.

ΣΕΦ: Συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών

Στην κοινή διαπίστωση ότι θα πρέπει να υπάρξουν σύντομα πρωτοβουλίες και διορθωτικές κινήσεις, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, κατέληξαν ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, της ΡΑΕ, του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες.
Η συνάντηση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική αφού καταγράφηκαν οι θέσεις των φορέων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η φωτοβολταϊκή αγορά, όπως αυτά περιγράφηκαν από τον ΣΕΦ, αλλά και η πρόθεση όλων να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των έργων. Ο ΣΕΦ από την πλευρά του δεσμεύτηκε να συμβάλλει με προτάσεις που θα διασφαλίσουν την υγιή ανάπτυξη της αγοράς και την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ. Κοινή ήταν η άποψη ότι στόχος είναι η υγιής και σταθερή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, αναγνωρίζοντας τα συνεπαγόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PV Legal στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΦ από κοινού με φορείς της αγοράς από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση της περαιτέρω διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μείγμα.
Στην ατζέντα της συνάντησης ετέθησαν θέματα όπως:
- η προσφορά όρων σύνδεσης με το δίκτυο,
- οι αδειοδοτικές διαδικασίες,
- οι μακροχρόνιοι στόχοι για το μερίδιο των φωτοβολταϊκών ως το 2020,
- ο εξορθολογισμός του κόστους σύνδεσης και η μείωση των χρόνων απόκρισης των
υπηρεσιών,
- η περαιτέρω διευκόλυνση της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα.
Μπορείτε να βρείτε την Εθνική Έκθεση του προγράμματος PV Legal για την Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helapco.gr/ims/file/projects/pv_legal/advisory-paper_greece_mar2011_gr.pdf

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου