.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 19.4.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 19-4-2011 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους Μηχανικούς. Σχετικό Δ.Τ. ΤΕΕ («Φτάνει πια το κρυφτούλι και τα ψέματα κύριοι του Υπουργείου Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων»)
β) Επιστολή C M Engineering Α.Ε. με θέμα: «Αναθεωρημένη χάραξη χερσαίου τμήματος του Αγωγού Διασύνδεσης συστημάτων Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας (IGI Project).
γ) Επιστολές ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και Μαγνησίας με θέμα: «Ανάγκη σύγκλισης σύσκεψης Διοικουσών Επιτροπών ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων»
δ) 1η ανακοίνωση του επιστημονικού τριημέρου ΤΕΕ – Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας «Κτίριο και Ενέργεια». Χρόνος υλοποίησης συνεδρίου 2ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2011. Χρόνος υποβολής ενδιαφέροντος για εισήγηση και για συμμετοχή στην τεχνική έκθεση 30 Μαΐου 2011.
ε) Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου BIOENAREA.
στ) Τηλεφωνική απάντηση Αντιδημάρχου Γρεβενών για συνάντηση με το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ζ) Αποχή από τις δημοπρασίες έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από 18-4-2011 έως 5-5-2011- κατάληψη της Δ/νσης Τ.Υ. την Τρίτη 19-4-2011.
η) Επιστολή διαμαρτυρίας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας για αναφορές και χαρακτηριστικά μηχανικών σε Δ.Τ του ΤΕΕ.
θ) Ανακοίνωση φοιτητικού συλλόγου Μηχανικών επιστήμης και υλικών.
ι) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας για τον καθορισμό ημέρας του μηχανικού και ημέρας του πολίτη.
ια) Παρέμβαση – επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και στο ΟΑΕΕ. – Σχετική γνωμοδότηση του γραφείου Δικαστικού του ΤΕΕ.
ιβ) Συνάντηση εργασίας με το Σύλλογο Μηχανικών Χωροταξίας Β. Ελλάδας.

3. Συζήτηση για το θέμα της προόδου των επιστημονικών ερευνών για το φαινόμενο των ρηγματώσεων στην Μαυροπηγή.

4.Αναστολή διάθεσης τοπικού πόρου ανάπτυξης (εισήγηση Μ.Ε. Περιβάλλοντος).

5. Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη διεξαγωγή δημοπρασίας από το Δήμο Κοζάνης του έργου : «Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 10.529.695,46€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

6. Πρόταση για διοργάνωση ημερίδων για ευρωκώδικες και πραγματογνωμοσύνες από τη Μ.Ε. Επαγγελματικών θεμάτων – κατάρτισης.

7. Πρόταση Μ.Ε. Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη βελτίωση και εξορθολογισμό των απαιτήσεων της ΚΥΑ 23069 «Χαρακτηρισμός χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης».

8. Πρόταση Μ.Ε. Αναπτυξιακού σχεδιασμού και Περιφερειακής ανάπτυξης για διοργάνωση εκδήλωσης για το JESSICA.
Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου