%) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (19,28%), ενώ πριν από περίπου δύο μήνες η Τράπεζα Αττικής συζητούσε τη διάσωση της Proton Bank του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Τσουνάμι στα ταμεία

Εκτός από την περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλα ταμεία θα υποστούν σημαντικές απώλειες από τις τοποθετήσεις τους σε τραπεζικές μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι ασφαλιστικά ταμεία κατέχουν περί που το 15% της Εθνικής Τράπεζας, από 17 – 17,5% περίπου που κατείχαν πριν από τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής (για την εξαγορά της Finance bank επί διοικήσεως Τ. Αράπογλου στην ΕΤΕ).

Τότε η Τράπεζα της Ελλάδος με διοικητή τον κ. Γκαργκάνα δεν είχε επιτρέψει στα ταμεία να συμμετάσχουν στην αύξηση προκειμένου να μην αυξήσουν την έκθεσή τους σε χρηματιστηριακό κίνδυνο, με αποτέλεσμα η συμμετοχή των ταμείων στην ΕΤΕ να μειωθεί κατά 2%-2,5%.
Και μπορεί πράγματι τα ταμεία να περιόρισαν την έκθεσή τους σε τραπεζικές μετοχές, πλην όμως δεν γλύτωσαν τελικά τον κίνδυνο που τους έρχεται μέσω κουρέματος των ασφαλέστερων τοποθετήσεών τους σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Συνέντευξη: "Οι ενεργειακές πολιτικές των χωρών του ΔΟΕ: Ελλάδα 2011"

Κοινή συνέντευξη Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου και Εκτελεστικής Διευθύντριας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Maria Van Der Hoever κατά την παρουσίαση της επίσημης έκθεσης " Οι ενεργειακές πολιτικές των χωρών του ΔΟΕ: Ελλάδα 2011''

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μειωμένος ΕΦΚ στο Πετρέλαιο Θέρμανσης για Δημόσιο, Σχολεία, Εκκλησίες

Με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,60 ευρώ το λίτρο θα αγοράζουν το πετρέλαιο θέρμανσης δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, νομαρχίες, δημόσια νοσοκομεία, δημόσια σχολεία, εκκλησίες, επιμελητήρια, σχολικές επιτροπές, δήμοι, ιδρύματα και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα.

Αυτό αποφασίστηκε με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Γιάννη Καπελέρη, όπου διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση παραλαβής πετρελαίου κίνησης για θέρμανση τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα.

Πηγή: energia.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την καθαρή ενέργεια

Συνάντηση των Ομάδων του Δικτύου Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών του Κόλπου για την προώθηση της Καθαρής Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα.
Ειδικότερα, θα συναντηθούν εμπειρογνώμονες και στελέχη σημαντικών ενεργειακών φορέων
και ερευνητικών κέντρων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα καθαρής ενέργειας, τόσο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον Κόλπο (GCC),προκειμένου να συμμετέχουν στις ομάδες συζήτησης στα θέματα Διαχείρισης Ζήτησης και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα, Καθαρές Τεχνολογίες Φυσικού Αερίου, Διασυνδέσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ενοποίηση Αγοράς, προς την κατεύθυνση ανάπτυξης συνεργασιών.
Στόχος του Δικτύου είναι να ενισχύσει τις ενεργειακές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι Χωρών του Κόλπου, μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων και της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών και μηχανισμών για πρακτικές δραστηριότητες συνεργασίας, αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στον τομέα των «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών.
Οι δραστηριότητες του δικτύου στον τομέα της καθαρής ενέργειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, το συντονισμό και την προώθηση των κοινών δράσεων, τη διευκόλυνση της κοινής έρευνας, την επίδειξη και ανάπτυξη μέσω κοινών προγραμμάτων και την παροχή πολιτικών υποστήριξης για την προώθηση των δράσεων αυτών.
Η δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του ΕΜΠ, ενώ συντονιστής από την πλευρά των αραβικών χωρών του Κόλπου είναι το Masdar Institute of Science & Technology (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συνάντηση – που θα γίνει στο ξενοδοχείο President- πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2011.

Πληροφορίες: http://www.eugcc-cleanergy.net

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέα πρότυπα ασφάλειας για τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στην ανοικτή θάλασσα

Η πιθανότητα μείζονος ατυχήματος σε υπεράκτια εγκατάσταση στα ευρωπαϊκά ύδατα παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Με ένα αυστηρό καθεστώς ασφάλειας είναι δυνατόν να περιοριστεί ο κίνδυνος τέτοιου ατυχήματος στο απόλυτο ελάχιστο. Η βλάβη που επέρχεται στο περιβάλλον και στις παράκτιες οικονομίες μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν προβλεφθεί αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΥΠΕΚΑ: Παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των ημιυπαιθρίων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική προσέλευση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες στις υπηρεσίες, καθώς και την ανάγκη να διευκολυνθούν εξαιτίας των απεργιών και των καταλήψεων το προηγούμενο διάστημα, παρατείνει την προθεσμία της ρύθμισης που αφορά στην υπαγωγή της ρύθμισης των ημιυπαιθρίων μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο ΧΑΑ

Με επιτυχία, τόσο όσον αφορά στην ποσότητα, όσο αφορά και στην τιμή, ολοκληρώθηκε η έκτη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σήμερα, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011.

Στη δημοπρασία κατατέθηκαν χρηματικές εγγυήσεις πριν τη δημοπρασία από επτά μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν ικανό να καλύψει περίπου το εξαπλάσιο της δημοπρατούμενης ποσότητας, γεγονός που συνεχίζει να δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για την αγορά ρύπων.

Συνολικά εισήχθησαν 18 εντολές από τις οποίες οι 13 παρέμειναν ενεργές διαρκώς. Οι συγκατέχοντες των οποίων οι προσφορές ικανοποιήθηκαν ήταν τέσσερις.

Η αξία των συναλλαγών EUAs που τελικώς δημοπρατήθηκαν έφτασε τα 10.180.000 ευρώ (1.000.000 δικαιώματα εκπομπής προς 10,18 ευρώ).

Συνολικά, από την πρώτη δημοπράτηση και μέχρι σήμερα έχει αντληθεί το ποσό των 93,9 εκ. ευρώ, από το οποίο 89,2 εκ. ευρώ κατανεμήθηκαν στο ΔΕΣΜΗΕ, ενώ 4,7 εκ. ευρώ κατανεμήθηκαν στο Πράσινο Ταμείο.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν δύο ακόμα δημοπρασίες, περίπου δύο εκ. δικαιωμάτων, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα δημοπράτησης 10 εκ. δικαιωμάτων. Ακόμα, προγραμματίζεται η επίσπευση της δημοπράτησης επιπλέον αδιάθετων δικαιωμάτων από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων, η οποία θα ξεκινήσει μέσα στο 2011 αντί του 2012 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Συνολικά, από σήμερα μέχρι το τέλος του 2011, προβλέπεται η ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που διατηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ με περίπου 50 εκ. ευρώ από τη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο ΧΑΑ.


κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΔΑΚΕ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ)

Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 1941: ΟΧΙ !!!
Από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.

Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2011: HEIL (ΖΗΤΩ)
στο Δ’ Οικονομικό Ράιχ της Frau Merkel και στον Gauleiter Horst Reichenbach από την Δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου.

Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το πόσο επίκαιρο τελικά καθίσταται το τελευταίο ανακοινωθέν του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών λίγο πριν από την είσοδο των Γερμανών του Hitler, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας;
«…εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι.
Έλληνες !!
Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.
Αδέρφια!!
Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου.
Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημο πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια.
Έλληνες, ψηλά τις καρδιές.
Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δε θα είναι Ελληνικός. Θα είναι Γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες μην τον ακούτε. Ο πόλεμος θα συνεχίζεται και θα συνεχισθεί μέχρι τελικής νίκης…
Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!!! »

Ένα Έθνος που μπορούμε να του προσδώσουμε τα αρχικά του χαρακτηριστικά.

Συνάδελφοι, όλοι στις επάλξεις. Ξανά, όπως τότε.
Όλοι στον αγώνα, όλοι στην μεγάλη προσπάθεια που θα ξανακάνει τον Έλληνα υπερήφανο και δυνατό.
Με αγώνα ανένδοτο και ανυπότακτο για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες που δε θα διστάσουν να κατεβάσουν την σημαία της κατοχής από τον Ιερό Βράχο που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ.

Μπορούμε !

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εξαπατήθηκε ή μας εξαπάτησε η ΓΕΝΟΠ [41% και όχι 35% η μείωση]

του Βαγγέλη Παπαδόπουλου, προέδρου Εργοστασιακού Σωματείου ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Συγκεκριμένα το άρθρο 31 παρ. 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου ,προβλέπει:

5. Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.
Δηλαδή η ρύθμιση αυτή καθορίζει το μέσο κατά κεφαλή κόστος και αυτό για τη ΔΕΗ διαμορφώνεται:
Το 2009 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ( με τις εργοδοτικές εισφορές) ήταν 1.485,4 εκ. € και οι εργαζόμενοι ήταν 22582 μέσο ετήσιο κόστος 1485400000:22582=65778 € και μηνιαίο 5481 € αυτό μειούμενο κατά 35%, όπως προβλέπει ο νόμος γίνεται 3562 €/μήνα .
Το 2010 συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ήταν 1.242,2 εκ. € μειωμένη κατά 16,4% σε σχέση με το 2009.
Το 2011 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας( με τις εργοδοτικές εισφορές) προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1.150 εκ. € μειωμένη κατά 8% σε σχέση το 2010.
Το 2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και με πρόβλεψη της μείωσης του προσωπικού σε 20500 εργαζόμενους η συνολική δαπάνη( με τις εργοδοτικές εισφορές) δεν πρέπει να υπερβεί 20500Χ3562Χ12 =876252000 € δηλαδή μειωμένη κατά 24% σε σχέση με το 2011.

Κανένας μέχρι τώρα υπηρεσιακός παράγοντας ούτε εκπρόσωπος της ΓΕΝΟΠ ( που έκλεισε τη συμφωνία και όπως διαδίδεται με την βοήθεια του υφ. Εσωτερικών κ.Κουκουλόπουλου ) δεν μας είπε ότι η μείωση της συνολική δαπάνης μισθοδοσίας( με τις εργοδοτικές εισφορές) για το 2012 θα διαμορφωθεί κατά 24% μειωμένη σε σχέση με το 2011.

Είναι ολοφάνερο ότι αυτό το ποσό δεν εξοικονομείται με περιστολή υπερωριών κλπ, αλλά με «κούρεμα με την ψιλή» του μισθού σε ποσοστό ίσο και με των εταιρειών που δεν «εξαιρούνται» και μάλιστα μειούμενο συνεχώς με την μείωση του προσωπικού.


κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

«Φρένο» στην Χρηματοδότηση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού με Καύσιμο τον Άνθρακα

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα δεν θα χρηματοδοτούνται πλέον όπως τα προηγούμενα χρόνια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς βάσει προτύπων που καταρτίζονται από μερικές από τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές τράπεζες πρόκειται να αυξηθεί η πίεση για τους δανειστές ώστε να μειωθεί η υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων. Η HSBC και Standard Chartered από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι γαλλικές BNP Paribas και Credit Agricole έχουν βοηθήσει για την ανάπτυξη αυτού του ιδιότυπου κώδικα, με την βοήθεια της F&C Asset Management. Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να παράγουν ένα τέτοιο μέτρο.

Η HSBC έχει ήδη ανακοινώσει από τον Ιανουάριο του 2011 τη δική του πολιτική, ότι απαγορεύει τη χρηματοδότηση των νέων μονάδων λιθάνθρακα με εκπομπές πάνω από ορισμένα επίπεδα. BNP Paribas δημοσίευσε μια παρόμοια πολιτική, τον Σεπτέμβριο ενώ και άλλες τράπεζες αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα.

Οι τέσσερις τράπεζες, όπως και πολλά μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν μεγάλο παρελθόν στη χρηματοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, οι οποίες παράγουν περισσότερο από το 40 τοις εκατό της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας και εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70 τοις εκατό της ενέργειας που σχετίζεται με εκπομπές άνθρακα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των μονάδων παραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα αναμένεται να εκτοξευθεί στα ύψη τα επόμενα χρόνια, ιδίως σε ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, με αποτέλεσμα οι τράπεζες που χρηματοδοτούν αυτές τις μονάδες να θέσουν ένα στόχο που θα είναι ορόσημο για μια νέα περιβαλλοντική εκστρατεία.

Από το energia.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σπάρτακος: Εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι
Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨ κάνει γνωστό ότι, ενόψει των εκλογών που έχουν προκηρυχθεί, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 5 το απόγευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρώτη εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου στο χώρο των γραφείων του.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ίδια διαδικασία μεταφέρεται για την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.
Εάν και σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρξει απαρτία, η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/11/2011 σε χώρο και ώρα που θα γίνουν γνωστά με σχετική ανακοίνωση.Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 31.10.2011

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Ερώτηση του Π.Σ., κ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη, με θέμα: «Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας και οι χρηματοδοτήσεις των πολιτιστικών φορέων».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 2ο: Οι εξελίξεις στη δημόσια παιδεία και οι προτάσεις διεξόδου της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Εισηγήτρια: η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Χόλμπα Αντωνία.

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα Νομικά Πρόσωπα, που συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε., της δραστηριότητας: «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ), ΔΕ Μελίτης, Δ.Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας».
Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμού,Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστος Ιωάννου.

Θέμα 5ο: Άδειες πλεύσης σκαφών στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 6ο:
α) Έγκριση υποβολής των εξής πράξεων στην Πρόσκληση 30 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΨηφιακήΣύγκλιση» με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών».
β) Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, ως φορέα λειτουργίας του έργου, για την πράξη:
«Δράσεις τεκμηρίωσης και ανάδειξης μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και την εικονικής πραγματικότητας των Μουσείων του συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού των μεταφερομένων από 1/7/2011 υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Ψήφισμα για το πετρέλαιο θέρμανσης


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής  Ένωσης Δήμων  Δυτικής  Μακεδονίας σε συνεδρίασή του στις 18 Οκτωβρίου 2011 αναφορικά με τη δραματική αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΥΠΕΚΑ: Πρόσκληση στους Δημάρχους για διάθεση δημοτικών εκτάσεων για το πρόγραμμα “Helios”

Πρόσκληση προς όλους τους Δημάρχους της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του ελληνικού ενεργειακού προγράμματος “Helios”, για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και εν συνεχεία την εξαγωγή της σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, απευθύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης γνωστοποιεί την πρόθεση της Κυβέρνησης να συνεργαστεί με όσους Δήμους επιθυμούν να προτείνουν προς αξιοποίηση μεγάλες δημόσιες εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας - κατά προτίμηση άνω των 500 στρεμμάτων - στην περιοχή ευθύνης τους, όπου θα τοποθετηθούν μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και κυρίως φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στην πρόσκλησή του, ο Γιάννης Μανιάτης αναφέρεται στα εύλογα αντισταθμιστικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλει το ΥΠΕΚΑ -μέσω και του προγράμματος “Helios” - προκειμένου να καταστήσει την Ελλάδα πρότυπο στην προώθηση της Πράσινης Ενέργειας, εξέλιξη που θα τονώσει ταυτόχρονα και την εθνική οικονομία.

Επιστολή - Πρόσκληση

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Συνάντηση Παπακωνσταντίνου - Ράιχενμπαχ

Το πρόγραμμα «Ήλιος» για την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας στη χώρα μας και την εξαγωγή της στη Δυτ. Ευρώπη συζητήθηκε μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου με τον επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα κ. Χορστ Ράιχενμπαχ. Στη συνάντηση συζητήθηκε η εξέλιξη του προγράμματος, τα βήματα που έχουν γίνει και εκείνα που αναμένονται. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτης ζήτησε από τους Δήμους όλης της χώρας να δηλώσουν αν διαθέτουν ελεύθερες εκτάσεις για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Στη συνάντηση, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, συζητήθηκαν και γενικότερα ζητήματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές, όπως επίσης:
*Το Κτηματολόγιο, και ειδικότερα η δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας για την ολοκλήρωσή του.*Η διαχείριση απορριμμάτων.
*Το θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Πηγή: ΑΠΕ
Επιμέλεια: Ανδρέας Ροδίτης

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σε αναζήτηση χρημάτων η ΔΕΗ για την "Πτολεμαϊδα 5"

Στην επόμενη φάση, δηλαδή στην εξεύρεση χρηματοδότησης, που είναι και η πλέον κρίσιμη όσον αφορά την κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαϊδα 5», θα εισέλθει η ΔΕΗ μετά την αξιολόγηση των προσφορών που ανοίχτηκαν χθες, και την ανακήρυξη του μειοδότη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν προβλήματα για την επιλογή του αναδόχου, καθώς η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – Hitachi είναι μειοδότρια. Ωστόσο για την υλοποίηση του έργου απαιτείται... ρευστό υπό τις παρούσες, ιδιαίτερα δυσμενείς, συνθήκες.

Η διοίκηση της ΔΕΗ παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καταρτίσει συνολικό business plan, έχει την πρόθεση να προχωρήσει πάση θυσία το συγκεκριμένο έργο, όμως τα πραγματικά δεδομένα είναι αρνητικά. Όλες οι παράμετροι που καθορίζουν τη βιωσιμότητα και σκοπιμότητα του έργου (άνοιγμα λιγνιτικής αγοράς, μετοχοποίηση και πωλήσεις μονάδων της ΔΕΗ, πορεία των τιμών φυσικού αερίου, κόστος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ.) βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Το βασικότερο όμως είναι ότι το χρηματοοικονομικό κόστος που θα έχει η ΔΕΗ για την κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου φαντάζει σήμερα απλησίαστο. Το προϋπολογισμένο κόστος της μονάδας φτάνει το 1,3 δις. ευρώ, ενώ μαζί με το χρηματοοικονομικό κόστος φτάνει το 1,6 δις. ευρώ. Όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, η ΔΕΗ θα δυσκολευθεί πολύ σήμερα για να βρει τα χρήματα αυτά.

Πέραν του προβλήματος που υπάρχει λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η ΔΕΗ έχει σήμερα μπροστά της την απειλή δραματικής μείωσης της κερδοφορίας της λόγω της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής. Από την άλλη, τα χρήματα από την αποκρατικοποίησή της ή από την πώληση μονάδων της, κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2012, δεν πρόκειται να ενισχύσουν ούτε τη ρευστότητα ούτε την πιστοληπτική δυνατότητα της ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα αφήνονται να διαρρεύσουν από το οικονομικό επιτελείο, αναζητείται τρόπος για να ενισχύσουν τα δημόσια ταμεία και συγκεκριμένα να «μπούν» στα ποσά που θα δοθούν για τη μείωση του χρέους.

Η λύση που αναζητά η διοίκηση της ΔΕΗ περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ και ο ανάδοχος θα κληθεί να συμβάλει στην προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο αποτελεί προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τους συνδικαλιστές, οι οποίοι μάλιστα είχαν φτάσει να απειλήσουν με μπλοκάρισμα του μεγάλου φωτοβολταϊκού της Κοζάνης, εάν δεν «έπεφταν υπογραφές» για την Πτολεμαϊδα 5.

Aπό το energypress.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Παπακωνσταντίνου: Ιδανική λύση ο ITGI για τη μεταφορά του αζέρικου αερίου

Από το energypress.gr...

Μεταξύ των 1,5 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ τοποθέτησε το κόστος του αγωγού φυσικού αερίου ITGI ο υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε δηλώσεις του στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου βρίσκεται από χθες, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό κ. Μανιάτη και τον πρόεδρο της ΔΕΠΑ κ. Σαχίνη.

Η ελληνική αντιπροσωπεία χαρακτήρισε τον ITGI ως ιδανική λύση για τη μεταφορά του αζέρικου αερίου στην Ευρώπη ενώ ο υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε ότι το Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα των εξαγωγών από το Σαχ Ντενίζ.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ σημείωσε, επίσης, ότι ο αγωγός θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Η επίσκεψη που πραγματοποιεί από χθες στο Μπακού ο υπουργός Ενέργειας κ. Παπακωνσταντίνου, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών πρωτοβουλιών που παίρνουν Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία για την υποστήριξη του αγωγού ITGI ώστε να αποτελέσει την επιλογή του Αζερμπαϊτζάν για τη μεταφορά, μέσω του Νότιου Διαδρόμου, του Αζέρικου αερίου στην Ευρώπη.

Σε επόμενο στάδιο μάλιστα εξετάζεται και η πιθανότητα να μπορέσει να πάει στο Μπακού και ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου.

Στην ατζέντα του κ. Παπακωνσταντίνου περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της χώρας Νατίκ Αλίγιεφ, όπως και με παράγοντες της κοινοπραξίας που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα του Σαχ Ντενίζ.

Aπό την 1η Οκτωβρίου, οπότε κατέθεσαν τις προτάσεις τους στη Socar και στην κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ οι εκπρόσωποι των σχεδιαζόμενων αγωγών ITGI, TAP και Nabucco, κυβερνητικοί παράγοντες των χωρών που στηρίζουν τα σχέδια (Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Γαλλία) πραγματοποιούν συνεχείς συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους του Αζερμπαϊτζάν, για την υποστήριξη των «δικών» τους σχεδίων.

Οι Αζέροι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις των σχεδίων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει παράταση, καθώς για να γίνει η αποτίμηση των προτάσεων, θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί οι ακριβείς όροι για τη διέλευση του φυσικού αέριου του Αζερμπαϊτζάν από το τουρκικό δίκτυο. Στο θέμα αυτό, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την τελική συμφωνία συνεχίζονται.

Εκτός από την ελληνική πολιτική αποστολή, επισκέψεις στο Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιούν και οι υπόλοιπες χώρες που ενδιαφέρονται για τον ITGI, καθώς οι επιτελείς των κοινοπραξιών που διεκδικούν το λεγόμενο Νότιο Διάδρομο, έχουν πλέον στρέψει τις προσπάθειές τους σε διπλωματικό επίπεδο. Η στήριξη παρέχεται από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η τελευταία εμπλέκεται καθώς η γαλλική κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Electricite de France, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ιταλικής Edison.

Ήδη στις 7 Οκτωβρίου ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί βρέθηκε στο Μπακού για επίσημη επίσκεψη και, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα του αγωγού ITGI περιελήφθη στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγιεφ. Στα μέσα Οκτωβρίου επισκέφθηκε το Αζερμπαϊτζάν, κυρίως για αυτό το λόγο, ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας Πάολο Ρομάνι. Τώρα έχουμε την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος έχει προγραμματίσει επισκέψεις και στο Λονδίνο προκειμένου να προβάλλει τα πλεονεκτήματα της ελληνοϊταλικής πρότασης.

Οι Ρώσοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και η Ρωσία ευνοεί την κατασκευή του αγωγού ITGI, καθώς θεωρεί ότι ο βασικός ανταγωνιστικός προς τα δικά της σχέδια αγωγός είναι ο Nabucco. Αντίθετα, λόγω του ότι ο ITGI είναι σχετικά μικρής χωρητικότητας, θα μπορούσε να ικανοποιεί την απαίτηση της Ευρώπης για εναλλακτικές πηγές τροφοδότησης αερίου χωρίς από την άλλη να αποτελεί εμπόδιο στα συνολικότερα σχέδια της Ρωσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και ο νότιος κλάδος του South Stream. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να πέσει και Ρώσικο αέριο στον ITGI.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

"Παράταση πριν το πέναλτι" για τις παράνομες χωματερές

Από το skai.gr

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κλείσει όλες τις παράνομες χωματερές. Σε διαφορετική περίπτωση ξεκινούν από τα τέλη Ιουνίου του επόμενου χρόνου, οι επίσημες διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή βαρύτατου προστίμου προς την Ελλάδα.

Αυτό τόνισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αυτή την περίοδο λειτουργούν στην Ελλάδα 82 παράνομες χωματερές και το ύψος του προστίμου, σε περίπτωση που δεν κλείσουν θα είναι 2,87 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.

Από φέτος το Φθινόπωρο και μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει την Ελλάδα να απορροφήσει προγράμματα για αποκατάσταση παράνομων χωματερών αλλά και έργα για την διαχείριση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με στελέχη της επιτροπής περιβάλλοντος της Κομισιόν «το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι πολύ χαμηλοί ρυθμοί της απορρόφησης των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για να κλείσουν και να αποκατασταθούν οι χωματερές αλλά ο ρυθμός απορρόφησης είναι περίπου 6 με 8%».

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5: Άνοιξαν από τη ΔΕΗ οι προσφορές με μειοδότη την ΤΕΡΝΑ στα 1,4 δις €

Η ΔΕΗ A.E. ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για τη «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,32 δισ. €, σήμερα, Δευτέρα 24.08.2011, και ώρα 11:00 π.μ. ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές για το διαγωνισμό από την Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των εκπροσώπων των δύο διαγωνιζομένων που μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και την Hamon Environmental GmbH προσέφερε συνολικό τίμημα €1.394.634.137,82. Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 660,0 MW.
Ο Όμιλος Εταιρειών Alstom Power System S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas Α.E., METKA A.E. και DAMCΟ Energy Α.Ε. με επικεφαλής την Alstom Power Systems S.A. και με υπεργολάβους τις εταιρείες Alstom Power Steam Turbines, Alstom Power India και Alstom Power Italia προσέφερε συνολικό τίμημα €1.557.786.200 (συμπεριλαμβανομένου ποσού €46.398.200 που αντιστοιχεί στην τιμολόγηση των τεχνικών αποκλίσεων). Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 598,9 MW.
Στη συνέχεια, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ανάδοχος, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
Η νέα μονάδα θα διαθέτει εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και θα υποκαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κόστους μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της Επιχείρησης και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας.
Η κατασκευή της μονάδας αυτής από τη ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα της χώρας στην παρούσα φάση και αναμένεται να
συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στην αύξηση της απασχόλησης και στην αξιοποίηση των εθνικών ενεργειακών πόρων.


Αθήνα, 24.10.2011 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πρόσκληση σε εσπερίδα για εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών (Πτολεμαϊδα 26-10-2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Εορδαίας σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στη εσπερίδα που διοργανώνουν την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο του Ε.Β.Ε. (Αδύσσης 6, Πτολεμαΐδα) με θέμα:

«Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών – Αξιολόγηση Ιδιωτικών Επενδύσεων»

Εισηγητής της εσπερίδας θα είναι ο κ. Τάσος Σιδηρόπουλος, Οικονομολόγος, PhD Cand., Διευθυντής Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΥΠΕΚΑ: Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες από πλευράς Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.
Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης τίθεται σε εφαρμογή το νεό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που οδηγεί σε δραστική απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στον στόχο για την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.
Το σχέδιο αυτό πρόκειται να αποτελέσει και τη βάση συζήτησης με τους Βουλευτές, πριν την οριστικοποίηση της σχετικής Απόφασης, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργικό που να διευκολύνει τις σχετικές δραστηριότητες, σταθμίζοντας σωστά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Περιβάλλοντος στη Βουλή.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου.
Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του σχεδίου στην σελίδα:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=3093

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δήμος Κοζάνης: Ενημέρωση των κατοίκων της Ακρινής για τις διαδικασίες μετεγκατάστασης

Ενημέρωση των κατοίκων της Ακρινής σχετικά με τις διαδικασίες μετεγκατάστασης και τον τρόπο προσδιορισμού του χώρου υποδοχής, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 στην Δημοτική Κοινότητα Ακρινής.
Στην ενημερωτική συνάντηση, παρουσιάστηκε στους κατοίκους το σύνολο των ενεργειών και της προβλεπόμενης νομοθεσίας, από τον Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα, τον Δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για θέματα μετεγκαταστάσεων κ. Δημήτρη Μαυροματίδη και την ΑΝΚΟ ως τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για θέματα μετεγκαταστάσεων.
Απαντήθηκε πληθώρα ερωτήσεων και ανταλλάχτηκαν απόψεις σε μια χρήσιμη διαδικασία, όπου και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για τον τρόπο επιλογής του χώρου υποδοχής της μετεγκατάστασης της Ακρινής.
Ως πρώτο βήμα προσδιορίστηκε να υποβάλλουν οι κάτοικοι της Ακρινής μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής κ. Πουτογλίδη Παύλο, επιπλέον προτεινόμενους χώρους υποδοχής πέραν των όσων αναφέρθηκαν και είχαν εξεταστεί παλιότερα.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης επεσήμανε, ότι «η σημερινή διαδικασία είναι μια αφετηρία σε ένα ταξίδι με πολλές στάσεις για την Ακρινή», καθώς και ότι ο Δήμος Κοζάνης με την ίδια επιμέλεια που προετοιμάζει τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης θα επιμεληθεί και θα υποστηρίξει τη μετεγκατάσταση της Ακρινής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΔΑΚΕ -ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Νέο Ξεκίνημα: • Οι πραγματικοί συνδικαλιστές αγωνίζονται και ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ στον ΔΡΟΜΟ.

Σήμερα είναι το αύριο που φοβόσασταν χθες. Αντισταθείτε!!

Πτολεμαΐδα 22/10/2011

• Οι πραγματικοί συνδικαλιστές αγωνίζονται και ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ στον ΔΡΟΜΟ.
• Οι ΑΓΩΝΕΣ τους δεν μπορούν να διαγραφούν από κανέναν.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο συνδικαλιστής του Π.Α.ΜΕ Κοτσαρίδης Δημήτρης ο οποίος μαζί με άλλους χιλιάδες εργαζόμενους αγωνίζονταν καθημερινά στον δρόμο, για την ανατροπή της πολιτικής «ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ» των Ελλήνων και «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ» της Ελλάδας που επιχειρείται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Εμείς δεν θα στείλουμε τυπικά συλλυπητήρια στην οικογένεια και την παράταξη του τιμούμε τους αγώνες τους.
Το μήνυμα που θα στέλνει πάντα σ΄εμάς ο Δημήτρης Κοτσαρίδης είναι πως, δεν έχουμε το δικαίωμα να σιωπούμε και να θυσιάζουμε την αλήθεια στο βωμό της πολιτικής και των συμφερόντων.
Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιζόμαστε και να συγκρουόμαστε με τις οικονομικές και πολιτικές συντεχνίες.
Σήμερα το οργισμένο ποτάμι των ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ πολιτών οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους και γεμίζουν τις πλατείες εκφράζοντας την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ τους απέναντι στα μέτρα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της ΤΡΟΙΚΑΣ, μόνο από εργατικές ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ δεν αποτελείται.
Έχοντας επίγνωση των πράξεων και των λόγων μας, με μόνο στόχο τη συμβολή μας στον κοινό αγώνα των Ελλήνων που δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σ΄αυτόν τον αγώνα που απ ΄τους πρωτους ξεκινήσαμε, όσο ποιο ενεργά και δυναμικά γίνεται.
Εμείς ήμασταν πάντα, η φωνή των εργαζόμενων προς το κόμμα και όχι την φωνή του κόμματος προς τους εργαζόμενους. Έτσι θα συνεχίσουμε να ήμαστε.
Οι αγώνες μας , οι αρχές και η προσφορά μας, δεν διαγράφονται με μια φυσική διαγραφή από τα κομματικά όργανα.
Όσοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τέτοιου είδους ενέργειες και πιέζουν τον πρόεδρο της Ν.Δ. να υπάρξουν κι άλλες διαγραφές προφανώς επιζητούν την αποκοπή της Ν.Δ. από την κοινωνία και εξυπηρετούν άλλους στόχους. Θέλουν μια ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, λιμοκοντόρων, γραφειοκρατών και όχι ένα ζωντανό μαχόμενο, ριζοσπαστικό πατριωτικό κόμμα. Θέλουν ένα άλλο ΠΑΣΟΚ.
Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές που επιβουλεύονται τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης και της κοινωνίας με συνέπεια. Βασιζόμενοι πάντα στις αρχές και τις αξίες μας.
Έτσι ακριβώς όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Νεκροί και ανύπαρκτοι είναι μόνο, όσοι σταματούν να αγωνίζονται!

Ο Γραμματέας Συντονιστικού Ο Αν Γραμματέας Συντονιστικού
Άρης Βατάλης Νίκος Ευαγγέλου

Γραμματέας Οικονομικού Γραμματέας Οργανωτικού
Κων/νος Ευθυμιάδης Ευάγγελος Βλάχος

Γραμματέας τύπου-επικοινωνίας & Δημοσίων σχέσεων
ΧρυσοΒαλάντης Τόπης

Τα μέλη
Β. Ντάμπης – Λ. Κουτκαλάκης – Μ. Μουστάκας

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ENDLÖSUNG

Ο Markus Zwickelbauer, φοροτεχνικός στο επάγγελμα, ζει και εργάζεται στο Passau της Γερμανίας. Εδώ και 32 ημέρες έχει ενημερώσει εγγράφως την “ΔΟΥ” στην οποία ανήκει ότι θα αποδίδει πλέον τους φόρους που του αναλογούν σε ένα Treuhandkonto, κάτι ανάλογο με το δικό μας Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε να μην έχει δυνατότητα η γερμανική κυβέρνηση να συντηρεί με τους δικούς του φόρους τους «χρεωκοπημένους Έλληνες» (BILD-BUNDESAUSGABE, 22/09/2011).
Στην πρόσφατη (08/10/2011) έκδοση της βιεννέζικης εφημερίδας «Kronen Zeitung», το 90% των επιστολών των αναγνωστών αφορούσαν στο πρόβλημα χρέους της Χώρας μας. Σωρεία επιστολών με άκρως αρνητική κριτική απέναντι στην Ελλάδα, ακόμη και «ποιήματα» με χλευαστικό περιεχόμενο. Μάλιστα, στο κεντρικό άρθρο της προαναφερόμενης εφημερίδας, ο αυστριακός δημοσιογράφος Peter Gnam χρησιμοποιεί χωρίς ενδοιασμούς το ελληνικό εθνόσημο για να στηλιτεύσει τα πεπραγμένα μας. Κανένας σεβασμός πλέον ακόμη και για τα απολύτως θέσφατα.
Μετά το Αμβούργο και τη Βιέννη, τις ίδιες αρνητικές εμπειρίες αποκόμισα και από τα ΜΜΕ στη Λουμπλιάνα, όπως ευγενικά μου μετέφραζαν οι συνάδελφοι μηχανικοί της Σλοβενίας. Παράλληλα, ρωτούσε ευθέως ο Σλοβάκος ανταποκριτής τον οικονομικό συντάκτη της γερμανικής Sueddeutsche Zeitung: «Το 2009, η μέση σύνταξη στην Σλοβακία δεν ξεπέρασε τα 398 ευρώ. Με ποιο δημοσιονομικό απόθεμα οι συντάξεις στην Ελλάδα, για ένα μεγάλο «δημοσιοϋπαλληλικό κοπάδι», ξεπερνούσαν τα 1365 ευρώ και γιατί θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και κατανόηση απέναντί τους;».
«Η Ελλάδα ξεπέρασε και συγχώρεσε τα «αμαρτήματα» της Γερμανίας και συμπεριφέρθηκε με σεβασμό, κατανόηση και αλληλεγγύη απέναντι στον γερμανικό λαό. Οφείλουμε σήμερα να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό απέναντι στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό». Δυστυχώς για μας, οι απόψεις αυτές, κυρίως από τις παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατικές περιοχές της Γερμανίας πνίγονται από την γενική κατακραυγή και αποτελούν πλέον ισχνή μειοψηφία στα τοπικά και ομοσπονδιακά ΜΜΕ.
Ο μέσος πολίτης και ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ των χωρών της ευρωζώνης είναι σαφής: «Τελειώνετε επιτέλους με τους χρεωκοπημένους !». Επειδή λοιπόν όπως οι ελληνικές έτσι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκλέγονται από τις πλειοψηφίες, οδεύουμε σε μια «τελική λύση» γερμανικής έμπνευσης. ENDLÖSUNG!
Η πλέον αδιέξοδη απάντηση στα τραγικά προβλήματα που βιώνουμε είναι τα κλειστά Πανεπιστήμια, οι καταλήψεις στα σχολεία, στα Δημαρχεία, στα Υπουργεία, οι «λευκές» απεργίες, τα σκουπίδια στους δρόμους, ο προπηλακισμός των βουλευτών, ο συνδικαλιστικός κουτσαβακισμός και κυρίως, η εφιαλτική προοπτική μιας συλλογικής ανοχής απέναντι στην ανομία των «ισχυρών» μειοψηφιών. Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ έχει την αξία της ως κινητήρια δύναμη κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, μόνον όταν υπάρχουν σαφή και ευδιάκριτα όρια μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου!

Εδώ και 186 χρόνια ανεχτήκαμε, ψηφίσαμε, εκμεταλλευτήκαμε και πλειοψηφικά υποστηρίξαμε αδιέξοδες, φαύλες και εγκληματικές εθνικές πολιτικές. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να χειραγωγήσουμε τον Εθνικό μας Μεσαίωνα, να δημιουργήσουμε τη δική μας Αναγέννηση, να βιώσουμε τη δική μας ετεροχρονισμένη “Βιομηχανική Επανάσταση”, να αναδείξουμε Εθνικές Αριστείες, να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε τα Αυτονόητα.
Τα επόμενα χρόνια θα δοκιμαστούν στην πράξη όλα τα υπερφίαλα προτερήματα που εύκολα και αβίαστα χαρίζαμε στο «Γένος των Ελλήνων» κατά «τας εθνικάς εορτάς και επετείους». Θα δοκιμαστούν οι πραγματικές μας Αξίες. Θα δοκιμαστεί το Δημοκρατικό μας Βάθος, οι αντοχές μας να στηρίξουμε την Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, η Κοινωνική Συνοχή, τα αποθέματα Συλλογικής και Προσωπικής Ευθύνης, το περιλάλητο Φιλότιμο, ο διαχρονικά φερόμενος ως σημαντικός ρόλος της Εκκλησίας, η συλλογική μας Παιδεία, η εθνική μας ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Η πρόκληση της εθνικής επιβίωσης, χωρίς να «φάμε τις σάρκες μας».
Όλα όσα διαφοροποιούν μια συνειδητά «αγανακτισμένη» κοινωνία Πολιτών, από μια απλή συμβίωση ασυνείδητων Ιδιωτών με φυγόκεντρα συμφέροντα.


Ευάγγελος Καρλόπουλος
Χημικός Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Στα επαγγέλματα επιστημόνων ο 2ος γύρος «απελευθερώσεων»


Αναδημοσίευση: Ελευθεροτυπία

Μείωση αμοιβών συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μηχανικών, δικαίωμα ίδρυσης δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δημοσιοποίηση πλήρους λίστας των εκατοντάδων προς απελευθέρωση «κλειστών» επαγγελμάτων ζητεί η Κομισιόν από την Ελλάδα, στην έκθεση αξιολόγησης που είδε προχθές το φως της δημοσιότητας για την 6η δόση.

Καθιστά σαφές ότι ήδη η κυβέρνηση στις συζητήσεις με την τρόικα έχει δεσμευθεί για αλλαγές, κάνει λόγο για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και για μεγάλες καθυστερήσεις.

Κάνει... φύλλο και φτερό το νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα, ασκώντας οξεία κριτική σχεδόν για το σύνολο των παρεμβάσεων και κάνει λόγο για ομάδες συμφερόντων. Ζητεί αλλαγές στο νόμο, επικαιροποίηση όσων κανονισμών και εγκυκλίων έχουν ήδη εκδοθεί και άμεση έκδοση των ρυθμίσεων που εκκρεμούν, ώστε να παραμείνουν περιορισμοί μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, ο νέος νόμος για τα κλειστά επαγγέλματα δεν είναι πλήρως αποτελεσματικός. Δεν έχουν αρθεί οι περιορισμοί στην άσκηση, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από τον προηγούμενο Ιούλιο.

Αναφέρει ότι η μεταβατική περίοδος (από τον Απρίλιο) δεν χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά για την καθιέρωση των απαιτούμενων τροποποιήσεων και «υπήρξαν πιέσεις από ομάδες συμφερόντων να επαναφέρει περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος αδειοδότησης των διαφόρων επαγγελμάτων».

«Δεν προχωρήσατε αρκετά»

Η τρόικα ζητεί:

1 Για τα 5 ονοματιζόμενα επαγγέλματα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και ορκωτοί λογιστές) να γίνουν «περαιτέρω αλλαγές στο νόμο», καθώς ο αντίκτυπος αυτής της πρόσφατης μεταρρύθμισης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων επαγγελμάτων «δεν έχει ακόμα προχωρήσει αρκετά».

Ως παράδειγμα η Επιτροπή αναφέρει ότι η τρόικα στον έλεγχό της διαπίστωσε ότι ο νόμος δεν έφερε αποτελεσματική μείωση των αμοιβών των συμβολαιογράφων στην Ελλάδα, «οι οποίες παραμένουν αρκετά πάνω από αυτές που χρεώνονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που έχουν το ίδιο σύστημα αμοιβών».

Μάλιστα η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση που, όπως αναφέρει, έδωσε στην τρόικα η ελληνική κυβέρνηση «να μειώσει σημαντικά τις αμοιβές των συμβολαιογράφων και να αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους».

Οσον αφορά τους δικηγόρους, η Επιτροπή δέχεται ότι ο νόμος έχει εξαλείψει τους γεωγραφικούς περιορισμούς για μεμονωμένους δικηγόρους. Ωστόσο προσθέτει ότι δεν έχει καταφέρει να καταργήσει τις ελάχιστες αμοιβές, με το πρόσχημα των νομικών εξόδων και των ποσών αναφοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση «φαίνεται να παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε. αναφορικά με την ελευθερία του ατόμου να λειτουργεί δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι ο νόμος «κάνει ελάχιστα για την αλλαγή του μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών των μηχανικών και αρχιτεκτόνων».

Προσθέτει ότι «όπως και στο νομικό επάγγελμα, τα έξοδα εκ των πραγμάτων θα έχουν το ρόλο των ελάχιστων αμοιβών, καθώς το σύστημα της καταβολής των κοινωνικών εισφορών και τελών στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θέτει σε μειονεκτική θέση τους μηχανικούς που θα συμφωνήσουν σε χαμηλότερες τιμές με τους πελάτες τους».

Επιπλέον, συνεχίζει, «οι ισχύοντες κανονισμοί μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα για τους μηχανικούς και πελάτες να συμφωνήσουν σχετικά με τιμές κάτω από το νόμιμο τέλος, αφού περιπτώσεις με ασυνήθιστα χαμηλές αμοιβές, που θα συμφωνηθούν μεταξύ του μηχανικού και του πελάτη του, μπορεί να ερευνηθούν και να τιμωρούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

Αναζητούν τους υπόλοιπους

2 Για τα μη κατονομαζόμενα επαγγέλματα, να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου με την άμεση δημοσιοποίηση ενός «πλήρους καταλόγου των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ή οικονομικών δραστηριότητων που επηρεάζονται από αυτό το νόμο», ώστε να υπάρξει βεβαιότητα στους παρόχους υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών.

Οι κανονισμοί που διέπουν αυτά τα επαγγέλματα και δραστηριότητες πρέπει να εξεταστούν και να τροποποιηθούν προς το συμφέρον της ασφάλειας δικαίου.

Επιπλέον, η εφαρμογή των κανονισμών και των υπουργικών εγκυκλίων πρέπει να επικαιροποιηθεί με ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η μεταρρύθμιση μπορεί να πάρει πλήρη ισχύ, αναφέρει η Επιτροπή.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Χάλασε η συμφωνία ΔΕΗ - Χαλυβουργικής για 2 μονάδες φυσικού αερίου


Με όσο θόρυβο και τυμπανοκρουσίες ανακοινώθηκε το 2008 επί Τάκη Αθανασόπουλου η περίφημη συμφωνία της ΔΕΗ με τη Χαλυβουργική για τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μαμούθ (880 MW) στο Θριάσιο, άλλο τόσο αθόρυβα χάλασε επίσημα αυτές τις μέρες το ντιλ, προς ικανοποίηση της τοπικής κοινωνίας που αγωνιζόταν για να αποτρέψει την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΤΕΕ: Στραγγαλίζεται το Πράσινο Ταμείο

Μόλις το 5% των πόρων που εισπράττονται υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» θα διατίθεται για τις λειτουργικές του δαπάνες και τους σκοπούς του, σύμφωνα με άρθρο που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ενώ το 95% των πόρων θα καταλήγουν στον κρατικό προϋπολογισμό.
Πρόκειται για έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενα από τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους και την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, από την εμπορία ρύπων και τα πρόστιμα για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε ότι πρόκειται για άλλο ένα αντιαναπτυξιακό μέτρο, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση, ενώ το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Σε συνέχεια της δραματικής μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνέχισε ο κ Σπίρτζης η συρρίκνωση των πόρων του «Πράσινου Ταμείου» σημαίνει ότι εγκαταλείπονται όλα τα προγραμματισμένα έργα και οι μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Κυρίως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ ότι υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης και προειδοποίησε προς κάθε κατεύθυνση ότι: «υπάρχει κίνδυνος να κριθούν αντισυνταγματικές, η ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου ή και οι ρυθμίσεις για τις τακτοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων και των αυθαιρέτων, με ότι αυτό συνεπάγεται».
Σημειώνεται ότι το Πράσινο Ταμείο, με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή συστάθηκε ώστε να αποτελεί ένα οργανωμένο, δομημένο και πλήρες σύστημα άσκησης περιβαλλοντικής και πολεοδομικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς, όπως: δασικές εκτάσεις, προστασία υδάτων και εδάφους, ρύθμιση χωρικού σχεδιασμού, αστική αναζωογόνηση, ενίσχυση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λπ. Το Πράσινο Ταμείο αντικατέστησε το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) με την προσθήκη του Ειδικού Φορέα Δασών και του Γαλάζιου Ταμείου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Παρατηρήσεις της Τρόικας για τα ενεργειακά με αναφορά σε λιγνίτες - υδροηλεκτρικά ΔΕΗ


Ως ένας τομέας στον οποίο έχουν συσσωρευτεί οι περισσότερες καθυστερήσεις περιγράφεται από την τρόικα ο τομέας της ενέργειας, αναφέρει η πέμπτη έκθεση της τρόικας για το οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής, που ανακοινώθηκε χθες. Οι παρατηρήσεις της τρόικας είναι αυστηρές και σε καμία περίπτωση δε συνάδουν με τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργείου ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες για τον τομέα της ενέργειας. Η τρόικα ακουμπά τρία βασικά ζητήματα: λιγνίτες, νερά και τρίτο πακέτο, ζητώντας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να υπάρξει έγκαιρη αναβάθμιση του ρόλου της ΡΑΕ και να προχωρήσει η διαδικασία του διαχωρισμού των δικτύων από τη ΔΕΗ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

GreenPeace: Οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής - Από το 2013 το πραγματικό κόστος του λιγνίτη

Τα επόμενα δύο χρόνια το ηλεκτρικό ρεύμα θα ακριβύνει κι άλλο εξ αιτίας του λιγνίτη, τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στη Greenpeace. Όπως εξήγησε τώρα η παραγωγή λιγνίτη επιδοτείται έμμεσα, ενώ από το 2013 που αυτό θα σταματήσει σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ, ο καταναλωτής θα πληρώνει το πραγματικό κόστος του λιγνίτη, η χρήση του οποίου προκαλεί καταστροφή στο περιβάλλον και βλάπτει την υγεία.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πρόσκληση σε ημερίδα από το συλ. Διπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


Πρόσκληση


Σας καλούμε στην επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τμήμα Δυτικής Μακεδονίας,

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

EEA: Health risks from mobile phone radiation – why the experts disagree


Mobile phones and other digital devices are now a big part of modern life – but are they dangerous? There were an estimated 5.3 billion mobile phone subscriptions worldwide by the end of 2010, so if mobile phone use is linked to head cancers, the implications are immense. We look at the scientific uncertainty in this area, and what this means for policy.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δήμος Κοζάνης: Ενημερωτική συνάντηση στην Ακρινή για τις διαδικασίες μετεγκατάστασης Ακρινής – τρόπος προσδιορισμού του χώρου υποδοχής

Ενημερωτική συνάντηση ανοικτή σε όλους τους κατοίκους της Ακρινής με θέμα : «Διαδικασίες μετεγκατάστασης Ακρινής – Τρόπος προσδιορισμού του χώρου υποδοχής», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011, στις 6 μ.μ. στο Πολύκεντρο του Τ.Δ. Ακρινής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΔΑΚΕ Σπάρτακος: Σήμερα είναι το αύριο που φοβόσασταν χθες. Αντισταθείτε!!

Πρόβλημα εξεύρεσης κεφαλαίων για την ΔΕΗ. Στον ΑΕΡΑ ΟΛΕΣ οι επενδύσεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ για την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5.
Αγανάκτηση και ανησυχία στις τάξεις των εργαζόμενων.

Οι κυβερνητικές επιλογές και διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ του μνημονίου και της ΤΡΟΙΚΑΣ, τινάζουν στον ΑΕΡΑ όλο το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ.
Η οικολογική ευαισθησία της ΄΄Πράσινης ΤΙΝΑΣ΄΄ να μην κατασκευασθούν άλλες λιγνιτικές μονάδες και η τήρηση της δέσμευσης του Γιώργου Παπακωνσταντίνου προς τους δανειστές να πουλήσει την ΔΕΗ, στερούν από την περιοχή και την Ελλάδα μεγάλες και καθαρές επενδύσεις που θα έδιναν δουλειά στο εργατικό δυναμικό της, φθηνό ρεύμα στον λαό, χαμηλούς ρύπους στο περιβάλλον και κέρδη στην μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας.
Η οικονομική κατάσταση του κράτους. Η επιβολή ειδικού φόρου από την κυβέρνηση στο φυσικό αέριο, αύξησε σοβαρά το κόστος παραγωγής και στέρεψε τα ταμεία της ΔΕΗ.
Σημαντικό ρόλο στην μείωση των εσόδων έπαιξε και συνεχίζει να παίζει η ολοένα κι αυξανόμενη αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ, από τους καταναλωτές.
Τα χρήματα δε της όποιας αποκρατικοποίησης ή την πώληση μονάδων θα εξυπηρετήσουν το χρέος του πολιτικού συστήματος της χώρας και όχι τις άμεσες και αναγκαίες επενδύσεις Της ΔΕΗ.
ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, παρά μόνο των εργαζόμενων που για μια ακόμη φορά, θα περικοπούν.
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ για την ματαίωση της κατασκευής της Πτολεμαίδας 5 είναι πλέον ορατός, το αναγνωρίζει και η διοίκηση της επιχείρησης, όπως και οι κατασκευαστικοί όμιλοι.
΄΄Ακόμα και η εκδοχή της συμμετοχής ιδιώτη συνεταίρου (εάν αυτό αποτελούσε επιλογή της ΔΕΗ) δεν φαίνεται να μπορεί να περπατήσει, καθώς, όπως αναφέρει στον «ΚτΕ» αρμόδιο στέλεχος, κανένας ιδιώτης δεν βάζει τόσα πολλά λεφτά για να αρχίσει να εισπράττει μετά από 14 χρόνια (7 χρόνια θα χρειαστούν για την κατασκευή και άλλα 7 για να αρχίσει η μονάδα να δίνει κέρδη)΄΄
Το πολυδιαφημιζόμενο φωτοβολταϊκό θα προχωρήσει μόνο αν ο ανάδοχος βρει ο ίδιος τους πόρους για την κατασκευή του. Αυτά λεν οι εφημερίδες και η διοίκηση της ΔΕΗ.
Είχαμε πει παλιότερα πως πανηγύρια και χαρές κάνουν μόνο όταν χτίζουν και όχι όταν χαλάν.
Το είχαμε πρωτογράψει στις 21/06/2010. Από τότε εκφράζαμε συχνά πυκνά τις ανησυχίες μας, καταγγέλλαμε τις συνδικαλιστικές γλάστρες δίπλα στην Μπιρμπίλη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μας καθησύχαζαν και θυμίζαμε την απόφαση του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ να μην αφήσουμε να κλείσει καμία μονάδα προτού κατασκευαστεί η καινούργια.
Δεν μας άκουγε κανείς!! Τα πανηγύρια τους και ο ήχος από τα παλαμάκια, των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο νομό, της ΠΑΣΚΕ και της εξαρτημένης ΔΑΚΕ τους είχαν κλείσει τα αυτιά.
Οι διαβεβαιώσεις της Τίνας, του Πάρι και των διάφορων άλλων πράσινων θεσμικών, η γλύκα των κουραμπιέδων και η ζάλη της σαμπάνιας, στην ΦΙΕΣΤΑ του κλεισίματος της Πτολεμαΐδας 1,
ξεπερνούσε τις ανησυχίες μας.
Η αναπαραγωγή της δέσμευσης του πρωθυπουργού στην Κοζάνη από τα κυβερνητικά και συνδικαλιστικά στελέχη ξεπερνούσε την φωνή της δυναμικής κοινής διαδήλωσης μας με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία και των απόηχο της ωμής επέμβασης των ΜΑΤ κατά την διάρκεια της επίσκεψης.
Οι διάφοροι πράσινοι θεσμικοί παράγοντες και γαλάζιοι συμβιβασμένοι συνδικαλιστές είναι οι ίδιοι που τώρα στρώνουν το χαλί για να προωθήσει υπουργός Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ την πολιτική τους, με την πώληση της μικρής ΔΕΗ και με καταιγίδα νέων οικονομικών μέτρων.
Συνάδελφοι μην τους ακούτε άλλο, έχουν βαρύτατες ευθύνες.
Η αγανάκτηση ξεπέρασε τα όρια της.
Εμείς οι Νέοι άνθρωποι αποφασίσαμε να δράσουμε. Να οργανωθούμε. Να σας λέμε όλη την αλήθεια.
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΦΟΒΟΣΑΣΤΑΝ ΧΘΕΣ!!

ΑΡΗΣ ΒΑΤΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σπάρτακος: Επιστολή για σύγκλιση επιτροπής ενεργειακών κέντρων

Συνάδελφοι

ΤοΣωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΠΑΡΤΑΚΟΣεκτιμώντας την σπουδαιότητα και κρισιμότητα των θεμάτων που τούτη την ώρααπασχολούν εργαζόμενους και συνδικάτα ζητά – με βάση το άρθρο 48 τουκαταστατικού της Ομοσπονδίας- να προχωρήσει στην σύγκλιση της Επιτροπής των Ενεργειακών Κέντρων, προκειμένου να εκτιμηθούνκαι να αξιολογηθούν τα όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου για τις συνταξιοδοτικέςρυθμίσεις, το ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και άλλεςδιατάξεις (πολυνομοσχέδιο).

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πρόβλημα με τα αγροτικά φωτοβολταικά;

Ένα και πλέον χρόνο από τότε που έκανε την εμφάνισή της η μόδα με τα αγροτικά φωτοβολταικά, και από τα 5.500 στα οποία η ΔΕΗ έχει δώσει προσφορές σύνδεσης, σε επίσημη λειτουργία βρίσκονται πανελλαδικά λιγότερα από… 50.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 17.10.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17-10-2011 ΩΡΑ: 7:00 μ.μ.
[Λόγω τριήμερων κινητοποιήσεων της ΕΜΔΥΔΑΣ μεταφέρεται από Τρίτη 18-10-2011]

1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.
α) Αποστολή επιστολής για γνωμοδότηση επί του Β1 σταδίου της μελέτης "Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ Δήμου Σιάτιστας".
β) Εγκύκλιος ΤΕΕ για δυνατότητα κατάθεσης αμοιβής μελέτης και επίβλεψης επ’ ονόματι εταιρίας.
γ) Επιστολή συναδέλφου για καταγραφή της παραγωγικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων.
δ) Κοινοποίηση επιστολής συναδέλφου για καταβολή ιατρικών εξόδων από ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης.
ε) Επιστολή Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για παρουσίαση Ομάδας Εργασίας με θέμα: «Δημιουργική επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στην πόλη της Καστοριάς» στο 1ο συνέδριο του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
στ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Τμήματος Ν. Μαγνησίας «Εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕΔΕ»
ζ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Τμήματος Β. Αιγαίου «Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου»
η) Επιστολή τέως Νομάρχη Φλώρινας συν. Γιάννη Στρατάκη, για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
θ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Β.Α. Αιγαίου για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις συναλλαγές στην πράξη από την εφαρμογή του Ν. 4014 /2011 περί αυθαιρέτων.
ι) Διοργάνωση ημερίδας Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας με την εταιρεία ELEMKO με θέμα: «Παρουσίαση ειδικού ψηφιακού οργάνου για έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – ενημέρωση για τις θεμελιακές γειώσεις»

3. Διοργάνωση ημερίδων:
i. Για το νέο νόμο 4014/2011 για τα αυθαίρετα
ii. Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς με θέμα την εξοικονόμηση κατ’ οίκον και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων (πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Καστοριάς του ΤΕΕ/ΤΔΜ).
iii. Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, τρόπος εισαγωγής δεδομένων, διευκρινήσεις για αντιμετώπιση λαθών σε ΜΕΑ και ΠΕΑ (ισχύς λέβητα, δίκτυο διανομής και βοηθητικά συστήματα κ.λ.π.).

4. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας.
α) Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-ΤΔΜ για τη μεταλιγνιτική περίοδο
β) Πρόταση ΜΕ Δημοσίων Έργων για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας
γ) Προτάσεις συγκρότησης Ομάδων Εργασίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Γρεβενών του ΤΕΕ/ΤΔΜ:
i. Προτάσεις παρεμβάσεων μερικής οικιστικής ανάπλασης στην πόλη των Γρεβενών
ii. Πρόταση δημιουργικής επανάχρησης υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της πόλης των Γρεβενών
iii. Αξιολόγηση της ενεργειακής επιβάρυνσης των δημοσίων κτιρίων της πόλης των Γρεβενών
iv. Ανάπτυξη συγκοινωνιακού δικτύου Γρεβενών
v. Μελέτη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση του υπάρχοντος δικτύου παροχής ύδατος του Δήμου Γρεβενών

5. Σύσταση κοινής επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας υλοποίησης του κάθετου άξονα Νίκης – Λάρισας του με το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας με το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Θεσσαλίας.

6. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Αρχιτέκτονα Μηχανικού) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν. 4014/2011 για τις πρόχειρες κατασκευές.

7. Πρόταση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για συνδιοργάνωση πιστοποιημένου σεμιναρίου για ενεργειακούς επιθεωρητές.

8. Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

9. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής των νοσηλίων του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.

10. Θέση Τ.Ε.Ε για στήριξη συναδέλφων στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» - Εισφορές ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Συνέντευξη Ε. Μυτιληναίου - Απάντηση στις καταγγελίες και για την Αλουμίνιον

Από το energypress.gr... Πρόταση – τομή για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρουσίασε την Παρασκευή ο Ε. Μυτιληναίος. Συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας πρότεινε στις επενδύσεις ΑΠΕ να υπογράφονται συμβόλαια όχι με το ελληνικό κράτος και το ΔΕΣΜΗΕ αλλά ο αντισυμβαλλόμενος να είναι τα κοινοτικά ταμεία από τα οποία και θα αποπληρώνεται στη συνέχεια ο παραγωγός για την πράσινη ενέργεια. Αυτό όπως εξήγησε ο κ. Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τους δημοσιογράφους στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος, εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι η Ε.Ε. αμέσως θα άλλαζαν οι όροι για όλα τα ελληνικά project ΑΠΕ, που σήμερα δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση. Η πρόταση αυτή , όπως διευκρίνισε ο επιχειρηματίας, μπορεί να γίνει πράξη με διάφορα εργαλεία όπως πχ με το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για μια εντελώς καινούρια πρόταση που δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία χώρα στο παρελθόν. «Η ουσία είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στα κοινοτικά ταμεία, τα οποία μπορεί και πρέπει να επενδυθούν, είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα και δεν απορροφώνται. Με τη λύση αυτή όλοι θα είναι ευχαριστημένοι, και η Ε.Ε. η οποία μας λέει ότι δεν απορροφούμε διαθέσιμους πόρους, και οι παραγωγοί που θα βρουν χρηματοδότηση αλλά και η κυβέρνηση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς τα χρήματα από το τέλος ΑΠΕ» τόνισε ο κ. Μυτιληναίος. Σύμφωνα με τον ίδιο ακόμη και τα μεγάλα project ΑΠΕ εφόσον έχουν εξασφαλισμένο ένα συμβόλαιο με το ΕΣΠΑ μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 80 έως 90% και με επιτόκια της τάξης του 3-4%. «Αυτή είναι η μόνη λύση, τώρα που θέλουμε με κάθε δύναμη επενδύσεις» είπε. Η πρόταση Μυτιληναίου, πάντως, εφόσον υλοποιηθεί θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν προπομπό για τα όσα θα συμβούν στην ενιαία αγορά ενέργειας της Ε.Ε. από το 2014 ή το 2015. Τότε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το τρίτο πακέτο, με την εφαρμογή της ενιαίας αγοράς ενέργειας οι παραγωγοί θα πληρώνονται από έναν ενιαίο φορέα τον Ευρωπαϊκό «ΔΕΣΜΗΕ» και σε μία τιμή. Επιπρόσθετα ανάλογα με τις διακρίσεις που έχει κάνει η κάθε χώρα και τις επιπλέον επιδοτήσεις που έχει χορηγήσει, θα υπάρχουν τα λεγόμενα πράσινα πιστοποιητικά και τα οποία οι παραγωγοί θα εμπορεύονται. Προβλήματα στις ΑΠΕ Ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ΑΠΕ θα περάσουν από μια μεγάλη ταλαιπωρία καθώς μέχρι πριν δύο χρόνια χρηματοδοτούνταν από τρεις πηγές, από ίδια κεφάλαια, από δανεισμό και από επιχορηγήσεις. Σήμερα έφυγαν οι δύο από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης δηλαδή οι επιχορηγήσεις και ο δανεισμός. Ο ίδιος προέβλεψε σοβαρή επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Ξεχώρισε εξάλλου, τις ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι βλέπει μεγαλύτερο νόημα στις επενδύσεις στα αιολικά, από ότι στα φωτοβολταϊκά. «Εκφράζω σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο μια χώρα με τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας μπορεί να επιδοτεί φβ με μεγαλύτερες ή ακόμη και ίδιες τιμές με τη Γερμανία» είπε. Συμπαραγωγή Ο κ. Μυτιληναίος απάντησε και στις αιτιάσεις που έχουν ακουστεί σε σχέση με τη μονάδα συμπαραγωγής στην Αλουμίνιον της Ελλάδος. Όπως είπε ο επιχειρηματίας η έννοια του arbitrage που ακούγεται (ότι δηλαδή η ΑτΕ πουλάει ακριβά και αγοράζει φθηνά ρεύμα) απλά δεν στέκει. Κάναμε μια επένδυση με στόχο να κατεβάσουμε το κόστος παραγωγής του εργοστασίου της Αλουμίνιον, για λόγους επιβίωσης. «Η επένδυση της ΣΗΘ ήταν σαν να κάναμε εναλλακτικά 150MW από φωτοβολταϊκά, να πουλάγαμε ρεύμα στο Σύστημα και να αγοράζαμε ρεύμα από τη ΔΕΗ για τις ανάγκες μας, όπως κάνει π.χ. το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αντί γι’ αυτό επιλέξαμε να κάνουμε μια Συμπαραγωγή για να παράγουμε και τον ατμό που χρειαζόμαστε και αυτό μας καταλογίζεται σαν arbitrage. Η επιλογή μας ήταν απόλυτα σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν αποτελεί κανένα «κόλπο», τόνισε ο Ε.Μυτιληναίος. Επενδύσεις τέλος, βλέπουμε για ΔΕΗ Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι δεν προβλέπεται να γίνει άλλη ενεργειακή μονάδα εντός του εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ενώ παράλληλα δεν υπάρχει πρόγραμμα για άλλη επένδυση σε θερμικά εργοστάσια στην αγορά ηλεκτρισμού, της οποίας η εξέλιξη ωστόσο παρακολουθείται στενά. Ανάλογα με τις εξελίξεις θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα. Τέλος για τη ΔΕΗ τόνισε ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις της κυβέρνησης . Δε θα τοποθετηθώ μέχρι να ξεκαθαρίσει τις πραγματικές της προθέσεις η κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά. ΕΦΚ Ο επικεφαλής του ομίλου Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα του ενεργειακού κόστους για την Αλουμίνιον της Ελλάδος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πληρώνονται 8 εκατ. ευρώ ετησίως μόνο για ΕΦΚ στον ηλεκτρισμό . Όπως είπε ο ειδικός φόρος στον ηλεκτρισμό δεν έχει καμία λογική. Για τη ΔΕΗ σημαίνει κόστος 200 εκατ. ενώ ταυτόχρονα «διαλύει» τη βιομηχανική παραγωγή. «Το εργοστάσιο αλουμινίου, όπως και η ΛΑΡΚΟ, και λίγα ακόμα στην Ελλάδα, ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά, που δεν την ενδιαφέρει τι φόρους πληρώνεις εσύ στο εσωτερικό» σημείωσε. Λάρκο Τέλος ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι ο όμιλος θα ενδιαφερθεί για την αποκρατικοποίηση της Λάρκο κατά πάσα πιθανότητα μαζί με εταίρο, από τους μεγάλους διεθνείς παίκτες της αγοράς μετάλλων. Όπως είπε ορίστηκαν σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις και εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα υπάρχουν σύντομα εξελίξεις. «Το νικέλιο είναι σπάνιο μέταλλο και η ΛΑΡΚΟ έχει μεγάλες δυνατότητες. Αλλά χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις για να τη λειτουργήσεις σωστά, το πρόβλημα δεν είναι το τίμημα της αγοράς, αλλά οι επενδύσεις» κατέληξε.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...