.

ΔΕΣΜΗΕ: Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Μελίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε. (αδυναμία παράδοσης από προμηθευτή υλικών για αντικατάσταση, λόγω φυσιολογικής φθοράς) η συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Μελίτη παρατείνεται μέχρι 17-5-2011 αντί 20-4-2011.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου