.

Στρεβλός ο τρόπος τιμολόγησης της πράσινης ενέργειας

Από την Ημερησία...

Στο στρεβλό τρόπο διαμόρφωσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά απέδωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) την επιβάρυνση των καταναλωτών από το τέλος ΑΠΕ και το έλλειμμα στο σχετικό λογαριασμό, επικαλούμενος στοιχεία της μελέτης που εκπόνησε το ΕΜΠ με διευθυντή τον καθηγητή Παντελή Κάπρο.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μειώνουν το κόστος του ρεύματος και περιορίζουν την τιμή προμήθειας του ηλεκτρισμού. Αν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ), βάσει της οποίας διαμορφώνονται οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, τότε άνετα οι ΑΠΕ μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2011 η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ), της τιμής δηλαδή βάσει της οποίας διαμορφώνονται οι τιμές χονδρικής, θα είναι κατά 9,5 ευρώ/MWh χαμηλότερη λόγω των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα η ενέργεια που θα αγοράσουν οι προμηθευτές από το ΔΕΣΜΗΕ να είναι φθηνότερη κατά 734 εκατ. ευρώ, ενώ για τον ίδιο χρόνο οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ μέσω των εγγυημένων τιμών εκτιμώνται σε 625 εκατ. ευρώ. Το βασικό επιχείρημα της μελέτης είναι ότι κατά τη διαμόρφωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος δεν λαμβάνεται υπόψη η ενέργεια που παράγουν οι ΑΠΕ και υποστηρίζει ότι χωρίς ΑΠΕ η ΟΤΣ θα ήταν υψηλότερη.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ, Γ. Περιστέρης, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα, όπως η υποκατάσταση εισαγόμενων καυσίμων, η μείωση των ρύπων κ.λπ. και έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η εγχώρια προστιθέμενη αξία που δημουργείται από έργα ανανεώσιμης ενέργειας φθάνει στο 80% για τα υδροηλεκτρικά, στο 65% για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και στο 30% για τα χερσαία αιολικά, ενώ για τα φωτοβολταϊκά η προστιθέμενη αξία εξαρτάται από την προέλευση των πάνελ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου