.

Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ [14.4.2011] για το Μισθολόγιο Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ομοσπονδία μας είναι ο β΄/βάθμιος συνδικαλιστικός Φορέας των 11.500 περίπου Διπλωματούχων Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην Κεντρική & Περιφερειακή Διοίκηση, στα ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκροτείται από 19 Α΄βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα και αποτελεί όχι μόνο το συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και τον επιστημονικό Φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, λαμβάνοντας θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το συνολικά παραγόμενο Τεχνικό Έργο της χώρας.

κλικ για να κατεβάσετε την επιστολή...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου