.

Αναδιάρθρωση... της ΔΕΗ με αλλαγές στα εργασιακά

Από την express.gr...

Η ANATPOΠH του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε και επισήμως την Παρασκευή από την κυβέρνηση με μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου από 51% σε 34% θα συνοδευτεί και από την πλήρη ανατροπή της διοικητικής διάρθρωσης του σημερινού ομίλου ΔΕΗ αλλά και την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και των αμοιβών των 22.000 εργαζομένων της επιχείρησης.

Η περιγραφή της νέας μορφής που θα λάβει η ΔΕΗ μετά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις που θα υποστεί στη διάρκεια αυτού του χρόνου αλλά και εν όψει της πώλησης του 17% του μετοχικού της κεφαλαίου εντός του 2012, όπως προγραμματίζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, αναδεικνύεται σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.

Το βέβαιο είναι ότι στη ΔΕΗ που θα διατεθεί προς πώληση το 2012 οι εργασιακές σχέσεις θα είναι σαφώς ελαστικότερες και οι αμοιβές του προσωπικού θα έχουν μειωθεί περαιτέρω, αφού ήδη έχει ανατεθεί σε τρεις εταιρίες συμβούλων η μελέτη και υποβολή προτάσεων τόσο επί των εργασιακών σχέσεων όσο και επί της διοικητικής αναδιοργάνωσης της μητρικής εταιρίας και των νέων θυγατρικών που θα δημιουργηθούν.

Εξάλλου, όπως είναι ήδη γνωστό, αυτές δεν είναι οι μόνες αλλαγές που δρομολογούνται για τη ΔΕΗ, αφού παράλληλα με την αναδιάρθρωση και τον τεμαχισμό της σε επιμέρους εταιρίες στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς έχει ήδη αποφασιστεί η διάθεση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής της σε ιδιώτες και αναζητείται ο πλέον πρόσφορος αλλά και αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρόπος για την υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής.

Και ενώ η κατάσταση που επικρατεί μοιάζει με κινούμενη άμμο, με τη ΓΕΝΟΠ να προετοιμάζεται για τον υπέρ πάντων αγώνα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρός της Νίκος Φωτόπουλος, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αναθέσει ήδη τέσσερις μελέτες σε τρεις εταιρίες συμβούλων, που θα δώσουν τις προτάσεις τους έως το τέλος Ιουνίου. Οι μελέτες αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την αναδιοργάνωση του ομίλου και την οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των νέων θυγατρικών. Η ελληνική εταιρία συμβούλων Kαντόρ έχει αναλάβει το κρισιμότερο ίσως από τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, και δεν είναι άλλο από τις εργασιακές σχέσεις. Κεντρικό στόχος της μελέτης της είναι η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα, η περικοπή των λεγόμενων μεταβλητών αποδοχών (υπερωρίες) και η επανεξέταση των 37 επιδομάτων που λαμβάνουν οι διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Kαι όλα αυτά με βάση τις κατευθύνσεις του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για περιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ. Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Αρθούρου Ζερβού κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ για το 2010 οι μισθοί των εργαζομένων στην επιχείρηση έχουν ήδη μειωθεί από 10% έως 50% και έχουν εξοικονομηθεί πάνω από 200 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία PricewaterhouseCoopers έχει αναλάβει να εκπονήσει μελέτη για την αναδιοργάνωση του ομίλου, ενώ καταρτίζει τα οργανογράμματα της ΔΕΗ Μεταφοράς και της ΔΕΗ Διανομής. Στην πρώτη θα μεταφερθούν 1.200 άτομα από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς και 140 άτομα από τις επιτελικές υπηρεσίες, ενώ στη δεύτερη θα υπαχθούν 7.150 άτομα από τη Γενική Διεύθυνση Διανομής και επιπλέον 500-700 άτομα από τις επιτελικές υπηρεσίες. Η PricewaterhouseCoopers επίσης έχει αναλάβει να προτείνει τον τρόπο οργάνωσης της νέας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ η AT Kearney θα προτείνει τον τρόπο που θα γίνει η στελέχωση του νέου σχήματος και το πώς θα διαμορφωθούν τα οργανωτικά κλιμάκια, υπό το πρίσμα ότι σήμερα το 10% και πλέον των εργαζομένων της ΔΕΗ κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών αυτών η διοίκηση της ΔΕΗ θα επιδιώξει να προχωρήσει στη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά και να στελεχώσει τις νέες υπηρεσίες με εσωτερικούς διαγωνισμούς, και όλα αυτά από μηδενική βάση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου