.

Με καπέλο 45% έως 51% το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Από το Έθνος...

Κατά 45-51% μικρότερο θα έπρεπε να είναι το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές στα τιμολόγια ρεύματος εάν η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπολογιζόταν σωστά και η ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούσε χωρίς στρεβλώσεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από μελέτη που εκπόνησε το Εργαστήριο Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οπως επισήμανε ο καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής του ΕΜΠ και πρώην πρόεδρος της ΡΑΕ κ. Παντελής Κάπρος, το Ειδικό Τέλος είναι υπερτιμημένο προς όφελος των προμηθευτών και εις βάρος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ υπογράμμισε παράλληλα πως είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι το υψηλό ειδικό τέλος ΑΠΕ (το οποίο μάλιστα αναμένεται να αυξηθεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια) αποδίδεται στη μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Αντίθετα, στη μελέτη τεκμηριώνεται πως η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μειώνει το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την Ημερήσια Αγορά, μείωση όμως η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), με αποτέλεσμα να διογκώνεται αδικαιολόγητα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, επιβαρύνοντας απευθείας τους καταναλωτές.

Οριακή τιμή
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι το 2011, η μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) χάρη στις ΑΠΕ θα είναι 9,5 ευρώ/ΜWh, γεγονός που σημαίνει ότι οι προμηθευτές θα αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ΔΕΣΜΗΕ φθηνότερα κατά 734 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο έτος οι συνολικές πληρωμές προς τις μονάδες ΑΠΕ (δηλαδή το σύνολο των feed-in-tariffs επί την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ) εκτιμώνται σε 625 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά των 110 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από τη μείωση της ΟΤΣ χάρη στη διείσδυση των ΑΠΕ και την αποπληρωμή των μονάδων ΑΠΕ βάσει εγγυημένης τιμής, είναι ένα καθαρό όφελος του οποίου θα έπρεπε να απολαύουν οι καταναλωτές.

Οι θετικές συνέπειες των ΑΠΕ

Στο περιθώριο της παρουσίασης της μελέτης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών Από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) κ. Γιώργος Περιστέρης επισήμανε τις θετικές συνέπειες των ΑΠΕ:

Στην εθνική οικονομία (αύξηση του ΑΕΠ, αύξηση των κρατικών εσόδων από τις νέες επενδύσεις Α.Π.Ε., κλπ.)
Στην περιφερειακή ανάπτυξη (προσπορισμός εσόδων στις τοπικές κοινωνίες),
Στην απασχόληση (διατήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας)
Στην απορρύπανση του περιβάλλοντος (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) και στην αποφυγή υπέρμετρων επιβαρύνσεων των καταναλωτών για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2.
Στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.
Στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Στον εξαγωγικό προσανατολισμό της Πράσινης Ενέργειας.

Για παράδειγμα, μία εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 50 MW μεταξύ άλλων εξοικονομεί ?στην περίπτωση ενός αιολικού πάρκου? 32.500 τόνους πετρελαίου ή 50.000 τόνους φυσικού αερίου.

Επίσης δημιουργεί -αναλόγως της τεχνολογίας ΑΠΕ? έως 950 θέσεις εργασίας στην περίοδο κατασκευής και έως 12 θέσεις εργασίας στην περίοδο λειτουργίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου