.

Στο Σ.Τ.Ε. το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α» για την τοπική αυτοδιοίκηση

«Προίκα», ύψους 4 δισ. ευρώ, για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων, φέρνει στους δήμους και τις περιφέρειες την επόμενη πενταετία το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο καταρτίστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση και απεστάλη για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρόκειται για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θεσμοθετήθηκε με τον «Καλλικράτη», και αναμένεται να αντικαταστήσει το πρόγραμμα «Θησέας».

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης, όπως αναφέρεται, αποτελεί μια οργανωμένη συνεκτική και καλά στοχευμένη παρέμβαση στο χώρο της αυτοδιοίκησης, μέσω της οποίας δημιουργούνται προϋποθέσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για οικονομική ανάκαμψη και άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.

Το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α» θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το Ε.Σ.Π.Α. και θα χρηματοδοτεί ιδίως μη επιλέξιμα ή μη δυνάμενα να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις και έχει πενταετή διάρκεια (2011-2015), η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου, για δύο επιπλέον έτη, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.

Με το πρόγραμμα θα υπάρξουν παρεμβάσεις στους εξής τομείς:

- στην οδική ασφάλεια που εξακολουθεί να αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας καθώς η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις, συνοδεύεται και από βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις σε ότι αφορά στον αριθμό των ατυχημάτων, σε απώλειες ανθρώπινων ζωών κλπ.

- στη συνεργασία των δήμων και των περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

- στην προώθηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης –συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων εφόσον απαιτείται κτιριακών υποδομών, που συμβάλλουν στον οργανωτικό εκσυγχρονισμό των δομών της αυτοδιοίκησης και στην εξυπηρέτηση του πολίτη

- στην κατάρτιση και δια βίου μάθηση των υπαλλήλων

- στην ενίσχυση του εθελοντισμού

- στη μείωση της ανεργίας με τη στήριξη προγραμμάτων δημιουργίας ή διατήρησης θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της προοπτικής για απασχόληση των μακροχρόνια ή περιστασιακά ανέργων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 4 δις. ευρώ που θα αντληθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και Περιφερειών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου