.

"Κοζάνη, Τόπος να ζεις": Να γίνει στην Κοζάνη το εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών

Προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό: Να γίνει στην Κοζάνη το εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών ΔΕΗ & Sinovel

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα η ΔΕΗ ΑΕ και η Κινεζική εταιρία Sinovel Wind Energy Group Co Ltd υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Η συνεργασία προβλέπει :
1. την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο διασυνδεδεμένο σύστημα (ενδεικτικά αναφέρεται μια μονάδα 200-300 MW), καθώς και θαλάσσιου αιολικού πάρκου.
2. την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ανεμογεννητριών.

Η συμφωνία αξιοποιεί την τεχνογνωσία και εμπειρία της ΔΕΗ και κυρίως της Sinovel Wind Energy, η οποία είναι η 2η στον κόσμο εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών. Βασικοί στόχοι της συνεργασίας είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, η επενδυτική ανάπτυξη και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή ανεμογεννητριών.

Αυτό το τελευταίο ενδιαφέρει σφόδρα την περιοχή μας, αφού θα πρέπει να καλύψει τις μαύρες τρύπες στην τοπική απασχόληση, οι οποίες θα προκύψουν από τη δραστική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής την επόμενη δεκαετία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Ζερβός είχε θετική στάση σε σχετική Επιστολή που απέστειλαν το 2009 οικολογικοί φορείς και ζητούσαν τη δημιουργία 3000 θέσεων εργασίας στο Ν. Κοζάνης στον τομέα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Εξάλλου αυτή είναι και η διεθνής πρακτική: να παρέχονται δηλαδή γενναία κίνητρα και ανταλλάγματα στις ανθρακοπαραγωγές περιοχές που φθίνουν λόγω ριζικής μείωσης των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, δίπλα στα παλιά ορυχεία και τις σταματημένες ανθρακικές μονάδες το κράτος χωροθέτησε ανάλογες πράσινες βιομηχανίες και δραστηριότητες και δημιούργησε 220.000 θέσεις εργασίας σε οκτώ μόλις χρόνια !

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη-Τόπος να ζεις», στο πρόγραμμα της υποστήριξε μια τέτοια τοπική διέξοδο, η οποία δείχνει το δρόμο και το στίγμα της μεταλιγνιτικής περιόδου. Προωθώντας τη λογική αυτή υποβάλουμε σήμερα σχετικό Υπόμνημα στον κ. Ζερβό προκειμένου να θέσουμε και επισήμως το αίτημα εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας κατασκευής ανεμογεννητριών στο Ν. Κοζάνης. Το αίτημα αυτό πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στη συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΗ με τη Sinovel Ltd.

Ας σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή εξετάζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια οι χωροθετήσεις αιολικών πάρκων στην περιοχή μας. Οι εγκαταστάσεις αυτές δημιουργούν σημαντικές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά μετά, κατά τη λειτουργία, οι θέσεις είναι ελάχιστες. Τη μερίδα του λέοντος στις μόνιμες θέσεις εργασίας την κατέχουν οι προηγμένες χώρες που κατασκευάζουν τον εξοπλισμό (Δανία, Ισπανία, Γερμανια κλπ), οι οποίες στη συνέχεια τον εξάγουν στις «καθυστερημένες» χώρες που δεν επένδυσαν έγκαιρα στην πράσινη ενέργεια. Αν θέλουμε λοιπόν να αναστρέψουμε αυτή την «εξαγωγή θέσεων εργασίας», αν δεν μας ικανοποιεί ο ρόλος του φτωχού συγγενή που μοντάρει απλά τον εισαγόμενο εξοπλισμό και «νοικιάζει» την απαιτούμενη γη, τότε πρέπει να πιέζουμε συνεχώς για τέτοιες, καθετοποιημένες λύσεις.

Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, πέραν των νέων μόνιμων θέσεων εργασίας που δημιουργεί, έχει και σημαντικά πρόσθετα οφέλη:
1. μειώνει την εκροή συναλλάγματος, που δαπανάται για την αγορά πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού από άλλες χώρες
2. έχει εξαγωγικές δυνατότητες και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο με τις γειτονικές χώρες
3. μεταφέρει και αφομοιώνει τεχνολογία και τεχνογνωσία
4. δημιουργεί πρόσθετες (έμμεσες) θέσεις απασχόλησης (έρευνα, υποστηρικτικές βιοτεχνίες κλπ).

Όσοι πιστεύουν ότι η προοπτική της περιοχής μας έχει κι άλλο χρώμα εκτός από το μαύρο του λιγνίτη, ας στηρίξουν στην πράξη μια τέτοια πράσινη πρόταση. Πίσω από τα αδιέξοδα υπάρχει πάντα μια διέξοδος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου