.

Η «Πράσινη» Ανάπτυξη έφερε «Πράσινη Ακρίβεια», «Πράσινη Πείνα», «Πράσινη Παγωνιά», «Πράσινη Φτώχεια»!

Πάνω κι απ’ τα 500, στα 508,44€/MWh πέταξε η μέγιστη τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για τις 21/12/2021, στα 542,50€/MWh για τις 22/12, με τις «ευλογίες» τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στα 342,35€/MWh η μέση τιμή ημέρας στις 21/12, η τιμή στην οποία αγοράζουν οι πάροχοι για να πουλήσουν στη λιανική αγορά. Και στο εντελώς εξωφρενικό 415,94€/MWh για τις 22/12! 21,5% αύξηση σε μια μέρα! Από ρεκόρ σε ρεκόρ πετά η τιμή του φυσικού αερίου, έχοντας αυξηθεί πέντε φορές απ’ τα υψηλά επίπεδα του 2019. Πόσο θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή οι τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου; Ήδη αυξάνονται οι τιμές των λιπασμάτων. Τι θα συμβεί, μετά τις γιορτές, στις τιμές των τροφίμων, των φαρμάκων κι όλων των προϊόντων; Τι θα συμβεί στους λογαριασμούς θέρμανσης, μια που οι πολιτικοί υπερφορολόγησαν το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να στρέψουν τους πολίτες στο φυσικό αέριο; Η δήθεν «Πράσινη» και στην πράξη κατάμαυρη «μετάβαση» φέρνει ένα σαρωτικό κύμα «Πράσινης Φτώχειας».

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Green Tank: Εξελίξεις της Δίκαιης Μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη (12/2021)

Η Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών είναι το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας για ολόκληρη την Ευρώπη και βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η απεξάρτηση από τον λιγνίτη και η στροφή του παραγωγικού μοντέλου σε βιώσιμη κατεύθυνση αποτελούν τη σημαντικότερη σύγχρονη αναπτυξιακή πρόκληση για τη χώρα. Καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι διαρκείς, με αυτό το newsletter επιδιώκουμε να ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες από αυτές στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για μια κοινωνικά δίκαιη στροφή του παραγωγικού μοντέλου στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας.


κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4872/2021 για Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και Μεταβαση ΑΕ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (Τεύχος A’ 247/10.12.2021) για το νόμο 4872 που αφορά τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης. Ο νόμος περιλαμβάνει και τη δημιουργία της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΕ. 

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...