.

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4872/2021 για Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και Μεταβαση ΑΕ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (Τεύχος A’ 247/10.12.2021) για το νόμο 4872 που αφορά τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης. Ο νόμος περιλαμβάνει και τη δημιουργία της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΕ. 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου