.

Χαμηλότερη τιμολόγηση ρεύματος κατηγορίας βιομηχανικών καταναλωτών προτείνει η ΡΑΕ

Από την express.gr...

ΣE αλλαγή της μεθοδολογίας τιμολόγησης των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, με στόχο τον περιορισμό των υπερβολικών αυξήσεων που φθάνουν μέχρι και 30% σε σχέση με τα τιμολόγια που ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου, προχωρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΡΑΕ εξέδωσε χθες σχετική γνωμοδότηση προς την υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τίνα Μπιρμπίλη μετά από επιστολές διαμαρτυρίας της Eνωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σύμφωνα με τις επιστολές αυτές, ενώ οι επίσημοι πίνακες μεταβολών των τιμολογίων του ρεύματος έκαναν λόγο για αυξήσεις της τάξης του 8,7% στην κατηγορία Β2Β, ωστόσο σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών με χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης, μικρή κατανάλωση και πενθήμερη λειτουργία που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στις νυχτερινές ώρες, η τιμή του ρεύματος στο ανταγωνιστικό σκέλος με τα νέα τιμολόγια κυμαίνεται μεταξύ 77,4 ευρώ ανά MWh έως 140 ευρώ ανά MWh.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να μειωθεί το τιμολόγιο της συγκεκριμένης κατηγορίας καταναλωτών η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γνωμοδοτεί προς την κ. Μπιρμπίλη ότι πρέπει να εγκρίνει την τροποποίηση του συντελεστή χρησιμοποίησης. Συγκεκριμένα η ΡΑΕ γνωμοδοτεί υπέρ της θέσπισης κατώτατου ορίου Συντελεστή Χρησιμοποίησης (ΣΧ), ίσου με 25% στα τιμολόγια μέσης τάσης. Κάτω από το όριο αυτό, η χρέωση ισχύος παραμένει σταθερή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια μέσης τάσης περιλαμβάνουν μαθηματικό τύπο, ο οποίος διαφοροποιεί τη χρέωση ισχύος ανάλογα με τον συντελεστή χρησιμοποίησης της εγκατάστασης του καταναλωτή, ώστε οι εγκαταστάσεις με μικρότερο συντελεστή να επιβαρύνονται με υψηλότερες χρεώσεις. Αυτός ακριβός ο συντελεστής είχε ως συνέπεια την υπερβολική αύξηση του κόστους του ρεύματος για ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικών καταναλωτών. Η ΡΑΕ παραδέχεται ότι η χρέωση είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την κοστολογική επιβάρυνση που προκαλούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις και οδηγεί σε αυξήσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από την αναμενόμενη μέση αύξηση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, έκρινε απαραίτητη την έκδοση της παρούσας γνωμοδότησης, ως διορθωτικής ενέργειας, ώστε η χρέωση ισχύος να μην αυξάνει δυσανάλογα για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συντελεστή χρησιμοποίησης μικρότερο του 25%.
Πηνελόπη Μητρούλια

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου