.

Η ιδιωτικοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε απώλεια κοινωνικής ευημερίας

Του Φώντα Μιχαηλίδη* [δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία]

Το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων -μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ- βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής διαμάχης και στην καθημερινή ατζέντα των ΜΜΕ στις μέρες μας.

Η συζήτηση στρέφεται γύρω από τη δυνατότητα εξασφάλισης προσόδων ύψους 50 δισ. ευρώ, την ισχυρή αντίδραση των φίλα προσκείμενων προς την κυβέρνηση συνδικάτων, την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας παραγωγής. Και παρ' όλο που η αρμόδια υπουργός κ. Μπιρμπίλη διατύπωσε την ορθή μεν άποψη, ότι εν μέσω οικονομικής κρίσεως η απόκτηση πλήρους προσόδου από μια ιδιωτικοποίηση είναι σχεδόν απίθανη, αυτό ωστόσο δεν είναι το κεντρικό ζήτημα.

Αντίθετα, το κεντρικό θέμα μιας πιθανής ιδιωτικοποίησης θα έπρεπε να είναι ποιος τρόπος παραγωγής, ο ιδιωτικός ή ο δημόσιος, θα είχε αποτέλεσμα την αύξηση ή την απώλεια της κοινωνικής ευημερίας και όχι την απόκτηση πλήρους ή υπολειμματικής προσόδου.

Οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης έχουν μια μυθοποιημένη άποψη για τις διαδικασίες αγοράς. Κατά τη γνώμη τους, οι αγορές γρήγορα θα οδηγήσουν και τους ενεργειακούς μας πόρους στα χέρια αυτών που μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά.

Κατ' αρχάς δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση γι' αυτό τον ισχυρισμό. Αλλά και τα 20 χρόνια πειραματικής πραγματικότητας της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας στις κυριότερες οικονομίες του πλανήτη αφαίρεσαν κάθε θεωρητικό επιχείρημα για την ορθότητα της άποψης αυτής.

Ακόμα και οι πιο ένθερμοι ακραίοι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς σίγουρα διστάζουν/αποφεύγουν να χαιρετίσουν το θρίαμβό της ώς τη Δευτέρα Παρουσία, όπως συγκεκριμένα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εχει άραγε καμιά σημασία η ιδιοκτησία; Μήπως οι κρατικές EDF, Vattenfall κ.λπ. είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τις ιδιωτικές ΕΟΝ ή Endesa; Ή μήπως οι περίφημοι μάνατζερ του ιδιωτικού τομέα δεν διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα αντίστοιχα με αυτά των εργατών και των διευθυντών των δημοσίων επιχειρήσεων;

Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό της Enron, ή μεγαλύτερη συμπαιγνία ολιγοπωλίων από αυτή που προκάλεσε την καταστροφική κρίση στην Καλιφόρνια, τα black out στη Βραζιλία, στη Νέα Υόρκη ή στην Κεντρική Ευρώπη;

Ηελκτική δύναμη, ωστόσο, της ρητορικής της ιδιωτικοποίησης με το κοινό δεν πρέπει να λησμονείται. Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί στην «απελευθέρωση», στο «σπάσιμο μονοπωλίων», το «άνοιγμα των αγορών» και ποιος δεν θα ήθελε τις «μεταρρυθμίσεις»;

Μια ιδιωτικοποίηση -στην ουσία μια εφάπαξ μεταβίβαση του όποιου πλούτου από το δημόσιο τομέα προς τους ιδιώτες- σχεδιάζεται ώστε α) να εξασφαλίσει μια οικονομική αποτελεσματικότητα και β) να επιτύχει ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή «πρόσοδο» για το κράτος.

Τόσο η θεωρία όσο και η ιστορική πλέον παρατήρηση δείχνουν ότι οι κύριοι στόχοι της ιδιωτικοποίησης θα μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με πολύ περιοριστικές προϋποθέσεις.

Η απόκτηση πλήρους προσόδου είναι, βεβαίως, σημαντική καθώς το κράτος πρέπει να διασφαλίσει έσοδα 50 δισ. ευρώ και οποιαδήποτε υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, λόγω της κρίσης, συνεπάγεται ένα πραγματικό κοινωνικό κόστος, γιατί αναγκάζει την κυβέρνηση να βρει περισσότερο χρήμα με παραμορφωτική φορολόγηση.

Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι σχεδιάζεται η καλύτερη πλειοδοτική διαδικασία για τη μεγιστοποίηση της εισπραττόμενης από την πώληση αξίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει στον πλειστηριασμό ο πιο αποτελεσματικός παραγωγός ή αυτός που θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Ο δεύτερος στόχος, ο στόχος της αποτελεσματικότητας, συνιστά και το μεγάλο διακύβευμα για την κυβέρνηση, καθώς αυτό συνδέεται άρρηκτα με τα θέματα της κατανομής του πλούτου· η έλλειψη ενδιαφέροντος για την κατανομή μπορεί σε μερικά χρόνια να κατατρέχει την οικονομία, όχι μόνο με τη μορφή κοινωνικής αναταραχής, αλλά και με τη στενότερη έννοια μιας μακροχρόνιας οικονομικής αναποτελεσματικότητας.

Μια από τις βασικές παραδοχές των οικονομολόγων είναι ότι ο «πλήρης ανταγωνισμός» αποτελεί το πρότυπο για την κατανομή των πόρων, αλλά και για τη διανομή των οικονομικών ανταμοιβών. Ο ατελής ανταγωνισμός είναι το σύνηθες στον «πραγματικό κόσμο». Θεωρείται όμως ότι είναι το αποτέλεσμα της παρεμβολής εξωτερικών επιδράσεων στην οικονομία, όπως π.χ. των μονοπωλίων, κρατικών ρυθμίσεων, κ.λπ.

Στην αγορά ενέργειας ωστόσο ο ατελής ανταγωνισμός φαίνεται πως είναι εγγενής και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος. Ο συνδυασμός της αδυναμίας αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, των υψηλών διακυμάνσεων των τιμών, της χαμηλής ελαστικότητας της ζήτησης, διευκολύνει την άσκηση μονοπωλιακής δύναμης στην αγορά. Μέχρι σήμερα -20 χρόνια μετά- δεν υπάρχει καμιά πολιτική διαφύλαξης του ανταγωνισμού που να είναι «δίκαιη» και να προωθεί την οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά συγχρόνως να έχει και ένα λογικό κόστος εφαρμογής.

Το καλύτερο αντίδοτο ωστόσο για την άρση μιας μυθολογίας είναι μια υγιής δόση πειραματικής πραγματικότητας:

1) Αντί για τη μείωση των τιμών, η απελευθέρωση της αγοράς οδήγησε σε υψηλότερες τιμές. Σε μια ανταγωνιστική αγορά οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο συντελεστή απόδοσης επί του κεφαλαίου που επενδύουν σε σχέση με μια ρυθμιζόμενη βιομηχανία -υψηλότερος κίνδυνος ισούται με υψηλότερη απόδοση (Dr.Ρ. Watts 2001).

2) Αντί ανταγωνισμού η απελευθέρωση οδήγησε σε αύξηση συγκέντρωσης (European Commission 2001-2008). Επτά εταιρείες ελέγχουν πάνω από τα δύο τρίτα των αναγκών της Ε.Ε. σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι όποιες απώλειες ευημερίας συνδέονταν με τα πρώην κρατικά μονοπώλια μπορεί να είναι πολύ μικρότερες από τις απώλειες του αναδυθέντος περιορισμένου ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού.

3) Η ολιγοπωλιακή ισορροπία της αγοράς σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος απαιτεί κάποια δαπανηρή πηγή αποθεμάτων για να αντισταθμίζει τη συμπαιγνιακή σύμπραξη και την άσκηση μονοπωλιακής δύναμης (L.J. de Vries 2004).

4) Το κόστος των συναλλαγών (συντονισμού, πληροφόρησης - Williamson 1995) μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του παλαιού υπό ενιαίο έλεγχο καθετοποιημένου μοντέλου.

5) Ο ζωτικής σημασίας ρυθμιστικός ρόλος του συστήματος των τιμών μιας ανταγωνιστικής οικονομίας αγοράς συμβατικών προϊόντων, όχι μόνο δεν τα καταφέρνει καλά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας, αλλά λειτουργεί και παραπλανητικά στις επενδυτικές αποφάσεις οδηγώντας σε χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις (Υ. Perez 2008, J. Stiglitz 1994).

Και ενώ μετά τις εμπειρίες αυτές στις ΗΠΑ, οι περισσότερες πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση περίσκεψης -στην ουσία ανέστειλαν την απελευθέρωση της αγοράς τους- η Ευρωπαϊκή Ενωση επιμένει στην υιοθέτηση και την κλιμάκωση μιας επιθετικής στρατηγικής ρύθμισης και ελέγχου των μονοπωλιακών πρακτικών εισάγοντας και νέες οδηγίες.

Η ιδιωτικοποίηση ωστόσο δεν επιβάλλεται από καμία οδηγία. Πρώτος επιτακτικός στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η ιδιωτικοποίηση δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλαισίου. Παρά τις «εγγενείς» ατέλειες του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζουμε ωστόσο ένα επιτακτικό δίλημμα επιλογής του ελάσσονος μεταξύ δύο κακών. Η κυβέρνηση αντί ιδιωτικοποίησης μπορεί να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των οικονομολόγων ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο σημαντικός από την ιδιωτικοποίηση.

Η ανταγωνιστική αγορά μπορεί να επιβάλει μια πειθαρχία στη διαχείριση των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων, που δεν θα μπορούσε να επιβληθεί αλλιώς. Η κρατική επιχείρηση θα αναγκαστεί από τον ανταγωνισμό να γίνει πιο αποτελεσματική.

Οι αδυναμίες της ελληνικής κρατικής επιχείρησης δεν είναι έμφυτες. Η κυβέρνηση, ταυτόχρονα, μπορεί να επικεντρωθεί στην αναδιοργάνωση της υπάρχουσας και να καταγράψει τι διαφοροποιεί την ελληνική από τις αντίστοιχες αποτελεσματικές κρατικές επιχειρήσεις π.χ. EDF, Vattenfall, που φαίνεται να διοικούνται πολύ καλύτερα από τις αντίστοιχες ιδιωτικές, μπορεί να θεσμοθετήσει ένα σύνολο διαδικασιών, για τον σχεδιασμό επιλογών, κινήτρων, την απεξάρτηση από τα υπουργεία και τους γραφειοκράτες τους. Και η ελληνική κρατική επιχείρηση μπορεί να έχει το ίδιο νομικό καθεστώς μ' εκείνες του ιδιωτικού τομέα, διαφέροντας μόνον κατά το ποιος κατέχει τις μετοχές.

Εν κατακλείδι, μπορεί μια ιδιωτικοποίηση να ενίσχυε την αξιοπιστία και την πειστικότητα της χώρας ότι θα εφαρμόσει τους επιβαλλόμενους σκληρούς εισοδηματικούς περιορισμούς της τρόικας και να προλαβαίνει έτσι ένα «κακό», συνιστά ωστόσο ένα θεμελιώδες και ουσιαστικό διακύβευμα, αυτό της αποτελεσματικής κατανομής του πλούτου, που στιγματίζει την ίδια την ιδεολογική ταυτότητα της κυβερνώσας παράταξης, με πολλαπλές συνέπειες για την οικονομία γενικότερα.

Δεν μπορεί δε να μην τεθεί και το ερώτημα, ποιος πολιτικός θα βάλει την υπογραφή του στην εκχώρηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας; *

* Ο Ξενοφώντας Μιχαηλίδης είναι χημικός μηχανικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ και μέλος της Τ.Ε. 15 του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μαυροπηγή: Ανησυχία και κινητοποιήσεις για τη μετεγκατάσταση

Πηγή eordaia.org...

Η καθυστέρηση των ενεργειών για την μετεγκατάσταση του χωριού τους, όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Μαυροπηγής. Έτσι σκοπεύουν στις 15 Μαΐου να πραγματοποιήσουν λαϊκή συνέλευση ενώ σκοπεύουν να ξεκινήσουν και κινητοποιήσεις, ενώ σκέφτονται να κατέβουν και στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του χωριού Τάσος Εμμανουήλ εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του και τόνισε τα εξής « σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους για αυτή την απραξία από τους υπευθύνους. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το διάστημα δεν πέρασε έτσι απλά αλλά πέρασε με πιέσεις με επικοινωνία με υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης (υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με το κ. Νικολακάκο, το κ. Καραβασίλη, την τοπική διοίκηση), προκειμένου να ζητήσουμε την προσοχή, αφού έχουμε νέες καθυστερήσεις.

Να θυμίσω ότι λίγο μετά την παρουσίαση της έκθεσης των καθηγητών για το ρήγμα της Μαυροπηγής είχαμε την επίσκεψη του κ. Ζερβού και αμέσως μετά αναρτήθηκαν οι κτηματολογικοί χάρτες.

Τηρήσαμε από την πλευρά μας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έγιναν οι ενστάσεις και για να μη χαθεί χρόνος μεταβίβασα εγώ προσωπικά στη Διεύθυνση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη αυτές τις ενστάσεις για να τρέξουν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα. Με διαβεβαίωσαν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει αλλά από τότε διαπιστώθηκαν από τότε καθυστερήσεις αναίτιες και αδικαιολόγητες οι οποίες σε συνδυασμό με τις αναβολές που έχουμε για την μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας, κάνουν ακόμα πιο ανησυχητική την κατάσταση.

Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται αποκλειστικά και αυτό είναι διαπίστωση που έχει βγει μετά από όλες τις επαφές που έχουμε κάνει, στο σχεδιασμό και στις προτεραιότητες που δίνει η ίδια η επιχείρηση και ουσιαστικά ότι είναι δικό της θέμα και δικός της στόχος η μετεγκατάσταση του οικισμού. Βέβαια αυτό το έχουμε δει μόνο στα λόγια και δεν το έχουμε δει να το εφαρμόζει στην πράξη. Είναι βέβαια προτεραιότητα της αλλά όχι πρώτης γραμμής.

Η ανησυχία λοιπόν είναι έκδηλη στο χωριό και κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί όλοι οι κάτοικοι ρωτάνε τι γίνεται και ποιες είναι οι εξελίξεις αφού έχουν περάσει όλες οι προθεσμίες στις οποίες μας είχαν πει ότι θα γίνει κάτι.

Προκειμένου να συντονιστούμε περισσότερο λοιπόν και όχι να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες έχουμε αποφασίσει στο τελευταίο τοπικό συμβούλιο να κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση στις 15 Μαΐου στο κέντρο νεότητας του χωριού.

Μια λαϊκή συνέλευση στην οποία θα κληθούν η δημοτική και περιφερειακή αρχή καθώς και η επιχείρηση προκειμένου να βάλουμε τα θέματα κάτω και να δούμε που βαδίζουμε.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Εco-innovation

Με τη νέα πρόσκληση η Ε.Ε. επιδιώκει την προώθηση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στις ΜΜΕ. Το 2011 προβλέπεται να διατεθούν 36 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά, στη χρήση καινοτόμων κατασκευαστικών υλικών και διαδικασιών, στη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην υιοθέτηση από τη βιομηχανία «καθαρότερων» μεθόδων παραγωγής. Το ποσοστό της Κοινοτικής συνδρομής μπορεί να φτάσει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2011.

κλικ για να κατεβάσετε την πρόσκληση...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

"Κοζάνη, Τόπος να ζεις": Να γίνει στην Κοζάνη το εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών

Προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό: Να γίνει στην Κοζάνη το εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών ΔΕΗ & Sinovel

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα η ΔΕΗ ΑΕ και η Κινεζική εταιρία Sinovel Wind Energy Group Co Ltd υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Η συνεργασία προβλέπει :
1. την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο διασυνδεδεμένο σύστημα (ενδεικτικά αναφέρεται μια μονάδα 200-300 MW), καθώς και θαλάσσιου αιολικού πάρκου.
2. την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ανεμογεννητριών.

Η συμφωνία αξιοποιεί την τεχνογνωσία και εμπειρία της ΔΕΗ και κυρίως της Sinovel Wind Energy, η οποία είναι η 2η στον κόσμο εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών. Βασικοί στόχοι της συνεργασίας είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, η επενδυτική ανάπτυξη και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή ανεμογεννητριών.

Αυτό το τελευταίο ενδιαφέρει σφόδρα την περιοχή μας, αφού θα πρέπει να καλύψει τις μαύρες τρύπες στην τοπική απασχόληση, οι οποίες θα προκύψουν από τη δραστική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής την επόμενη δεκαετία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Ζερβός είχε θετική στάση σε σχετική Επιστολή που απέστειλαν το 2009 οικολογικοί φορείς και ζητούσαν τη δημιουργία 3000 θέσεων εργασίας στο Ν. Κοζάνης στον τομέα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Εξάλλου αυτή είναι και η διεθνής πρακτική: να παρέχονται δηλαδή γενναία κίνητρα και ανταλλάγματα στις ανθρακοπαραγωγές περιοχές που φθίνουν λόγω ριζικής μείωσης των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, δίπλα στα παλιά ορυχεία και τις σταματημένες ανθρακικές μονάδες το κράτος χωροθέτησε ανάλογες πράσινες βιομηχανίες και δραστηριότητες και δημιούργησε 220.000 θέσεις εργασίας σε οκτώ μόλις χρόνια !

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη-Τόπος να ζεις», στο πρόγραμμα της υποστήριξε μια τέτοια τοπική διέξοδο, η οποία δείχνει το δρόμο και το στίγμα της μεταλιγνιτικής περιόδου. Προωθώντας τη λογική αυτή υποβάλουμε σήμερα σχετικό Υπόμνημα στον κ. Ζερβό προκειμένου να θέσουμε και επισήμως το αίτημα εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας κατασκευής ανεμογεννητριών στο Ν. Κοζάνης. Το αίτημα αυτό πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στη συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΗ με τη Sinovel Ltd.

Ας σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή εξετάζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια οι χωροθετήσεις αιολικών πάρκων στην περιοχή μας. Οι εγκαταστάσεις αυτές δημιουργούν σημαντικές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά μετά, κατά τη λειτουργία, οι θέσεις είναι ελάχιστες. Τη μερίδα του λέοντος στις μόνιμες θέσεις εργασίας την κατέχουν οι προηγμένες χώρες που κατασκευάζουν τον εξοπλισμό (Δανία, Ισπανία, Γερμανια κλπ), οι οποίες στη συνέχεια τον εξάγουν στις «καθυστερημένες» χώρες που δεν επένδυσαν έγκαιρα στην πράσινη ενέργεια. Αν θέλουμε λοιπόν να αναστρέψουμε αυτή την «εξαγωγή θέσεων εργασίας», αν δεν μας ικανοποιεί ο ρόλος του φτωχού συγγενή που μοντάρει απλά τον εισαγόμενο εξοπλισμό και «νοικιάζει» την απαιτούμενη γη, τότε πρέπει να πιέζουμε συνεχώς για τέτοιες, καθετοποιημένες λύσεις.

Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, πέραν των νέων μόνιμων θέσεων εργασίας που δημιουργεί, έχει και σημαντικά πρόσθετα οφέλη:
1. μειώνει την εκροή συναλλάγματος, που δαπανάται για την αγορά πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού από άλλες χώρες
2. έχει εξαγωγικές δυνατότητες και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο με τις γειτονικές χώρες
3. μεταφέρει και αφομοιώνει τεχνολογία και τεχνογνωσία
4. δημιουργεί πρόσθετες (έμμεσες) θέσεις απασχόλησης (έρευνα, υποστηρικτικές βιοτεχνίες κλπ).

Όσοι πιστεύουν ότι η προοπτική της περιοχής μας έχει κι άλλο χρώμα εκτός από το μαύρο του λιγνίτη, ας στηρίξουν στην πράξη μια τέτοια πράσινη πρόταση. Πίσω από τα αδιέξοδα υπάρχει πάντα μια διέξοδος.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δήλωση του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα για την παραχώρηση των 750 στρεμμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η παραχώρηση της έκτασης των 750 στρεμμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, από το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να ανεγερθούν οι κτιριακές του υποδομές, αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Επιτέλους μετά την πάροδο επτά περίπου ετών, το Πανεπιστήμιο έχει στην ιδιοκτησία του την συνολική έκταση των 940 στρεμμάτων, όπου έχουν χωροθετηθεί όλες οι εγκαταστάσεις του.

Στον Δήμο Κοζάνης, αισθανόμαστε δικαιωμένοι έπειτα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς μία προσπάθεια χρόνων ευοδώθηκε. Γι' αυτό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας, καθώς είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει ουσιαστικά την αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Επιφυλάξεις Κακλαμάνη για τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ

Επιφυλακτική στάση για την επικείμενη μετοχοποίηση της ΔΕΗ κρατά ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης.
«Έχω σοβαρές επιφυλάξεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ, προσθέτοντας ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην παρούσα φάση στην αγορά, «αυτό το οποίο θα κερδίσει η οικονομία και η χώρα είναι ασήμαντο σε σχέση με αυτό που θα χάσει».
Επίσης, ο κ. Κακλαμάνης άφησε αιχμές για σχέσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης με οικονομικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εκστρατεία εις βάρος της ΔΕΗ. «Με εντυπωσιάζει η εκστρατεία με αφορμή την έκθεση του επιτρόπου της δημόσιας διοίκησης για τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, με εντυπωσιάζει η προσπάθεια που γίνεται να απαξιωθούν εντελώς όσοι ασχολούνται με τον συνδικαλισμό», ανέφερε.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΓΕΝΟΠ: Επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες

ΑΝ ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΘΕΙ –ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΕΗ ΤΑ 2.417.000 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ
ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΕΙ.


Επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες αποφάσισε το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατά την χθεσινή του συνεδρίαση σε περίπτωση που η κυβέρνηση εμμείνει στη λαθεμένη απόφαση της για περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ.

Η έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από το πότε η κυβέρνηση θα φέρει το πολυνομοσχέδιο σκούπα στη Βουλή και πάντως θα είναι πολλές μέρες πριν το καταθέσει.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τις απεργίες δεν τις κάνει για την τιμή των όπλων ούτε απλά για να καταγράψει την διαφωνία της.

Τις κάνει (και βέβαια όχι με χαρά γιατί τις επιπτώσεις της πρώτοι εμείς θα τις πληρώσουμε) γιατί οι κυβερνώντες δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή.

Επειδή κάθε φορά που αγωνίζεται ένα συνδικάτο κατηγορείται ότι ο αγώνας του είναι για την προάσπιση των κεκτημένων και προνομίων με απόλυτη ειλικρίνεια και από καρδιάς (και όσοι ξέρουν την δράση μας όλα αυτά τα χρόνια είμαστε σίγουροι ότι το πιστεύουν) σας λέμε ότι ο αγώνας μας είναι για το φτωχό καταναλωτή.

Όμως η υπεράσπιση των συμφερόντων του καταναλωτή και του εθνικού συμφέροντος (γιατί η ενέργεια έχει πολλές διαστάσεις κοινωνική – αναπτυξιακή – εθνική) δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Είναι υπόθεση όλων μας.

Γι αυτό με απόλυτο σεβασμό και επειδή δεν μπορεί να οργανωθεί δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό για να πάρει θέση εάν θέλει και αυτή η επιχείρηση του (Η τελευταία μεγάλη Δημόσια Επιχείρηση) να περάσει στα χέρια των ιδιωτών καλούμε όλους τους μαζικούς φορείς που μέσω αυτών εκπροσωπούνται εκατομμύρια άνθρωποι Δημόσια να πάρουν θέση,

Εάν συμφωνούν ή όχι με την περαιτέρω μετοχοποίηση – ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

Εμείς που τόσο κατηγορηθήκαμε και σπιλωθήκαμε που κάποιοι μας εμφάνισαν ως «τέρατα», «βολεμένους», «κρατικοδίαιτους», «φαύλους» και που… συμπτωματικά όσοι μας φόρτωσαν με όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα θέλουν να ξεπουληθεί η ΔΕΗ λέμε πως εάν η άποψή των φορέων είναι ότι δεν τους νοιάζει τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, αυτή τους την άποψη θα την λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Π. Κουκουλόπουλος: Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περνά σε ψυχρή εφεδρεία

Αρνητική εξέλιξη για τη ΔΕΗ και την περιοχή μας η πρόσφατη έγκριση της Ε.Ε. για την εκμετάλλευση του 40% των λιγνιτών από ιδιώτες.
Την έντονη ανησυχία του αλλά και τη διαφωνία του για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ενεργειακό ζήτημα της χώρας, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη ΔΕΗ αλλά και την περιοχή μας, εξέφρασε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Π.Ε. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΑ Κοζάνης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι έχει εγκριθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα παραχώρησης της εκμετάλλευσης του 40% της λιγνιτικής ενέργειας σε ιδιώτες, με αντάλλαγμα το δικαίωμα της ΔΕΗ να παράγει ισόποσο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε μετά το έγγραφο που απέστειλε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη, τον Οκτώβριο του 2010, μέσω του οποίου γινόταν γνωστό ότι η χώρα μας δεν ενδιαφέρεται για περαιτέρω αξιοποίηση των λιγνιτών.

Είχε προηγηθεί απ΄ την πλευρά της Ε.Ε., τον Αύγουστο του 2010, η ενημέρωση προς τη χώρα μας ότι οι υπάρχουσες Μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς θα μπορούν να λειτουργήσουν για 16.000 ώρες ακόμα (δηλαδή, δύο χρόνια περίπου) και του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για 32.000 ώρες (δηλαδή, για 4 χρόνια περίπου), εξέλιξη απόλυτα λογική από τη στιγμή που η χώρα μας, εδώ και μια δεκαετία περίπου, δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα που της δόθηκε για αντικατάσταση των Μονάδων αυτών με νέες, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουλόπουλο «όλα αυτά αναμένεται να μας οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.

Κατ΄ αρχήν οδηγούν σε απαξίωση της ΔΕΗ.

Οδηγούν τη χώρα σε ενεργειακή εξάρτηση.

Θα εκτινάξουν την τιμή της κιλοβατώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία μας αλλά και τα ελληνικά νοικοκυριά.

Μας στερούν από το μοναδικό ουσιαστικά αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε σήμερα στα χέρια της, τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, οι οποίες, πιστεύω ακράδαντα, είναι ικανές να ξαναβάλουν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης».

Όπως υπογράμμισε ο βουλευτής, η σοβαρή διαφωνία του έγκειται στο γεγονός ότι γι΄ αυτές τις εξελίξεις δεν υπήρξε καμιά απόφαση της Βουλής, αλλά ουσιαστικά δρομολογήθηκαν από ένα έγγραφο της Υπουργού ΠΕΚΑ (τον περασμένο Οκτώβριο) και έρχονται σε μια περίοδο που είναι ορατή η προσπάθεια απαξίωσης της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουλόπουλο «πρωταρχικό μέλημα της χώρας σήμερα θα έπρεπε να είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των λιγνιτών, με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ελασσόνας και της Δράμας, και η άμεση δρομολόγηση της αντικατάστασης των σημερινών Μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου, με νέες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως και η κατασκευή της Πτολεμαίδας 5 και της Μελίτης 2. Εφόσον γίνουν όλα αυτά, αφ΄ ενός διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ισχυροποιείται ο ρόλος της ΔΕΗ και αφ΄ ετέρου αξιοποιούμε ένα σημαντικότατο αναπτυξιακό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να βγούμε μια ώρα αρχύτερα απ΄ την ύφεση».

Τέλος, ο βουλευτής στάθηκε και στο ότι η περιοχή μας που σήμερα είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας θα μπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε ψυχρή εφεδρεία, τονίζοντας ότι «είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι με τίποτα. Γι΄ αυτό εκφράζω καθαρά την αντίθεση μου και τάσσομαι στον αγώνα που πρέπει να είναι αγώνας όλων μας, για να μην γίνει πραγματικότητα».

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Επιστολή στη Βουλή για τα οικονομικά της ΔΕΗ

του Ευριπίδη Μπίλλη τ. Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Για την υπό «αξιοποίηση» ΔΕΗ παρατηρούμε.
1. Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ είναι 2,56824 δις ευρώ (περίπου δυόμισυ δις ευρώ).
2. Τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το 2009 ανήλθαν σε 693,3 εκατ. ευρώ, και το 2010 σε 557,9 εκατ. ευρώ
3. Από τα ανωτέρω κέρδη το κράτος εισέπραξε 51%, ήτοι 353,43 εκατ ευρώ το 2009 και 284,539 εκατ ευρώ το 2010.
4. Το κράτος προτίθεται να πωλήσει 21% των μετοχών του των οποίων η χρηματιστηριακή αξία είναι 0,5393304 δις ευρώ.
5. Χωρίς το προς εκποίηση αυτό μερίδιο του 21% το κράτος θα εισέπραττε το 2009 μόνον 208,029 εκατ ευρώ και το 2010 μόνον 167,37 εκατ ευρώ

Συμπέρασμα:
Το κράτος αν δεν πωλήσει 21% των μετοχών του σε δυόμισυ περίπου χρόνια θα εισπράξει το ίδιο ποσό που θα εισέπραττε από την πώληση και που θα συνεχίζει να εισπράττει τα προσεχή χρόνια.
Δηλαδή είναι ως ένας (το κράτος) να επενδύει ένα ποσο 0,5393304 δις ευρώ σε μία επιχείρηση και το ποσό αυτό θα το αποσβέσει σε δυόμισυ χρόνια και στη συνέχεια θα έχει κάθε χρόνο κέρδος τουλάχιστον 0,3 δις ευρώ!!!
Αλήθεια γιατί κύριε Πρωθυπουργέ;;;; Η «αξιοποίηση» σας αυτή, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν είναι ξεπούλημα.
Και εσείς κ. Σαμαρά γιατί σιωπάτε;;;
Ακόμα και σε τιμή πολλαπλάσια της χρηματιστηριακής της αξίας αποτελεί και πάλιν «ξεπούλημα» η «αξιοποίηση» αυτή
Τέλος μήπως όλες οι «αξιοποιήσεις» (ΕΥΔΑΠ, κτλ) είναι παρόμοιες, δηλαδή ξεπουλήματα κατά το πρότυπο της Αργεντινής;;

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΓΕΝΟΠ: Ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων [συνέντευξη τύπου 29.4.2011]

Φίλοι Δημοσιογράφοι,

Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσουμε και να συζητήσουμε για ποιο λόγο διαφωνεί η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με την περαιτέρω μετοχοποίηση – ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και με βάση αυτό να σας πούμε τι προτιθέμεθα να κάνουμε.

Πριν όμως μπούμε στο κύριο θέμα μας που είναι η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της τελευταίας μεγάλης Δημόσιας Επιχείρησης θα ήταν όχι απλά τεράστιο λάθος, τεράστια παράλειψη αλλά ομολογία ενοχής εάν δεν στεκόμασταν στο πόρισμα του κ. Ρακιντζή και τα όσα απίστευτα έχουν γραφτεί γύρω από αυτό το θέμα το τελευταίο διάστημα.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ κ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ

Ξεκινώντας λοιπόν να τοποθετηθούμε πάνω στο πόρισμα του κ. Ρακιντζή το πρώτο πράγμα που θέλουμε να επισημάνουμε υπό μορφήν ρητορικού ερωτήματος μιας και είναι γνωστό ότι τα χρήματα αυτά η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τα παίρνει εδώ και 27 χρόνια, είναι το εξής:

Όλοι όσοι ξαφνικά ξύπνησαν και ανακάλυψαν το σκάνδαλο των σκανδάλων, επί 27 χρόνια που ήταν;

Ο κύριος Ρακιντζής που είναι στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εδώ και 7 χρόνια επί 7 χρόνια, που ήταν; Δεν έβλεπε; Δεν άκουγε;

Για εμάς όπως είπα τα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι απαντημένα.

Ο κύριος Ρακιντζής και μια σειρά εκλεκτοί κύριοι ξύπνησαν σήμερα γιατί πιθανά πήραν εντολές να ξυπνήσουν και να συμμετάσχουν σε αυτό που απαίτησε η ΤΡΟΙΚΑ. Το κτύπημα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Και δεν το λέμε εμείς.

Το αναφέρει η έγκριτη εφημερίδα «Καθημερινή» όπου στο φύλλο της 15ης Φλεβάρη αναφέρει ότι σε σύσκεψη της ΤΡΟΪΚΑ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τέθηκε ως προαπαιτούμενο η αποδυνάμωση της ΓΕΝΟΠ.

Εάν η εφημερίδα Καθημερινή κάνει λάθος και δεν έχει καλό ρεπορτάζ συγχωρέστε μας, κάνουμε και εμείς λάθος.

Όμως εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε λάθος.

Είμαστε σίγουροι γιατί γνωρίζουμε, τι συμβαίνει σε βάρος όλων όσων αντιστέκονται.

Η ίδια η ζωή έχει δείξει εδώ και αιώνες, (έτσι συνέβαινε πάντα, έτσι θα συνεχιστεί και στο μέλλον) ότι :

- Όσοι αντιστέκονται

- Όσοι αγωνίζονται

- Όσοι τολμούν να έχουν λόγο και άποψη.

- Όσοι πάνε κόντρα στο ρεύμα, γίνονται στόχος επιθέσεων.

Φίλοι Δημοσιογράφοι,

Το εύκολο για εμάς (και μάλιστα ως φαύλοι) θα ήταν να σιωπήσουμε, να μην συγκρουστούμε, να μην χάσουμε τα μεροκάματα μας, να μην μας σέρνουν στα δικαστήρια και να μην μας εμφανίζουν στις τηλεοράσεις ως πηγή όλων των κακών.

Αλλά εάν το κάναμε αυτό στο υπόλοιπο της ζωής μας θα έπρεπε να ζούμε με το κεφάλι σκυφτό.

Όμως οι εργαζόμενοι δεν έχουμε μάθει να ζούμε σκυφτοί και ντροπιασμένοι.

Εμείς, που αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντί να αναζητήσουν την αλήθεια έκαναν κυνήγι μαγισσών και μας εμφάνισαν ως «τέρατα», ως «απατεώνες', ως «τρωκτικά», ως «λαμόγια», και «φαύλους»

√ Δεν επιλέξαμε το ρόλο του τυφλού και του μουγκού.

√ Δεν επιλέξαμε το ρόλο του χειροκροτητή στη λαίλαπα και τη βαρβαρότητα των νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησης.

√ Δεν ντυθήκαμε τον μανδύα των σοβαροφανών και

√ Δεν βρήκαμε διάφορα άλλοθι και δικαιολογίες για να σιωπήσουμε στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και την αφαίρεση κάθε κατάκτησης του εργατικού κινήματος.

Ο λόγος των επιθέσεων που δεχόμαστε έχει να κάνει με τη δράση και τη στάση μας και όχι με τα χρήματα που εδώ και 27 χρόνια νομιμότατα και θεσμοθετημένα με όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις Διοικήσεις παίρνουμε.

Ποιος αμφιβάλλει κύριοι και κυρίες

- Εάν δεν αποκαλούσαμε το μνημόνιο φέρετρο και όχι ευλογία όπως λέει ο κύριος Πάγκαλος.

- Εάν δεν προσφεύγαμε κατά του μνημονίου στο Συμβούλιο της Επικράτειας, και στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

- Εάν δεν φωνάζαμε στους κρατικοδίαιτους ψευτοεπενδυτές που χρόνια ολόκληρα λυμαίνονται την Επιχείρηση του Ελληνικού λαού ότι «Λιγνίτη στην τιμή κόστους δεν θα πάρετε».

- Εάν δεν φωνάζαμε ότι «τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ δεν θα σας αφήσουμε να τα αρπάξετε»

Και επιπροσθέτως

- Εάν δεν διαφωνούσαμε με την περαιτέρω μετοχοποίηση

Ότι κανείς δεν θα ασχολιόταν με το εάν η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πήρε έντοκο δάνειο ή 25 εκατ. € σε 12 χρόνια ποσό που αντιστοιχεί με 5,7€ ανά εργαζόμενο το μήνα;

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ κ. ΡΑΚΙΤΖΗ

Για να έρθουμε όμως επί της ουσίας και πριν γίνουμε συγκεκριμένοι να πούμε δυο κουβέντες για το πόρισμα του κυρίου Ρακιντζή και τον ίδιο τον κύριο Ρακιντζή.

Αμφισβητούμε ευθέως την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του κυρίου Ρακιντζή γιατί συνελήφθη να λέει ψέματα και να χρησιμοποιεί τη θέση του κατά τρόπο προκλητικό και απαράδεκτο

Και υπό αυτή την έννοια αναρωτιόμαστε:

Πόση αξία μπορεί να έχει το πόρισμα ενός επιθεωρητή που με τόση ευκολία λέει ψέματα;

Είναι δυνατόν ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης που του έχουμε εμπιστευτεί τον πόλεμο κατά της διαφθοράς και που θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα, να ψεύδεται με τόση ευκολία;

Μπορεί ένα τέτοιο πρόσωπο να είναι αξιόπιστο;

- Ας απαντήσει πρώτα ο κύριος Ρακιντζής πότε έλεγε αλήθεια και πότε ψέματα σχετικά με το εάν εμπίπτει η ΔΕΗ στην αρμοδιότητα ελέγχου του, και γιατί έστελνε κατά κόρον ιδιωτική αλληλογραφία με το λογότυπο και τη φίρμα του Γενικού Επιθεωρητού δημόσιας Διοίκησης για να παίρνει χορηγίες ο σύλλογός «Φίλων της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας» του οποίου είναι γραμματέας (που υπερηφανεύεται ότι έφεραν τον δικτάτορα Μουμπάρακ στην Ελλάδα) και κυρίως πως και τι έγινε και ενώ από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ του κοινοποιήθηκε αρνητική απάντηση στο αίτημα του συλλόγου του, 15 μέρες μετά τελικά κατάφερε (άγνωστο με ποιο τρόπο!) να αποσπάσει την χορηγία ;

-Ας απαντήσει πως τα τιμολόγια (που ξαφνικά εκλάπησαν από την κυρία Γεωργίου Ασημίνα συνεργάτιδα του κυρίου Ρακιντζή και που από κάποιους έπεσε βαριά η σκιά πάνω στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως πιθανή για την πράξη αυτή) βρέθηκαν να μοιράζονται ως φεϊγ βολάν στην Ομόνοια.

- Ας απαντήσει πως και τόσα χρόνια δεν έβλεπε και δεν άκουγε τίποτα και μετά να αναρωτηθεί γιατί αυτή η στάση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ απέναντί του.

Για να το ξεκαθαρίσουμε:

τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης τον σεβόμαστε αρκεί και ο ίδιος να σέβεται την θέση που κατέχει.

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ

Έρχομαι τώρα στην ουσία

όπως είπα και πριν 3 μήνες σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

- Ναι συμφωνώ ότι μερικοί από εμάς έχουμε δώσει δικαιώματα

- Ναι συμφωνώ ότι είναι πολλά αυτά που ακόμα πρέπει να διορθώσουμε.

Και προσθέτω

Πως όσο μαχητική ταξική και ασυμβίβαστη και εάν είναι η στάση μας αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί να είμαστε «χαλαροί» σε κανένα τομέα.

Δεν δικαιούμαστε να είμαστε χαλαροί και να εκθέτουμε τον θεσμό που υπηρετούμε γιατί εμείς εδώ δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας αλλά τους συναδέλφους εργαζόμενους και τον ιερό θεσμό του Σ.Κ., που για να υπάρχει δόθηκαν μάχες και μάχες.

- Ναι έχουμε ευθύνη για μια σειρά πράγματα και πρέπει να τα αλλάξουμε, να τα διορθώσουμε, να γίνουμε τυπικότεροι, ουσιαστικότεροι και καλύτεροι.

Το χρωστάμε στους χιλιάδες συναδέλφους μας που εκπροσωπούμε αλλά και στην Ελληνική κοινωνία που πρέπει να συνεχίσει να θεωρεί τα συνδικάτα σαν εμπροσθοφυλακή της εργατικής τάξης.

Όμως πως θα γίνει αυτό κύριοι;

Με το πιστόλι στον κρόταφο;

Ρίχνοντας μας στην κρεατομηχανή του κιμά;

Παραποιώντας την αλήθεια και τραβώντας πράγματα από τα μαλλιά;

Αγαπητοί κύριοι,

Είναι άλλο πράγμα να εντοπίζει κάποιος τα λάθη σου (που σου αρέσει δεν σου αρέσει πρέπει να τα λουστείς και να δεχθείς την κριτική και τις παρατηρήσεις του) γιατί αυτό στην ουσία σε βοηθά να γίνεις καλύτερος και εντελώς διαφορετικό πράγμα για λόγους σκοπιμότητας να δολοφονεί την αλήθεια, να παραποιεί τα στοιχεία, να τα μεγενθύνει παραπάνω από την αξία που έχουν για να σε εμφανίσει οπωσδήποτε ως «τέρας» , ως «φαύλο», και ως «λαμόγιο».

ΟΙ ΣΣΕ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟΥ

Ξεκινώντας λοιπόν να μπω στη ουσία Θέλω να σταθούμε στο σημείο του πορίσματος του κυρίου Ρακιντζή που λέει ότι παρανόμως όλα αυτά τα χρόνια η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ παίρνει αυτά τα ποσά.

Εμείς κύριοι,

Αυτό το αμφισβητούμε ευθέως.

Το αμφισβητούμε ευθέως γιατί πρώτα από όλα και πάνω από όλα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι κύριοι Υπουργοί Έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής όπως έχει μετονομαστεί σήμερα το Υπουργείο στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η ΔΕΗ, ότι ήταν παράνομοι.

- Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι παρανομούσε ο κύριος Σημίτης, η κυρία Βάσω Παπανδρέου, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος Σιούφας, ο κύριος Φώλιας, ο κύριος Χατζηδάκης.

- Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι παρανομούσε o κύριος Μπιρδιμίρης, ο κύριος Παπαθανασίου ο κύριος Νέζης, ο κύριος Παλαιοκρασάς, ο κύριος Μανιατάκης, ο κύριος Αθανασόπουλος.

Δεν μπορούμε να το δεχθούμε γιατί δεν έκαναν κάτι παράτυπο και παράνομο.

Εκτός και εάν το περιεχόμενο των ΣΣΕ που έχει εγκριθεί από τις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων και είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης, και όχι παροχής εξ ελευθεριότητας ώστε να εκμαυλιστούν οι κάποιοι συνδικαλιστές (προκειμένου ντε και καλά να εμφανίσουν ότι παρανόμως η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έπαιρνε αυτά τα χρήματα) αγνοείτε παντελώς.

Ο νόμος 1264 αγαπητοί φίλοι,

Εκείνο που ήθελε να προστατεύσει ήταν τις εξ ελευθεριότητας παροχές προς την συνδικαλιστική οργάνωση και όχι να απαγορεύει τον θεσμό υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων.

Αυτό άλλωστε λέει και ο Ισότιμος και Ομόβαθμος του κυρίου Ρακιντζή Αεροπαγίτης κύριος Αγγελάκης που σε ανύποπτο χρόνο εδώ και 10 χρόνια στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ είχε πει :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αγγελάκης

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στη συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου για το θέμα της ΕΣΣΕ 1999-2000, είχα θέσει το θέμα ότι η απαγόρευση που υπάρχει στο Νόμο, απευθύνεται στη Συνδικαλιστική Οργάνωση και ότι αυτό είναι κάτι που το έκανε σκόπιμα ο Νομοθέτης, ώστε να μην εξευμενίζεται η Συνδικαλιστική Οργάνωση από εξ ελευθεριότητος παροχές του Εργοδότη. Οι παροχές αυτές που ορίζονται στην ΕΣΣΕ ήταν αντικείμενο Συλλογικών διαπραγματεύσεων και δίδονται απολογιστικώς, για ορισμένους σκοπούς. Η άποψή μου ήταν αυτή, την οποία είπε και ο Γενικός Διευθυντής κ. Γ. Μανωλόπουλος, δηλαδή ότι οι παροχές αυτές δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του Νόμου, ο οποίος απηγόρευε τις εξ ελευθεριότητος παροχές και απηγόρευε και στη Συνδικαλιστική Οργάνωση να τις δέχεται. Για το θέμα αυτό είχε υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά από κάποια Στελέχη της ΔΕΗ και μάλιστα πήγα και έδωσα κατάθεση και υπεστήριξα τις ίδιες απόψεις με ένα υπόμνημά μου, απ' ότι δε γνωρίζω, η υπόθεση αυτή ετέθη στο Αρχείο.

Γιατί λοιπόν να δεχθούμε ότι αυτός που έχει δίκιο είναι ο κύριος Ρακιντζής και όχι ο κύριος Αγγελάκης που γνωμοδότησε σε μια περίοδο που δεν διακυβεύονταν άλλα ζητήματα;

Όσο δε για το ότι παρανόμως δίνονταν αυτά τα χρήματα στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η οποία είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση ενώ ο νόμος λέει ότι χρήματα μπορούν να δίνονται μόνο σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις είναι πασιφανές σε κάθε αντικειμενικό αναλυτή ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο γιατί η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι ουσιαστικά η μοναδική Δευτεροβάθμια Οργάνωση που λειτουργεί στα πλαίσια μιας και μόνο επιχείρησης.

Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε δύο έγκριτοι καθηγητές ο κ. Παπαδημητρίου και ο κ. Κατρούγκαλος τις γνωμοδοτήσεις των οποίων έχουμε στη διάθεσή σας.

Γιατί λέει λοιπόν ο καθηγητής κύριος Παπαδημητρίου ο οποίος γνωμοδότησε κατ' εντολή της Διοίκησης της ΔΕΗ: «Ως προς το δεύτερο ερώτημα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 ν. 1264/1982 πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τα σωματεία, τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι ενώσεις προσώπων. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Ομοσπονδίες σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων, όπως και τα Εργατικά Κέντρα.

Εν προκειμένω, μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο νόμος 1264/1982 στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται αποκλειστικά στις κλαδικές και ομοιο επαγγελματικές ομοσπονδίες και δεν ασχολείται με την κατηγορία των επιχειρησιακών ομοσπονδιών, δηλαδή των ενώσεων δύο τουλάχιστον σωματείων εργαζομένων στην ίδια επιχείρηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται η νομιμότητα της σύστασης των επιχειρησιακών Ομοσπονδιών. Αυτές αποτελούν βεβαίως νόμιμες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω διάταξη. Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι η ελευθερία οργανωτικής δομής των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επιλογών που προκύπτουν από αυτήν συνδέεται άμεσα με την συνδικαλιστική ελευθερία, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει και συνταγματική βάση (άρθρο 23 Σ. Βλ. αναλυτικά Γ. Λεβέντη, ο.π., 35 επ. Ι. Κουκιάδη. Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.. 27 επ.) και αναγνωρίζεται από τη διεθνή έννομη τάξη (Διεθνής Σύμβαση Εργασίας αρ. 87. Για την προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας σε διεθνές επίπεδο βλ Ν.Valtikos Droit international du travail 1983, 251 ep. J.M.Servais, Les norms internationals du travail, 2004, 85 επ. A. Stergiou, L' organization interne des syndicates en droit grec: Autonomie ou democratie,1990, 130 επ. Ι. Ληξουριώτη, Διεθνές εργατικό Δίκαιο, 2005, 77 επ. και ειδικά 106)

Εν προκειμένω, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, της οποίας μέλη είναι πρωτοβάθμια σωματεία διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων στην ΔΕΗ, αποτελεί πράγματι επιχειρησιακή Ομοσπονδία.

Η στενή γραμματική ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 1264/1982 θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η εξαίρεση του άρθρου αυτού και το επιτρεπτό των εργοδοτικών παροχών αφορά μόνο τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και αποκλείει τη νομιμότητα των παροχών του εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών της δευτεροβάθμιας επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό του νόμου. Αφ' ενός, γιατί ο νομοθέτης είχε προφανώς κατά νου το συνήθως συμβαίνον, δηλαδή ότι οι επιχειρησιακές οργανώσεις είναι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Για το λόγο αυτό ακριβώς άλλωστε και δεν αναφέρει ρητά τις επιχειρησιακές ομοσπονδίες, όπως προαναφέραμε. Αφ' ετέρου, μια τέτοια ερμηνεία δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή γιατί σκοπός του νόμου είναι να επιτρέψει τη χρηματοδότηση κοινωφελών σκοπών από οργανώσεις που έχουν ως μέλη αποκλειστικά εργαζομένους της επιχείρησης του και να αποκλείσει χρηματοδότηση κοινωφελών σκοπών που εξυπηρετούνται από τρίτες οργανώσεις, δηλαδή είτε επιχειρησιακές οργανώσεις τρίτων επιχειρήσεων, είτε οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζομένους διαφόρων επιχειρήσεων, όπως οι κλαδικές δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες (Αντιθ. Γ. Λεβέντης, ο.π., 158 που αποδέχεται την εξαίρεση των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων έστω και αν ανήκουν εργαζόμενοι από περισσότερες επιχειρήσεις. Πρβλ Ι. Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, τ. 1 σ. 221, ο οποίος κάνει λόγο για ισομερή κατανομή μεταξύ περισσοτέρων οργανώσεων στην επιχείρηση). Είναι, λοιπόν, προφανές ότι ο νομοθέτης εκφράσθηκε στενότερα από ότι ήθελε και από όσο εξυπηρετεί ο επιδιωκόμενος από αυτόν σκοπός. Δεν αποτελεί έτσι τυχαίο γεγονός ότι στη θεωρία όταν ερμηνεύεται η εν λόγω εξαίρεση, γίνεται αναφορά, χωρίς διάκριση, σε «οργάνωση της επιχείρησης του εργοδότη» και όχι σε πρωτοβάθμια οργάνωση (Βλ. Κατρά, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, 1983, σ. 31 Πρβλ. Λ. Ντάσιου Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο τ. Β1, 1996, σ. 496. Πρβλ επίσης Ι. Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, τ. 1 σ. 221 που ρητά αναφέρει ότι «ότι ο νόμος φαίνεται να αναφέρεται στις επιχειρησιακές οργανώσεις»). Άλλωστε, μια τέτοια περιοριστική γραμματική ερμηνεία δεν θα συμβάδιζε με τις αρχές της συνδικαλιστικής ελευθερίας, αφού θα εξαρτούσε την ενίσχυση των κοινωφελών σκοπών της οργάνωσης από τις οργανωτικές επιλογές των εργαζομένων της επιχείρησης (μία πρωτοβάθμια οργάνωση στην επιχείρηση ή περισσότερες κατηγοριακές που δημιουργούν μία ενιαία επιχειρησιακή ομοσπονδία), επιλογές οι οποίες ανήκουν στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και για τις οποίες θα πρέπει να αποφασίζουν ελεύθερα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι χωρίς άμεσες ή έμμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις.»

Για το ίδιο θέμα επίσης ο καθηγητής κύριος Κατρούγκαλος έχει την ίδια άποψη πιο συγκεκριμένα λέει: «Και κατά την αδιάστικτη άποψη της θεωρίας, υπάγονται στην εξαίρεση και είναι απολύτως νόμιμες πάσης φύσης κοινωνικές παροχές προς τα μέλη του σωματείου, εφόσον δεν παραβιάζουν την αρχή της ισότητας έναντι εργαζομένων μη μελών του σωματείου (βλ., αντί άλλων, Γ. Λεβέντη, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2006, 159). Στο ίδιο πλαίσιο ανήκουν και είναι νόμιμες παροχές που χρηματοδοτούν εκδηλώσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως συνέδρια, ημερίδες, εκδόσεις, κλπ. μη επιμορφωτικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

(Σημειωτέον ότι, όπως αναλύεται ορθά και στην από 1/12/2011 σχετική γνωμοδότηση του αν. καθηγητή Κ. Παπαδημητρίου που τέθηκε υπόψη μου, το επιτρεπτό, κατά τα ανωτέρω, των εργοδοτικών παροχών δεν αφορά μόνο τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, αποκλείοντας τις δευτεροβάθμιες επιχειρησιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Και τούτο διότι μια τέτοια περιοριστική γραμματική ερμηνεία δεν θα συμβάδιζε με τις αρχές της συνδικαλιστικής ελευθερίας, αφού θα εξαρτούσε την ενίσχυση των κοινωφελών σκοπών της οργάνωσης από τις οργανωτικές επιλογές των εργαζομένων της επιχείρησης, επιλογές οι οποίες ανήκουν στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια).»

Γιατί λοιπόν να δεχθούμε ότι έχει δίκιο ο κύριος Ρακιντζής που ξαφνικά ξύπνησε τώρα που η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει γίνει πολύ ενοχλητική και όχι οι κύριοι καθηγητές;

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Όσο δε για το ποιών είναι τα χρήματα που αυτά τα χρόνια έπαιρνε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επειδή εμφανιστήκαμε ως τρωκτικά του Δημόσιου χρήματος ότι τρώγαμε και πίναμε με τα λεφτά της γριούλας επιτρέψτε μου για πολλοστή φορά να πω ότι αυτά είναι μέρος της αύξησης των συναδέλφων μας που κάθε φορά κατά την φάση των διαπραγματεύσεων συμφωνούσε η εκάστοτε Διοίκηση της ΔΕΗ.

Κάποιοι όμως συνειδητά πολύ συνειδητά όπως δεν δίστασαν να πούν ότι διόρισα την κόρη μου στη ΔΕΗ ενώ το παιδί μου είναι 17 ετών και ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις έτσι δεν δίστασαν να πουν ότι τρώγαμε και πίναμε με τα λεφτά της γριούλας.

Μόνο που την γριούλα και τον παππού που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις που έγιναν για λογαριασμό των ιδιωτών αργά τους θυμήθηκαν.

Που ήταν οι κύριοι αυτοί όταν η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έκανε την μια κατάληψη μετά την άλλη, την μια προσφυγή μετά την άλλη, την μια καταγγελία μετά την άλλη ;

Που ήταν όταν πήγε δυο φορές στον εισαγγελέα για να καταγγείλει τα σκάνδαλα σε βάρος της ΔΕΗ και των καταναλωτών;

Και για να ξέρετε σε ποιο σωματείο έχετε έρθει αγαπητοί φίλοι σήμερα σας λέω ότι εμείς που εμφανιζόμαστε από κάποιους ως κοινωνικά ανάλγητοι, ως κρατικοδίαιτοι και λαμόγια, ως συντεχνίτες, βολεμένοι και προνομιούχοι είμαστε αυτοί ( και αυτά είναι πράξεις που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανείς) που στα ξημερώματα της 15 Μάρτη του 2010 κάναμε κατάληψη στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ στον Άλιμο αναρτώντας ένα τεράστιο πάνω στην πρόσοψη που έγραφε :

« κ. Υπουργέ
πείτε μας τι είδους κοινωνική πολιτική είναι αυτή που επιτρέπει την ώρα που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι στην πρώτη Δημόσια Επιχείρηση της χώρας να δαπανώνται πάνω από 100 εκατ. € για υπερωρίες;

Αλήθεια πείτε μου αγαπητοί φίλοι έχετε δει πολλά συνδικάτα να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες που μάλιστα είναι και ενάντια στο μικρό συμφέρον κάποιων μελών τους;

Μπορεί κανείς nα πει εάν η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έκανε έστω και μια ώρα στάση εργασίας για το τι αύξηση θα πάρουμε;

Από χθες είδαμε ότι (σε συνέχεια ενός καναλιού που έχει αναλάβει εργολαβία την σπίλωση των Συνδικάτων και το κτύπημα του Εργατικού Κινήματος) και άλλα κανάλια μπήκαν στο club. (Υπό μορφή ντοκουμέντου) προβολής διαφόρων βίντεο που χρόνια τώρα είναι αναρτημένα στη ιστοσελίδα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Τα προβάλουν για να δείξουν ότι είμαστε έξαλλοι αγριάνθρωποι, βάρβαροι, απολίτιστοι.

Αλήθεια θέλουμε να τους ρωτήσουμε έκαναν το κόπο να ρωτήσουν γιατί ήμασταν έτσι ;

Αναρωτήθηκαν μήπως πιάσαμε στα πράσα κάποιους «ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥ»

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΑΥΞΗΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ

Ναι είναι αλήθεια,

Τα τελευταία χρόνια κάναμε δεκάδες καταλήψεις «μπούκες» κατά τον κύριο Αθανασόπουλο δεκάδες συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Ναι είναι αλήθεια διακόψαμε πολλές φορές τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ. Αλλά για ποιο λόγο;

Για το τι αύξηση θα πάρουμε;

ΟΧΙ βέβαια.

Όσες φορές και εάν μπουκάραμε δεν ήταν για το τι θα βάλουμε στην τσέπη ( γι αυτό άλλοι φρόντιζαν) άλλα για να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στην Επιχείρηση του Ελληνικού λαού.

Εκείνο που με στενοχωρεί όμως είναι ότι όλη αυτή μας τη δράση για την οποία κάποιοι μας εκθείαζαν (και ήταν δίπλα μας) σήμερα προσπαθούν να την εμφανίσουν ως δράση που είχε σχέση με την απόσπαση κεκτημένων.

Δεν μπορώ να φανταστώ, ότι μπορεί να πιστέψει κανείς ότι, όταν μπουκάραμε στην αίθουσα συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ διακόπτοντας την συνεδρίαση του, και στις οποίες μπούκες ήταν παρών και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών κύριος Παπακωνσταντίνου, αλλά και ο κύριος Σαχινίδης, είχαν έρθει μαζί μας μπουκάροντας και αυτοί, για το τι αύξηση θα πάρουμε.

ΟΧΙ

Είχαν έρθει μαζί μας και ήταν παρόντες σχεδόν σε όλες μας τις καταλήψεις και συγκρούσεις και μας εκθείαζαν και μας επαινούσαν και μας εμψύχωναν και ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι και τότε ήμασταν υπεύθυνοι, κύριοι και σοβαροί γιατί αγωνιζόμασταν να μην ξεπουλήσει ο κύριος Αθανασόπουλος τη ΔΕΗ στην RWE.

Σήμερα βλέπετε που εμείς έχουμε μείνει συνεπείς στο να μην πουληθεί η ΔΕΗ στην RWE και σε κάθε RWE ενώ κάποιοι άλλοι άλλαξαν στάση ξαφνικά από γνωστοί γίναμε άγνωστοι και από υπεύθυνοι και σοβαροί ανεύθυνοι και μικρόνοες.

Όσο δε για τις καταλήψεις που κάναμε και για τις οποίες κάποιοι μέχρι προχθές μας χειροκροτούσαν για την συνδικαλιστική μας δράση και με την παρουσία τους τις επιβράβευαν είναι λυπηρό για τους ίδιους να μας κατηγορούν για συνδιοίκηση.

Αν δεν είναι αυτό υποκρισία.

Τότε τι είναι;

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

Ας έρθουμε όμως στην ταμπακέρα και στα «εγκλήματα» της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

1) πρώτο έγκλημα:

πρώτο αμάρτημα είναι αυτό της σύναψης του ΕΝΤΟΚΟΥ δανείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με την Διοίκηση.

Και τι δεν ακούσαμε γι αυτό

Πόσα άρθρα,

Πόσες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές δεν έγιναν...

Μέχρι που αναρωτιόμασταν εάν ακούμε και βλέπουμε καλά...

Πόσος θόρυβος:...

Γιατί;

Για ένα έντοκο δάνειο

Που, τι σημαίνει έντοκο δάνειο;

Σημαίνει ότι αυτός που σου δανείζει θα πάρει πίσω τα λεφτά του και με το αζημίωτο.

• Έκανε κανείς τον κόπο να ρωτήσει γιατί πήραμε αυτό το δάνειο;

• Έκανε κάνεις τον κόπο να δει και να πει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μας πήραμε δάνειο γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία μας εξαιτίας των αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης δεν υπογράψαμε σύμβαση και ότι αυτά τα χρήματα τα χρειαζόμαστε;

2) Σε σχέση με τα 25 εκατομμύρια που πήρε η ΓΕΝΟΠ και που κάποιοι βαρύγδουπα μιλούσαν για «πακτωλό χρημάτων» στην ΓΕΝΟΠ έκανε κανείς τον κόπο να πει ότι αυτά είναι προϊόν διαπραγμάτευσης - διεκδίκησης συμφωνίας και όχι εξ ελευθεριότητας της Επιχείρησης;

ότι είναι μέρος της αύξησης των συναδέλφων μας και ότι αντιστοιχούν σε 5,7 € ανά εργαζόμενο το μήνα;

3) Έκανε κανείς τον κόπο να πει ότι το 65% - 70% αυτών των χρημάτων πήγαινε στον ΟΚΔΕ που είναι δημιούργημα ΣΣΕ του 2001 και όχι κατασκεύασμα της ΓΕΝΟΠ;

4) Έκανε κανείς τον κόπο να πει ότι από τα 25 αυτά εκατ. δεν μπήκε ούτε ένα € στο ταμείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ; και ότι τα χρήματα αυτά παρέμειναν στη ΔΕΗ η οποία εκταμίευε το όποιο ποσό εάν και μόνο εάν πήγαινες τιμολόγιο το οποίο να εμπίπτει σε μια από τις τρεις κατηγορίες εκταμίευσης;

Και ενώ αυτό είναι γνωστό γιατί κάποιοι αναρωτιόνται «που πήγαν τα λεφτά»;

Οι πάντες, με πρώτη την εκάστοτε Διοίκηση της ΔΕΗ, γνωρίζουν που πήγαν τα λεφτά γιατί εάν δεν πήγαινες τιμολόγιο δεν εκταμίευε ούτε σεντς;

Γιατί λοιπόν αυτές οι απαντημένες ερωτήσεις;

Αλλά για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος:

Α) Εμφανίστηκε στον τύπο αλλά και την τηλεόραση τιμολόγιο του ΟΚΔΕ 7.085 € για μια βραδιά !

Και τι δεν ακούστηκε γι αυτό το τιμολόγιο;

«7085 € ξόδεψαν σε σουίτα οι συνδικαλισταράδες της ΓΕΝΟΠ...» ξέρετε ποια είναι η αλήθεια που ελάχιστοι ρώτησαν να μάθουν;

Ότι αυτό το τιμολόγιο αφορά φιλοξενία 26 συνδικαλιστών για 4 ημέρες από οκτώ διαφορετικές χώρες.

Β) Εμφανίστηκε τιμολόγιο 1324 € για φαγητό με σχόλιο.

«έφαγαν και ήπιαν 1324 €» κανείς όμως δεν έκανε τον κόπο να πει πόσους ανθρώπους αφορούσε! Πάνω έγραφε 95 μερίδες.

Γ) Εμφανίστηκε τιμολόγιο της ΓΕΝΟΠ με δώρα «καλάθια με ποτά» ή του ΟΚΔΕ με κολόνια δώρο 75 και 50 ml.

Μα ειλικρινά ένα σωματείο με τόσο πλούσια δράση στα πλαίσια των Δημόσιων σχέσεων δεν μπορεί να κάνει ένα δώρο σε κάποιο συνεργάτη ή σε δύο συναδέλφισες της Ουγγρικής αντιπροσωπείας;

Και εν πάση περιπτώσει

Πόση είναι αυτή η δαπάνη που να δικαιολογεί την δημόσια διαπόμπευση;

Δ) Εμφανίστηκε τιμολόγιο για γεύμα που έγραφε στον κατάλογο εκτός από παϊδάκια κλπ και συναγρίδα 86€!

Αλήθεια όταν κάποιος φιλοξενεί μια ξένη αντιπροσωπεία τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει το μενού;

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

Με τα παραπάνω δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα.

Δεν θέλω και δεν έχω πρόθεση να καλύψω τίποτα!

Ξαναλέω ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να διορθώσουμε.

Εκείνο που θέλησα είναι να βάλω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.

Και για να κλείσω αυτό το θέμα,

Επειδή ακούστηκαν πολλά πάρα πολλά όπως για παράδειγμα το ότι μπαίνει το ΣΔΟΕ στη ΓΕΝΟΠ ή ότι ανοίγουν οι λογαριασμοί των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ και θα εξεταστεί το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

προς απάντηση αυτών που μας υποδεικνύουν να παραιτηθούμε και που βεβαίως εν αντιθέσει με εμάς συμφωνούν με το ξεπούλημα της ΔΕΗ λέω πως παρακαλώ τον κύριο εισαγγελέα το άνοιγμα των λογαριασμών και το πόθεν έσχες να αρχίσει από εμένα, και ζητώ να το κάνει σύντομα.

Ζητώ να το κάνει σύντομα γιατί όπως έκανα επί Ν.Δ. έτσι και τώρα μένοντας σταθερά και αταλάντευτα στις αποφάσεις των συνεδρίων μας που εμείς στη ΓΕΝΟΠ δεν τις αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα ως πρόεδρος θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη σωτηρία της τελευταίας μεγάλης επιχείρησης του Ελληνικού λαού.

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ –ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο άλλο μεγάλο θέμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης για την περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ είναι γνωστή η θέση μας.

Διαφωνούμε κάθετα και ριζικά.

Διαφωνούμε

Γιατί ξέρουμε ότι εάν η ΔΕΗ περάσει στα χέρια των ιδιωτών επειδή το κίνητρο τους και ο θεός τους είναι ένα και μόνο ένα το κέρδος και μόνο, το κέδρος, η τιμή της kwh θα ανέβει δυο και τρεις φορές με αποτέλεσμα εκατομμύρια φτωχοί καταναλωτές να μην μπορούν να κάνουν χρήση και να απολαύσουν το αγαθό του ρεύματος.

Εάν κάποιος μας αποδείξει ότι διαλύοντας και ιδιωτικοποιώντας τη ΔΕΗ αύριο το πρωί οι καταναλωτές θα έχουν φθηνότερη kwh εμείς θα συμφωνήσουμε να διαλυθεί και να ιδιωτικοποιηθεί από απόψε.

Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με τίποτα.

Η ΔΕΗ (ως κρατική εταιρία) μπορεί να κινητοποιηθεί με στόχο το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΤΕ

Γιατί ο θεός του ιδιώτη (το κίνητρό του) είναι μόνο ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ.

Και επειδή δεν μας αρέσει να μιλάμε αόριστα σας λέω ότι όπου μπήκε ο ιδιώτης είχαμε τεράστιες αυξήσεις των οικιακών τιμολογίων.

Συγκεκριμένα:

Νορβηγία 89% Ουγγαρία 64% Φιλανδία 36%

Τσεχία 84% Δανία 64% Πολωνία 33%

Σουηδία 71% Ολλανδία 49%

Και για όποιον πιθανά αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά πρέπει να σας πω ότι τα έχουμε πάρει από δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» στις 7 Ιανουαρίου του 2008 με τίτλο «Από το 2009 που άνοιξε η αγορά σε ελάχιστες χώρες ωφελήθηκαν οι καταναλωτές « Η απελευθέρωση ακρίβυνε το ρεύμα».

Έκτοτε τα τιμολόγια ακρίβυναν ακόμα πιο πολύ.

Στην Ελλάδα όμως παρά τις μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών οι οποίες έγιναν για χατίρι των ιδιωτών (θα σας θυμίσω την δήλωση του κύριου Νεράτζη στη Βουλή που χαρακτηριστικά είχε πει ότι «πρέπει να σηκώσουμε την κουρτίνα των τιμολογίων για να περάσουν από κάτω οι ιδιώτες») τα τιμολόγια χάρη στο Λιγνίτη το εθνικό μας καύσιμο αλλά και στο γεγονός του ότι η ΔΕΗ ανήκει στο Δημόσιο προς δυσαρέσκεια των ιδιωτών εξακολουθούν να είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα στο οικιακό τιμολόγιο είμαστε οι τρίτοι πιο φθηνοί στην Ευρώπη των 27.

Για εμάς για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο θα πρέπει να είναι πάντα σε προσιτές τιμές ώστε να μπορεί να το απολαμβάνει και ο πιο φτωχός καταναλωτής.

Ήδη

Σήμερα

Με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης και εκεί που πήγε η τιμή της kwh δεκάδες χιλιάδες φτωχοί συνάνθρωποι μας δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του αγαθού και ζουν στο σκοτάδι.

Και

Ειλικρινά θα ήθελα να ρωτήσω όλους αυτούς που σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ στους ιδιώτες αυτοί θα μπορούσαν να ζήσουν έστω ένα λεπτό χωρίς ρεύμα;

Αγαπητοί φίλοι,

Για εμάς ο ηλεκτρισμός είναι ένα κοινωνικό αγαθό με πολλές παραμέτρους κοινωνική, αναπτυξιακή, εθνική είναι ένα ευαίσθητο προϊόν και δεν πρέπει να προσφέρεται για κερδοσκοπία.

Όσο η παραγωγή του ρεύματος είναι ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ (χωρίς ιδιώτες)το κράτος έχει τη δυνατότητα ακόμα και επί ζημία να παρέχει το ρεύμα σε χαμηλές τιμές.

Όταν στα κοινωνικά υπεισέρχεται η λογική του κέρδους τότε είναι μοιραίο ότι το κέρδος αυτό κάποιος θα κληθεί να το πληρώσει.

Αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από τον καταναλωτή.

Γι αυτό λοιπόν αντιδρούμε στην περαιτέρω μετοχοποίηση. Αντιδρούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στους καταναλωτές.

Όμως πέρα από αυτόν τον λόγο, που για εμάς, είναι ο κυριότερος, υπάρχουν μια σειρά ακόμα σημαντικοί λόγοι που μας κάνουν να διαφωνούμε

Λόγοι

• Οικονομικοί- πρακτικοί

• Εθνικοί – Αναπτυξιακοί αλλά και

• Προστασίας της ασφαλιστικής μας περιουσίας.

Τελευταίους αφήνω τους λόγους συνέπειας.

Ίσως αυτό για κάποιους να μην έχει ιδιαίτερη αξία όμως πρέπει να πω ότι εμείς τις αποφάσεις των συνεδρίων μας δεν τις αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Ξεκινώντας να αναλύσω του οικονομικούς λόγους πρέπει να πω πως για κάθε ζήτημα για κάθε θέμα στη ζωή ισχύει ότι οι αποφάσεις σου πρέπει να είναι σωστές

Όμως απόφαση με απόφαση έχει διαφορά.

Όταν για παράδειγμα πονάει το κεφάλι σου και αντί να πάρεις ένα αναλγητικό εσύ το κόβεις για να σου περάσει

τότε η απόφαση σου είναι εγκληματική

έτσι και με τη ΔΕΗ αν δώσεις αν πουλήσεις την κότα που σου κάνει τα χρυσά αυγά

μπορεί να την βγάλεις σήμερα αλλά αύριο θα μείνεις νηστικός.

Εάν σκέπτεσαι ορθολογικά

Οι αποφάσεις που θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να βλέπουν και το αύριο

εάν όμως έχεις εγκλωβισθεί στη λογική του

σήμερα να δούμε τι κάνουμε και άσε το αύριο

αυτή δεν είναι ούτε έξυπνη ούτε αποδοτική πολιτική.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι είναι ολέθριο λάθος να δίνεις την κότα που σου έχει κάνει τα χρυσά αυγά.

Στην οικονομική θεωρία σωστή κίνηση είναι να πουλάς ακριβά ότι σου κόστισε φθηνά.

και όχι να πουλάς φθηνά ότι σου κόστισε ακριβά.

Ποιος μπορεί να πουλήσει

Ποιος έχει δικαίωμα να πουλήσει, με 12€ την μετοχή ενώ πριν 3 χρόνια είχε 37€;

Και πόσο έξυπνο είναι να πουλήσεις κάτι που εάν το κρατήσεις σε λίγα χρόνια θα σου έχει αποφέρει ότι πρόσκαιρα θα εισπράξεις;

Τι θα εισπράξει η κυβέρνηση 400 εκατ .€;

Θα της τα δώσουμε εμείς, οι εργαζόμενοι με εσωτερικό δάνειο και μάλιστα με χαμηλότερο επιτόκιο από ότι δανείζεται... από την ΤΡΟΙΚΑ και να μας τα επιστρέψει όταν η χώρα βγει από την κρίση.

Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα :

Από τις 3 μετοχοποιήσεις που έγιναν μέχρι τώρα το κράτος εισέπραξε 1,4 δις €.

Όλα αυτά τα χρόνια με το 51% που έχει κρατήσει πήρε 645 εκ.€ από μερίσματα.

Εάν είχε κρατήσει και το άλλο 49% θα είχε εισπράξει άλλα τόσα και η ΔΕΗ θα ήταν 100% στο Δημόσιο και μη μου πείτε ότι δημιουργήθηκαν υπεραξίες από το ποσό της αποκρατικοποίησης γιατί από αυτό το ποσό δεν πήγε ούτε ένα € στη ΔΕΗ.

Επίσης ένα άλλο παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι ότι εάν από το 2001 είχαμε δώσει ακόμα ένα 17% αντί να εισπράξουμε μέρισμα 783εκ € (σε σωρευτική πραγματική μερισματική εισροή) θα εισπράτταμε 524 εκατ. €. Δηλαδή 258 εκατ. € λιγότερα.

Συνέφερε λοιπόν να κάνουμε κάτι τέτοιο ;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ βέβαια.

Τέλος

Σε όσους βιάζονται να πουλήσουν θα ήθελα να πω με σεμνότητα ας μη βιάζονται να βάλουν τις υπογραφές τους στο ξεπούλημα της ΔΕΗ γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα περάσει απαρατήρητο από τον εισαγγελέα ότι θα συμφωνήσουν να δοθεί το 17% της ΔΕΗ 400 εκατ € (γιατί με βάση τον Ν. 2773/99 ένα 15% από το προϊόν της μετοχοποίησης πρέπει να πάει στον ασφαλιστικό φορέα) την ώρα που μια μονάχα μονάδα της ΔΕΗ θα κοστίσει 1,32 δις € !

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ένας άλλος λόγος διαφωνίας μας έχει να κάνει με το μέλλον της ΔΕΗ,

Το μέλλον της εταιρείας δεν μας νοιάζει;

Τα χρήματα που θα πάνε;

Θα πάνε στην ανάπτυξη της Επιχείρησης;

Όχι βέβαια...

Με λίγα λόγια πουλάμε τη ΔΕΗ για να κλείσουμε μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού... όπως κάναμε παλιά .

Μόνο που τώρα είναι το Δημόσιο χρέος.

Αγαπητοί φίλοι,

Παλιά μας λέγανε δύο πράγματα για να μας εφησυχάσουν και να αποδεχτούμε την μετοχοποίηση της ΔΕΗ.

Μην ανησυχείτε μόνο ένα 16% θα δώσουμε το 84% θα είναι στο κράτος και τα λεφτά θα πάνε για την ανάπτυξη της ΔΕΗ.

Μετά το 84% φτάσαμε στο 71%.

Μετά στο 51% και τώρα θέλουν να μας πάνε στο 34%...και σε λίγο θα έχουμε την τύχη του ΟΤΕ.

Θέλω να ρωτήσω τον κ. Υπουργό που άλλα μας έλεγε στις καταλήψεις

- Που πήγαν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις για ΔΕΗ Δημόσια – Ισχυρή – Εθνικό πρωταθλητή Ενέργειας και πυλώνα του συστήματος;

Και μη μας πει κανείς ότι θα παραμείνει, γιατί με τα όσα σχεδιάζουν δεν θα παραμείνει ούτε το φάντασμά της.

Μπορεί τελικά να μας πει κάποιος υπεύθυνα τι σχέδια έχουν (εάν έχουν) για την ΔΕΗ ;

Και εκχώρηση του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων και διαμελισμό και μετοχοποίηση ;

Τελικά τι θα μείνει από την ΔΕΗ που ήδη για χατίρι των ιδιωτών έχει υποστεί τρομερή ζημιά αφού στις πλάτες της έχει επιτραπεί σε αρκετούς αεριτζήδες

- χωρίς να βάλουν ένα ευρώ

- χωρίς ίχνος επένδυσης

- χωρίς τη δημιουργία ούτε μιας θέσης εργασίας

- χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο να κερδοσκοπούν ;

ΕΘΝΙΚΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Σε σχέση με τους κοινωνικούς αναπτυξιακούς αλλά και τους εθνικούς λόγους διαφωνούμε με την περαιτέρω μετοχοποίηση γιατί φέρνει πιο κοντά και την εκχώρηση του management και την ιδιωτικοποίηση.

Ήδη το 16% των μετοχών είναι στα χέρια 3 μεγάλων εγγλέζικων fund's.

Δεν θέλει και πολύ με κατάλληλες κινήσεις να συγκεντρωθεί ένα 17 % ακόμα ...

Άλλωστε μια σειρά Υπουργών δηλώνουν δυσαρεστημένοι που ταυτοχρόνως δεν εκχωρείτε και το management.

Όσοι όμως το προτείνουν ξέρουν τι θα συμβεί ;

Αυτός που θα δώσει τα ωραία του λεφτά για να πάρει το management δεν θα έρθει να κάνει ψυχικό στους καταναλωτές.

Θα έρθει να κερδίσει και συνήθως τα κέρδη βγαίνουν από τις τσέπες των καταναλωτών.

- Τι θα μας φέρει ο όποιος ξένος εάν του δώσουμε το management ;

Τεχνογνωσία ;

Μα είμαστε οι πρώτοι...

Εξήντα χρόνια εμπειρία έχουμε..

- Αλήθεια το Δημόσιο management τι πρόβλημα έχει ;

Δεν έχει κέρδη η Επιχείρηση ;

Τι παραπάνω θα κάνει ο ξένος;

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω εάν δοθεί το management εγγυάται η κυβέρνηση ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για την κατασκευή των μονάδων Πτολεμαΐδα V και Μελίτη ΙΙ θα υλοποιηθεί, εγγυάται ότι οι μονάδες αυτές θα γίνουν ;

Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί ο ιδιώτης δεν έχει ευαισθησίες και δεν καταλαβαίνει τι πάει να πει σεβασμός στην πολύπαθη περιοχή των Ν. Κοζάνης και Φλώρινας.


- Ένα άλλο ερώτημα είναι ότι εάν δοθεί το management και ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ ο καταναλωτής, ο αγρότης, ο κάτοικος των απομονωμένων περιοχών θα έχει την ίδια αντιμετώπιση ;

Γιατί να πάει ο ιδιώτης μέσα στα χιόνια να αποκαταστήσει σύντομα τη βλάβη σε ένα χωρίο που μένει ένας παππούς ;

Τέλος θέλω να ρωτήσω εάν δώσουμε τα πάντα στους ιδιώτες

- Τα λιμάνια στους Κινέζους

- Το αεροδρόμιο στους Γερμανούς

- Τον ΟΤΕ στους Γερμανούς

Εμείς στο τέλος σαν κράτος τι εργαλεία για να ασκήσουμε αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική;

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Άφησα τελευταίους τους λόγους που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικό μας.

Αγαπητοί φίλοι,

Όπως λένε τρείς κατά σειρά νόμοι (Ν. 2773/1999, Ν.2655/1998 Ν. 3863/2010) και ο τελευταίος ψηφίστηκε πριν μερικούς μήνες οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΔΕΗ έχουμε τεράστια ασφαλιστική περιουσία ενσωματωμένη μέσα στη περιουσία της ΔΕΗ η οποία σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη ανέρχεται στο ύψος των 11,9 δις €.

Σύμφωνα με αυτή την περιουσία και έναντι αυτής της περιουσίας το κράτος ανέλαβε να υποκαταστήσει την ΔΕΗ στις υποχρεώσεις της και να αποδίδει κάθε χρόνο στον ασφαλιστικό φορέα το ποσό που χρειάζεται μετά την άθροιση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και της επιχείρησης για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Σημειωτέων : ότι αυτό το ποσό που κάθε έτος αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα είναι αντιπαροχή έναντι της περιουσίας των εργαζομένων και κάθε φορά αφαιρείται από αυτή την περιουσία.

Δυστυχώς όμως εδώ και δύο χρόνια η πολιτεία παρανομεί και δεν αποδίδει αυτά που πρέπει στον ασφαλιστικό φορέα με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα.

Με λίγα λόγια η πολιτεία δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της.

Με βάση αυτό και έναντι της περιουσίας μας με κάθε τρόπο και μέσο με ομαδικές και ατομικές αγωγές θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο.

Η υποχρέωση να γυρίσει πίσω στη ΔΕΗ ειδάλλως να φέρουν πίσω τα λεφτά μας,

Γι αυτό το ενδεχόμενο

Γι αυτό τον κίνδυνο άλλωστε είναι ενήμεροι όλοι οι μέτοχοι γιατί σε κάθε μετοχοποίηση στο «Δελτίο ενημέρωσης» με τίτλο «Η εταιρεία ενδέχεται να έχει σημαντικές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις στο μέλλον έγραψε ότι :

« Παρόλο που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η ΔΕΗ δεν υποχρεούται να καλύπτει το ποσό της διαφοράς μεταξύ εσόδων και δαπανών του ΟΑΠ, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί παντελώς το ενδεχόμενο το νομοθετικό πλαίσιο , βάσει του οποίου οι σχετικές υποχρεώσεις μεταφέρονται στον ΟΑΠ, και εμμέσως στο Δημόσιο, να αλλάξει ή στο μέλλον η Εταιρεία να κληθεί να καλύψει μελλοντικά ελλείμματα του ΟΑΠ ή να μεταβιβάσει πάγια στον ΟΑΠ.»

Με βάσει λοιπόν αυτά εκείνο που θέλω να σας πω εκφράζοντας το σύνολο των ασφαλισμένων είναι πως όσοι σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν την ΔΕΗ σχεδιάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Κλείνοντας με το τι θα κάνουμε εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι την εισήγηση της Ε.Ε την ξέρετε.

Την απόφαση θα την πάρει το Δ.Σ.

Εκείνο όμως που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής :

Επειδή αγαπητοί φίλοι πάρα πολλές φορές διάφοροι καλοθελητές μας έχουν κατηγορήσει ότι συμπεριφερόμαστε σαν ιδιοκτήτες της ΔΕΗ και επειδή η σωτηρία της ΔΕΗ δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση εμείς θα καλέσουμε όλους μαζικούς φορείς να πάρουν Δημόσια θέση,

Εάν το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, οι Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, η ΠΑΣΕΓΕΣ, οι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, η ΚΕΔΚΕ, η ΕΝΑΕ, Επιστημονικοί φορείς πουν ότι εμάς δεν μας νοιάζει εμείς, κόντρα στη θέληση και στη άποψη της κοινωνίας δεν θα πάμε.

Γιατί ποτέ δεν συμπεριφερθήκαμε ως ιδιοκτήτες της ΔΕΗ.

Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Εμείς τις αποφάσεις μας θα τις πάρουμε και θα περιμένουμε

Ο αγώνας αυτός είναι υπόθεση όλων μας κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σιωπήσει.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Φορολογία επί της ενέργειας [προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα]


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για την αναμόρφωση των παρωχημένων κανόνων σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των νέων κανόνων είναι η αναδιάρθρωση του τρόπου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων, η άρση των σημερινών ανισοτήτων και ο συνυπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο ενεργειακό περιεχόμενο. Οι υφιστάμενοι ενεργειακοί φόροι θα αποτελούνται από δύο μέρη, με τη συνεκτίμηση των οποίων θα προσδιορίζεται ο συνολικός φορολογικός συντελεστής του προϊόντος.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

TEE Δυτικής Μακεδονίας: Για την αναστολή χρηματοδοτήσεων του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πριν μερικές μέρες βγήκε στο φως της δημοσιότητας η είδηση ότι αναστέλλεται η διάθεση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης αποτελεί μια επιδότηση που παρέχεται από την ΔΕΗ στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, με ποσοστό συνολικά 0,4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Μανιάτης ενημέρωσε με έγγραφο τη Βουλή ότι «αναστέλλεται οποιαδήποτε διάθεση των προαναφερόμενων επιδοτήσεων», έως ότου ανασυγκροτηθεί το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, το οποίο πρέπει να αλλάξει με βάση τον Καλλικράτη, προκειμένου για τα κριτήρια και τον τρόπο διάθεσης των ποσών να ζητηθεί η γνώμη των εκλεγμένων τοπικών και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Σχετικά με το παραπάνω, έχουμε ως ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, να αναφέρουμε τα εξής:
- Η δραστηριότητα της ΔΕΗ, ήταν, είναι και θα παραμείνει και στο μέλλον ανεξάρτητα από τη νέα διοικητική διαίρεση, καθώς και οι ανάγκες για την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
- Μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης διάφορα έργα, τα οποία ήδη υλοποιήθηκαν ή είναι στη φάση υλοποίησης. Για την ένταξή τους στο αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
- Η αναστολή όλων των πληρωμών για τα έργα αυτά, θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην τοπική οικονομία, η οποία έτσι και αλλιώς μαστίζεται αφενός από την οικονομική κρίση που περνάει όλη η χώρα, και αφετέρου από τη συνεχή συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, μια και όπως είναι γνωστό, η οικονομία της περιοχής είναι άμεσα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από τις δραστηριότητες της.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θεωρούμε πλήρως αναιτιολόγητη την αναστολή χρηματοδότησης των έργων που ήδη εγκρίθηκαν και πολλά από αυτά ήδη υλοποιούνται. Άλλωστε, η νέα διοικητική διαίρεση διόλου δεν διαφοροποίησε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στην περιοχή και την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ θεωρούμε δεδομένη τη συνέχεια στη διοίκηση των νέων δομών.
Σημειώνουμε ότι ο σκοπός διάθεσης του ΤΠΑ, ενόψει και του νέου πενταετούς του προγράμματος, σίγουρα είναι θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και τους πολίτες ως προς τη στόχευση και τις αναμενόμενες θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν, ιδιαίτερα σήμερα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανασταλεί και να συμβάλει στην περαιτέρω οικονομική ασφυξία της περιοχής μας.


Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος


Δημήτρης Μαυροματίδης

Σημειώνεται το παρόν είναι ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας της 19.04.2011 και έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Κοινή δήλωση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της έκτασης του Πανεπιστημίου

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη έκανε πράξη ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
Αποφάσισε την παραχώρηση της έκτασης του δημοσίου για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Έτσι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποίησε ένα δίκαιο αίτημα που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δια των τοπικών εκπροσώπων της, φρόντισε επιμελώς να παγώσει για χρόνια ολόκληρα, δημιουργώντας συνεχώς εμπόδια και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
Ο δρόμος πλέον άνοιξε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να αναπτυχθεί όπως πρέπει, προκειμένου να παίξει το ρόλο του ως πυλώνας ανάπτυξης και προόδου της κοινωνίας μας.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Π.Ε. Κοζάνης
Αλέκος Αθανασιάδης
Γιάννης Βλατής
Πάρις Κουκουλόπουλος

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αδιαπραγμάτευτη η Εκχώρηση του Λιγνίτη

Από το energia.gr...

Αδιαπραγμάτευτη θεωρεί η Κομισιόν την εκχώρηση λιγνιτικής παραγωγής προς ιδιώτες. Μάλιστα τη θεωρεί μέρος ενός συνολικού πακέτου, το οποίο θα περιλαμβάνει και την πώληση ποσοστού της ΔΕΗ. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του energia από τις Βρυξέλλες, πηγές της Κομισιόν χαρακτηρίζουν «παιδαριώδεις» τις απόψεις για τη μη διάθεση λιγνιτών σε ιδιώτες, εφόσον προχωρήσει η πώληση του 17% της δημόσιας επιχείρησης.

«Η εκχώρηση λιγνιτικής παραγωγής σε ιδιώτες βασίζεται στο κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού και εφόσον η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί θα παραπεμφθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο», ήταν η κατηγορηματική θέση που διατύπωσε η πηγή που μίλησε στο energia. Μάλιστα, η ίδια πηγή συναρτά άμεσα το θέμα αυτό με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, ώστε ο ιδιώτης που θα αποκτήσει λιγνιτική ισχύ να μην την πουλά μέσω του pool, αλλά άμεσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να ανακοινωθεί και η λύση για τις ανταλλαγές ενέργειας. Η Κομισιόν τάσσεται υπέρ των swaps από συγκεκριμένες μονάδες της ΔΕΗ και όχι με βάση την αρχική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, που θυμίζει περισσότερο χρηματιστηριακό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια προοπτική φαίνεται να «κουμπώνει» με τις θέσεις των υποψήφιων επενδυτών, που είχαν εκφράσει εξαρχής την αντίθεση τους στο προτεινόμενο μοντέλο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της εκχώρησης του 17%, οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης με τους πιστωτές της, ήτοι, την τρόικα και έπ’ αυτού δεν παίρνουν θέση. Για εκείνο, όμως, που επαναλαμβάνουν με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι μέρος της λιγνιτικής παραγωγής θα υπάρξει ισχυρή πίεση να δοθεί σε ιδιώτες παραγωγούς και η σχετική πρόθεση της Κομισιόν, όπως διαμηνύεται, δεν ακυρώνεται έπ’ ουδενί. Ανεξάρτητα, δηλαδή, από το αν θα αποφασίσει, όπως τονίζεται, η ελληνική κυβέρνηση, να ιδιωτικοποιήσει ένα ακόμη ποσοστό της ΔΕΗ, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει σταθερή. Μάλιστα, υποδεικνύεται στην ελληνική κυβέρνηση να αναζητήσει συμβούλους και νομικούς για το θέμα του 17%. Προστίθεται δε εις επίρρωση της θέσης της Κομισιόν για τους λιγνίτες, ότι η σχετική έρευνα είχε ξεκινήσει από το 2004 και σε καμιά περίπτωση δεν απεμπολείται η συγκεκριμένη πρόθεση της για πρόσβαση και ιδιωτών παραγωγών στο συγκεκριμένο φθηνό καύσιμο.

Οι θέσεις αυτές αποκτούν, όπως είναι εύλογο, εξαιρετική σημασία, δεδομένης της πρόθεσης της κυβέρνησης να διαπραγματευθεί τις επόμενες ημέρες το θέμα των λιγνιτών με τις Βρυξέλλες.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Βουλγαρία: Αλλαγές στη νομοθεσία για τις ΑΠΕ προς αποφυγήν φούσκας

Από το energia.gr...

Η Βουλγαρία ενέκρινε στις 21/4 το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, με τον οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να μετριάσει το υπέρμετρο ενδιαφέρον για την ηλιακή και αιολική ενέργεια που απειλεί να κατακλύσει το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Με το νέο νόμο αλλάζουν τα ισχύοντα σχετικά με την επιδοτούμενη τιμή για ενέργεια από ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις για έργα ισχύος 6.000 MW, τη στιγμή που η χώρα χρειάζεται μόλις 2.000 MW για να πετύχει τον στόχο της για το 2020. Με βάση τα παραπάνω, η κυβέρνηση Μπορίσωφ αποφάσισε να θέσει όρια και να επιβάλει την καταβολή 25 ευρώ ανά MW κατά την αίτηση των επενδυτών.

Επίσης, η επιδοτούμενη τιμή θα ισχύει με βάση την στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου και όχι κατά την υπογραφή του αρχικού συμβολαίου, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Τέλος, μειώνεται η διάρκεια υποχρεωτικής αγοράς ενέργειας για τις ΑΠΕ από τα 25 στα 20 έτη για την ηλιακή ενέργεια και στα 12 από 15 για την αιολική.

Με βάση το νόμο, η ρυθμιστική αρχή της Βουλγαρίας θα θέσει ετήσιες ταρίφες, με βάση τις οποίες θα γίνεται η αποπληρωμή στα τέλη Ιουνίου κάθε χρόνο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

«Όχι» στην πώληση της ΔΕΗ!

Από τον Πρωινό Λόγο...

Σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα περάσει το ξεπούλημα της ΔΕΗ έστειλαν οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ κατά τη διάρκεια κομματικο- συνδικαλιστικής συγκέντρωσης που συνήλθε το βράδυ της Τρίτης στο Ξενοδοχείο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ στην Πτολεμαϊδα παρουσία του βουλευτή Κοζάνης Αλέκου Αθανασιάδη, του γραμματέα της Νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κοζάνης Ρούσση Αλεξανδρή εκπροσώπων της δημοτικής οργάνωσης Πτολεμαϊδας, υπευθύνων τοπικών οργανώσεων Εορδαίας.
Το κλίμα ήταν εξαιρετικά φορτισμένο χωρίς να λείπουν οι αιχμές και οι αντιπαραθέσεις εκατέρωθεν για τη στάση κυβερνητικών βουλευτών αλλά και υπουργών στο μείζον θέμα της μετοχοποίησης της ισχυρότερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας ενώ κριτική ασκήθηκε και στην μη στήριξη της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ η οποία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ημέρες. Αποδέκτες των διαμαρτυριών των συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΑΣΚΕ και οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί της κυβέρνησης οι οποίοι εκλέχθηκαν αρχικά με την ψήφο του λαού της περιοχής και οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο για τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ διαφορετικά, όπως είπε γνωστός συνδικαλιστής της ΔΕΗ «Θα καούν μαζί με εμάς». Ο Βουλευτής Αλέκος Αθανασιάδης απαντώντας στην κριτική του Γιάννη Καραβασίλη εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, για τις θέσεις του απέναντι στο θέμα της μετοχοποίησης της ΔΕΗ, κατέστησε σαφές ότι αυτές είναι ξεκάθαρες κι ότι ο ρόλος του είναι η προστασία των συμφερόντων της κατοίκων του τόπου, των εργαζομένων, των οικισμών, του πλούτου της περιοχής. Κι αυτό τεκμηριωμένα αποδείχθηκε ότι «μπορώ και θα το κάνω». Ο γραμματέας της Νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κοζάνης Ρούσσης Αλεξανδρής μίλησε για στρατηγική ήττα εάν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ προτείνοντας όπως η άποψη αυτή πλειοψηφήσει στην εθνική συνδιάσκεψη του κόμματος, ενώ, μιλώντας για την κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση της ΔΕΗ είπε «κάτω τα χέρια από τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ».

Ευθεία σύγκρουση με την πολιτική της μετοχοποίησης

«Καταπέλτης» ο Γιάννης Καραβασίλης εκπρόσωπος των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ο οποίος δήλωσε ότι θα συγκρουστεί ευθέως με την πολιτική της μετοχοποίησης της ΔΕΗ, χωρίς να αλλάξει άποψη, τονίζοντας ότι «είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία» ενώ θα αγνοήσει τις πιέσεις από όπου κι αν προέρχονται. Επιτέθηκε στους τοπικούς βουλευτές για τις θέσεις που πήραν στο εν λόγω ζήτημα γιατί, «και μετοχοποίηση και στρατηγικό επενδυτή. Κι αυτή είναι θέση ΠΑΣΟΚ;» ενώ εκθείασε τη στάση που τήρησε η υπουργός ενέργειας – περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη. «|Πρέπει να πούμε στον πρωθυπουργό και σε όλους ότι ως εδώ και μη παρέκει». Μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι τώρα ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους διασύρθηκε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ το καλλίτερο κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας, ώστε να ξεπουληθεί η ΔΕΗ για ένα κομμάτι ψωμί υπογραμμίζοντας ότι απέναντι σε αυτήν την πολιτική εμείς δεν θα επιτρέψουμε την εφαρμογή της, για να προσθέσει ότι στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ θα καταψηφίσει την πολιτική αυτή. Αναφερόμενος στα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη που προέρχονται από την περιοχή είπε ότι ο καθένας θα κριθεί από τις πράξεις του απλά το Συνδικαλιστικό κίνημα ζητά καθαρές αποφάσεις, και συμπλήρωσε ότι θα ασκηθεί πίεση προς όλα τα επίπεδα για να μην περάσει η μετοχοποίηση της ΔΕΗ. Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του είπε ότι κανείς, ούτε βουλευτές ούτε κόμμα, ούτε υπουργεία μπορούν να «μας εμπαίζουν» καυτηριάζοντας την έλλειψη στήριξης προς τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η οποία έφερε τον πρωθυπουργό στην περιοχή για να εξαγγείλει την κατασκευή της 5ης μονάδας. Από την πλευρά του ο Γιώργος Αδαμίδης πρόεδρος του Περιφερειακού Σωματείου Ενέργειας ΔΕΗ «Σπάρτακος» ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας πάντα με πρωτοβουλία της ΠΑΣΚΕ «Σπάρτακος» θα συνέλθει η περιφερειακή επιτροπή ΠΑΣΟΚ Δυτικής Μακεδονίας όπου παρουσία των βουλευτών θα ζητηθεί να τοποθετηθούν ξεκάθαρα στο θέμα της περαιτέρω μετοχοποίησης της ΔΕΗ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

EURELECTRIC: welcomes European Commission’s proposal for carbon tax

Following the publication on 13 April of the long-awaited European Commission proposal to revise the Energy Taxation Directive, EURELECTRIC welcomes the initiative to overhaul some outdated rules on the taxation of energy products and electricity in the EU in order to bring them more into line with the EU’s energy and climate change policy and objectives. EURELECTRIC recognises and supports those objectives and acknowledges the key role our sector will play in achieving a secure, sustainable and competitive energy supply. EURELECTRIC stresses that these objectives must be met by using the most-cost effective instruments and by ensuring their mutual coherence.

Under the new rules, the Commission sets an exemption from the proposed new CO2 tax component for sectors covered by the EU Emission Trading Scheme (EU ETS), which also includes the electricity sector. We welcome this measure and consider it appropriate as it will avoid any overlap and any double tax burden for our sector.

EURELECTRIC also welcomes the European Commission’s proposal to maintain the current tax exemption provision for primary fuel consumption used for power generation. We note however that some Member States do impose taxes on fossil fuels used for power generation. These different national taxes hamper market integration and distort competition.

EURELECTRIC has taken note of the European Commission’s accompanying impact assessment and will in the coming weeks further evaluate the impact of the proposed tax levels and possible exemptions on:

• the competitive position of the different energy vectors for the same use and the international competitiveness of industrial energy consumers (in particular the energy-intensive sectors);
• the feasibility and costs in reaching the EU’s climate targets and the transition to a low carbon energy system.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ικανοποίηση για την παραχώρηση 746 στρ από το Υπουργικό Συμβούλιο για το Πανεπιστήμιο

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση δημόσιας έκτασης 746 στρεμμάτων για την ανέγερση των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Με την Απόφαση αυτή δικαιώνεται ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο σαν Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης εργαστήκαμε συντονισμένα και αποφασιστικά για την άρση των οποιωνδήποτε γραφειοκρατικών προβλημάτων, με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης και την άμεση έναρξη των εργασιών κατασκευής της Πανεπιστημιούπολης.
Προς την κατεύθυνση αυτή ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα κινηθούμε σε συνεργασία με την Πολιτεία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τους τοπικούς φορείς, ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο, που αποτελεί πάγια, σταθερή και απόλυτη προτεραιότητά μας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ αποδεικνύεται ένα έγκλημα που έχει πολλαπλές σοβαρές συνέπειες για το λαό, τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και το περιβάλλον. Το έγκλημα συντελείται εδώ και χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της ενέργειας και την προωθούν μαζί με την ΕΕ.
Οι μεγάλοι ωφελημένοι είναι τα ελληνικά και ξένα μονοπώλια που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια.

Σοβαρές και διαχρονικές ευθύνες έχει και η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Οι εκεί παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΝ μεθοδευμένα απεμπόλησαν τη θέση για «καμιά μετοχή της ΔΕΗ σε ιδιώτες» με διάφορες δικαιολογίες και τεχνάσματα. Στο όνομα του ρεαλισμού ή του εκσυγχρονισμού αποπροσανατόλιζαν εργαζομένους στη ΔΕΗ και λαϊκά στρώματα, διαχωρίζοντας τεχνητά το ξεπούλημα από την πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση της ενέργειας. Πίσω από τις αγωνιστικές κορόνες και τις κατά καιρούς απεργιακές κινητοποιήσεις για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, στην ουσία έβαλαν πλάτη στις διάφορες μορφές ιδιωτικοποίησής της. Το ίδιο έκαναν και για τις διάφορες μορφές προσωρινής, ελαστικής εργασίας, στις εργολαβίες, στη μαύρη δουλειά στα ορυχεία της ΔΕΗ και αλλού.

Τώρα με το νέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων κυβέρνησης και τρόικας, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του χρέους, η ΔΕΗ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ξεπουλήματος. Διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι ήδη διαγκωνίζονται σκληρά για το ποιος θα αρπάξει το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι έχει απομείνει στα πεδία λιγνίτη, στις παραγωγικές μονάδες, τα δίκτυα μεταφοράς κλπ. Αυτή η σκληρή σύγκρουση αναπαράγεται σε επίπεδο κυβέρνησης και κομμάτων και εκδηλώνεται με διαφωνίες που αφορούν τον τρόπο και τη μορφή που θα γίνει η εκποίηση. Αποτελεί καθαρή απάτη το δίλλημα: Πλήρως ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ ή μερικώς, υπό δημόσιο έλεγχο ή χωρίς.

Η απελευθέρωση της ενέργειας είναι άρρηκτα δεμένη με την αντιμετώπιση της ενέργειας ως εμπορεύματος και τη λειτουργία της ΔΕΗ με στόχο το καπιταλιστικό κέρδος. Ο περιβόητος «δημόσιος χαρακτήρας» της δεν μπορεί να αναιρέσει τους νόμους της αγοράς. Με όποια μορφή και αν προωθείται η ιδιωτικοποίηση και ιδιωτικοοικονομική λειτουργία της, με 0%, 33% ή 51% συμμετοχή του δημοσίου, οι συνέπειες είναι οδυνηρές και για το λαό και για τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Τα τιμολόγιά της για τα λαϊκά νοικοκυριά θα συνεχίσουν την ξέφρενη άνοδό τους. Ο διαχωρισμός και η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής με γνώμονα το κέρδος θα φέρει ακόμα πιο πλημμελή συντήρηση των δικτύων που αφορούν την τροφοδοσία των πόλεων και των χωριών, ενώ ο λαός θα πληρώνει τα δίκτυα που θα τροφοδοτούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η παράδοση των λιγνιτικών μονάδων στο κεφάλαιο θα αυξήσει την ανεργία και θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Μεγάλους κινδύνους θα έχει και η ιδιωτικοποίηση των υδροηλεκτρικών έργων τόσο στην ύδρευση, όσο και στην άρδευση.

Το ότι η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος παριστάνουν τώρα τους έκπληκτους για τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ με τη διοίκηση της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, τις οποίες και γνώριζαν και συνυπεύθυνοι ήταν, δείχνει πόσο αδυσώπητη είναι η σύγκρουση συμφερόντων για τη λεία. Δείχνει πόσο σάπιο είναι το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα, πόσο εκφυλισμένος είναι ο κυβερνητικός, εργοδοτικός συνδικαλισμός που υπηρετεί τα μονοπώλια και την εργατική αριστοκρατία, σε καμιά περίπτωση τα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και συνολικότερα της χώρας πρέπει να βγάλουν επειγόντως συμπεράσματα, να εκτιμήσουν πόσο δίκιο είχε το ΚΚΕ και για την επίμονη θέση του: Καμιά μορφή ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, καμιά αποδοχή της πολιτικής της απελευθέρωσης της ενέργειας. Αλλά και για τη θέση των συνδικαλιστικών του δυνάμεων που αρνήθηκαν να μπουν στο παιχνίδι της οικονομικής συνδιαλλαγής με τη διοίκηση της ΔΕΗ και έγκαιρα διαχώρισαν τη θέση τους από την πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ καταγγέλλοντας ότι αυτά τα φαινόμενα εκφυλίζουν και παγιδεύουν το εργατικό κίνημα.

Ο δρόμος της υποταγής, του μικρότερου κακού, έχει αποδειχτεί ότι οδηγεί τους εργαζόμενους διαρκώς στα χειρότερα. Δρόμος επιστροφής προς τα πίσω σε προηγούμενες δεκαετίες και για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και γενικά για τα λαϊκά στρώματα δεν υπάρχει.

Η λύση προς όφελος των εργαζομένων και της χώρας είναι μια: ΔΕΗ πλήρως κοινωνικοποιημένη σε μια Ελλάδα αποδεσμευμένη από την ΕΕ, με λαϊκή εξουσία και οικονομία.

Μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει ένας ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας ενέργειας, που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών, με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας να είναι κοινωνική – κρατική ιδιοκτησία και τα ενεργειακά έργα να σχεδιάζονται πανεθνικά, κεντρικά, επιστημονικά και να υλοποιούνται με λαϊκή συμμετοχή και εργατικό έλεγχο. Μόνο σε αυτό το φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης μπορεί να εξασφαλίζεται φθηνό, επαρκές και ασφαλές ρεύμα για το λαό, να μειώνεται ο βαθμός ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια για την ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Μόνο σε αυτή τη γραμμή πάλης και συσπείρωσης μπορεί ο αγώνας των εργαζομένων στη ΔΕΗ να εμποδίσει τα αντιδραστικά σχέδια κυβέρνησης – ΝΔ – πλουτοκρατίας, να έχει νικηφόρα προοπτική. Να αποκτήσει την αλληλεγγύη των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, να συμβάλει στην αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ των εργαζομένων. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους και πρώτα απ' όλα για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σ.Δ.Μ.Ε.: Θερμομόνωση κτιριακού περιβλήματος βάση των νέων απαιτήσεων Κ.Εν.Α.Κ


Πρόσκληση

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Εορδαίας σας προσκαλεί στην ημερίδα που συνδιοργανώνει με την Fibran Α.Ε. με θέμα «Θερμομόνωση κτιριακού περιβλήματος βάση των νέων απαιτήσεων Κ.Εν.Α.Κ» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο «Παντελίδης», 2ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Φλώρινας.  

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μαυροπηγή: Αναβρασμός για την καθυστέρηση υλοποίησης της μετεγκατάστασης

Από ΕΡΑ Κοζάνης και eordaia.org...

Αναβρασμός επικρατεί στην τοπική κοινότητα Μαυροπηγής με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται για τον εμπαιγμό που υφίστανται από τη ΔΕΗ εξ αιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικασίες για την μετεγκατάσταση του οικισμού συνεχίζοντας την συλλογή υπογραφών.
Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου με απόφαση του τοπικού συμβουλίου πρόκειται να γίνει λαϊκή συνέλευση η ημερομηνία της οποίας θα προσδιοριστεί σε συζήτηση με την δήμαρχο Εορδαίας θέτοντας ζήτημα επιλογής νέου χώρου μετεγκατάστασης ενώ κι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα θα διενεργηθεί νέα ψηφοφορία.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Nέα Δ.Α.Κ.Ε.-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Καλώς τους κι ας αργήσατε !!!

Συνάδελφε Αδαμίδη και των άλλων παρατάξεων, μετά από τρεις μήνες!! κάνατε σημαία του αγώνα του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ την πρόταση μας και την πρόταση της ΔΑΚΕ –ΓΕΝΟΠ για κάθαρση. Καλώς ήρθατε λοιπόν.

Ειλικρινά χαιρόμαστε για αυτό. Έστω και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ξεκινήσει ένα επίπεδο συνεννόησης για το καλό των εργαζόμενων. Άλλωστε κι εμείς τα ίδια ακριβώς λέγαμε τότε που άρχισε την συντονισμένη επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέσω των ΜΜΕ.

Ξεκαθάρισμα της κατάστασης και να αποδοθούν ευθύνες.

Ζητήσαμε την κατάθεση του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ όλων των συνδικαλιστών που πέρασαν από διοικήσεις δευτεροβαθμίων οργάνων και άνω την τελευταία 25ετία, καθώς και σε όργανα διοίκησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών» μέσα από το δελτίο τύπου της 6/2/2010 «Η ΝΕΑ ΔΑΚΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ είχε μιλήσει από καιρό» μας κατηγορήσατε ως υπερβολικούς και υποκινούμενους, με στόχο να βλάψουμε το συνδικαλιστικό κίνημα.

Δυστυχώς για όλους μας δεν είχες την γενναιότητα να αναγνωρίσεις τότε την αξία της πρότασης, που τόσο εύκολα σήμερα την έκανες σημαία συνάδελφε πρόεδρε. Αν το είχες κάνει τώρα ίσως να ήταν αλλιώς τα πράματα.

Ας είναι δεν πειράζει όλοι κάνουμε λάθη αρκεί να τα αναγνωρίζουμε . ‘Ίσως μια άλλη φορά.

Αγαπητοί συνάδελφοι του Σπάρτακου, υπό το βάρος των αποκαλύψεων των «σκανδάλων» και της παράδοσης της ΔΕΗ από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στους ιδιώτες, σημαία του αγώνα του σωματείου μας, γίνετε η κάθαρση του συνδικαλιστικού κινήματος και το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Μια κάθαρση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, αφού όλοι γνωρίζαμε και κάποιους τους βόλευε να μην την κάνουν, ούτε καν να αναφέρονται σ΄αυτήν .

Ξεκινήσαμε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ως άλλοι «φανατικοί ρασοφόροι, ιεροκήρυκες», να κηρύσσουμε περί πολέμου για την επίθεση που δέχεται ο οίκος μας. Συνεχίζουμε όμως από τους κόλπους μας να μην αφαιρούμε την αμαρτία, ώστε χωρίς βάρη να προχωρήσουμε στον δίκαιο αγώνα της προάσπισης της επιχείρησης.

Ελπίζοντας λοιπόν ότι, η πρόταση σας δεν είναι υποκριτική και την εννοείται πραγματικά, σας προτείνουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Να απομονώσουμε κάθε τι που αυτήν την στιγμή έχει δημιουργήσει σκιά στο συνδικάτο και να απαιτήσουμε την παραίτηση όποιου το όνομα του έχει εμπλακεί το τελευταίο διάστημα στα σκάνδαλα για λόγους Ηθικής Τάξης.

Η διαφύλαξη της ΔΕΗ θα πρέπει να υπηρετηθεί ουσιαστικά και σκληρά, οι υπηρέτες δε αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να μην φέρουν κανένα βάρος και καμιά αμαρτία για να το επιτύχουν.

Εμπρός λοιπόν για έναν πόλεμο τον οποίο θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει από καιρό και που οφείλουμε να τον κερδίσουμε και όχι για μια μάχη μόνο.

Για την Δ.Α.Κ.Ε. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ


Άρης Βατάλης Γραμματέας συντονιστικού

Νίκος Ευαγγέλου Αν/Γραμματέας συντονιστικού

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...