.

ΔΕΗ: «Καταλύτης» ο λιγνίτης

Από το Έθνος...

Αρκετά είναι τα εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν πριν η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση ποσοστού 17% που κατέχει στη ΔΕΗ το ελληνικό Δημόσιο στο ευρύ επενδυτικό κοινό ή σε κάποιον- στρατηγικό επενδυτή.

Εκτός από τις αναμενόμενες αντιδράσεις αντιπολίτευσης και εργαζομένων, το βασικότερο «εμπόδιο» σχετίζεται με τον- λιγνίτη. Σε μια περίοδο κατά την οποία προωθείται το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, η επικείμενη πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θα οδηγήσει, όπως είναι φυσικό, σε σημαντική μείωση της αξίας της επιχείρησης, εξέλιξη όμως η οποία αναμένεται να περιορίσει σημαντικά το τίμημα που επιθυμεί να πετύχει η κυβέρνηση για το πακέτο των 17%, ενώ από την άλλη πλευρά εκτιμάται ότι θα μειώσει τον αριθμό των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Πιέσεις
Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι πιέσεις της Κομισιόν σχετικά με την άρση της «αποκλειστικότητας» που έχει η ΔΕΗ στη χρήση του λιγνίτη και τη διευκόλυνση πρόσβασης των ιδιωτών στα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας (μέσω του συστήματος ανταλλαγής ενέργειας, των λεγόμενων swaps) συνδέονται με τον έλεγχο του 51% της εταιρείας από το Δημόσιο, δηλαδή με τον χαρακτήρα της ΔΕΗ ως δημόσιας επιχείρησης. Εφόσον, δηλαδή, προχωρήσει το σχέδιο για πώληση του 17% -όπως επισήμανε η υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη στο Υπουργικό Συμβούλιο- τότε ουσιαστικά αίρεται η υποχρέωση για παραχώρηση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής της επιχείρησης στους ιδιώτες ή να ανοίξει τα λιγνιτικά κοιτάσματα σε Ελασσόνα και Δράμα.

Το πιθανότερο
Πάντως, υπό την πίεση των δανειστών μας, το πιθανότερο σενάριο είναι να προχωρήσει σε πρώτη φάση το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη (μέσω της πώλησης κάποιων μονάδων σε ιδιώτες) και στη συνέχεια -πιθανώς εντός του 2012- να ακολουθήσει και η διάθεση νέων μετοχών της ΔΕΗ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με διατήρηση του μάνατζμεντ της εταιρείας από το Δημόσιο.

Αναφορικά με το ποσοστό του 17%, κρίσιμη θεωρείται, σύμφωνα με τους αναλυτές, η στιγμή που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση η πώληση των μετοχών, καθώς σήμερα η εγχώρια κεφαλαιαγορά βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών? Σήμερα το «πακέτο» που προτίθεται να πουλήσει το ελληνικό Δημόσιο αποτιμάται γύρω στα 440 εκ. ευρώ.

Ακόμη κι αν υπήρχε κάποιος στρατηγικός επενδυτής που θα έδινε ένα σημαντικό premium (της τάξης του 15% περίπου), τα συνολικά έσοδα για τη χώρα δεν θα ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό στην προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για δραστική μείωση του δημοσίου χρέους.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Στο τραπέζι και η option για ΔΕΠΑ

Ορισμένες από τις κρίσιμες εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν πριν από την πώληση του 17% της ΔΕΗ από το ελληνικό Δημόσιο σχετίζονται με τη ΔΕΠΑ, δηλαδή μία ακόμη από τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης.

Ειδικότερα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με το δικαίωμα προαίρεσης (option) που κατέχει η ΔΕΗ για το 30% της ΔΕΠΑ, δηλαδή πόσο αποτιμάται αυτό και τι αποζημίωση θα πρέπει να πάρει η ΔΕΗ για να μην το εξασκήσει.

Πρόσφατα, πάντως, η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων επανέλαβε το ενδιαφέρον της για αύξηση της συμμετοχής τους στην επιχείρηση φυσικού αερίου όπου ήδη κατέχουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ακόμη στον «αέρα» παραμένει η μακροχρόνια σύμβαση που εκκρεμεί να υπογραφεί μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ.

Διαφωνίες
Σημειώνεται ότι οι διαφωνίες μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών για την τιμή, τις ποσότητες του φυσικού αερίου (η ΔΕΠΑ κάνει λόγο για περίπου 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ η ΔΕΗ για 1,3 δισ. κυβικά μέτρα) και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας (η ΔΕΠΑ ζητάει 10ετή και η ΔΕΗ αντιπροτείνει 3ετή ή 5ετή στην καλύτερη περίπτωση) χρονολογούνται από το? 2008.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα η ΔΕΗ είχε προνομιακή τιμολογιακή μεταχείριση από τη δημόσια επιχείρηση αερίου, ούσα ο μεγαλύτερος πελάτης της.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου