.

ΥΠΕΚΑ: Απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών

Από το newsinnews.gr...

Την απάντηση του στην ερώτηση που κατέθεσαν στις 12 Ιανουαρίου 2011 δέκα οκτώ (18) βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, σχετικά με την τύχη των αιτήσεων των αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, απέστειλε ο Υφυπουργός Π.Ε.Κ.Α. Γιάννης Μανιάτης. Στην απάντηση του αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και ΑΚΕ, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 739/21,02.2011 (αρ. πρωτ, ΥΠΕΚΑ 4643/01.03.2011) της ΔΕΗ. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για την εξασφάλιση της ομαλής ροής της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον Διαχειριστή του δικτύου διανομής, ΔΕΗ Α.Ε, Το δίκτυο διανομής είναι αυτό στο οποίο συνδέονται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί μικρής και μεσαίας ισχύος. Μόνο στο ηπειρωτικό δίκτυο είχαν υποβληθεί μέχρι τον Οκτώβρη του 2010, χρονική περίοδος κατά την οποία οι επαγγελματίες αγρότες διατηρούσαν προτεραιότητα έναντι των λοιπών νέων αιτημάτων, περίπου 6200 αιτήσεις αγροτών για φωτοβολταϊκό συστήματα μέχρι 3.00 kw, που αντιπροσωπεύουν συνοδική ισχύ περί το 612 MW.

Η ΔΕΗ, αφού κατέγραψε τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των αιτημάτων για φωτοβαλτοϊκούς σταθμούς που υποβλήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου 3851 τον Ιούνιο του 2010, αγροτικών και μη, και το αντιστοίχησε με το δίκτυο μέσης τάσης που διαχειρίζεται ξεκίνησε τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης στα αγροτικά φωτοβολταϊκά για τους νομούς και τις γραμμές που είχαν τη μεγαλύτερη ευχέρεια απορρόφησης ισχύος λόγω μη δέσμευσης ισχύος από προηγούμενα αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ.

Ο σχεδιασμός της επιχείρησης δείχνει ότι περίπου το 1/3 της ισχύος των αγροτικών φωτοβολταϊκών, που αντιστοιχεί σε 2000 αιτήματα, αναφέρεται σε τέτοιο δίκτυα, με μεγάλη ευχέρεια απορρόφησης. Για τα περισσότερο από αυτά, η ΔΕΗ έχει ήδη διατυπώσει όρους σύνδεσης.

Υπάρχουν άλλα 2000 περίπου αγροτικά αιτήματα τα οποία αντίστοιχου σε δίκτυα μεσαίας δυσκολίας όσον αφορά στην απορρόφηση ισχύος, Η δυσκολία αναφέρεται στο γεγονός ότι πρέπει να προηγηθεί της προσφοράς σύνδεσης τεχνική μελέτη του τοπικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υφιστάμενα φορτία όσο και τα προϋπάρχοντα αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η μεσσία δυσκολία δεν σημαίνει αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων, απλά απαιτείται περισσότερος χρόνος για την έκδοση των προσφορών σύνδεσης. Η διαδικασία, αυτή είναι σε εξέλιξη και η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Απριλίου 2011.

Υπάρχουν άλλα 2000 περίπου αιτήματα που αντιστοιχούν σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλότερη δυσκολία απορρόφησης της ισχύος. Εδώ, απαιτείται αναλυτική καταγραφή του συνόλου των αιτημάτων και εξειδικευμένη αντιμετώπιση τους ανά γραμμή μέσης τάσης. Θα υπάρχουν γραμμές που τα αιτήματα είναι λίγα και θα μπορούν άμεσα να ικανοποιηθούν θα υπάρχουν και άλλες που η αντιμετώπιση θα είναι πιο σύνθετη. Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αιτημάτων μέσω μέτρων όπως η ενδεχόμενη μεταφορά του αιτήματος σε γειτονική γραμμή, ο πιθανός επιμερισμός της δυνατότητας απορρόφησης της γραμμής στα αιτήματα που της αντιστοιχούν, η κατασκευή νέας γραμμής μέσης τάσης, ή συνδυασμός των παραπάνω, όπως για παράδειγμα μεταφορά αιτημάτων ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα και κατασκευή νέας γραμμής.

Σύμφωνα με τη Δ,Ε,Η. το ζήτημα του κορεσμού των δικτύων, σε ότι αφορά τη Διανομή, έχει τοπικό χαρακτήρα που σχετίζεται με την δυνατότητα των κατά περίπτωση ακτινικών γραμμών μέσης τάσης να απορροφήσουν την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ, με τήρηση των τεχνικών περιορισμών. Ο κορεσμός ενός δικτύου είναι ένας τεχνικός περιορισμός που αφορά στη υπάρχουσα μορφολογία του δικτύου. Είναι προφανές ότι ο κορεσμός μπορεί να αρθεί με έργο επέκτασης-ενίσχυσης του δικτύου (όπως π.χ. γίνεται στο σύστημα μεταφοράς για τα μεγάλα αιολικά). Συνεκτιμώντας ότι η φωτοβολταϊκή κιλοβατώρα είναι ήδη αρκετά ακριβή και ότι οι απώλειες μεταφοράς της στη μέση τάση, είναι αυξημένες (σε σχέση με την υψηλή τάση) φαίνεται ανορθολογικό να προχωρήσει κανείς σε εκτεταμένες επεμβάσεις στα δίκτυο διανομές προκειμένου να παραλάβει πρόσθετη φωτοβολταϊκή ισχύ.

Η κατεύθυνση που δίνεται σε σχέση με την προοπτική επέκτασης των δικτύων διανομής στους νομούς, είναι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο κατά περίπτωση όταν το απαιτούν ειδικές συνθήκες.

Η αναλυτική εκτίμηση της δυνατότητας απορρόφησης ισχύος από ένα υφιστάμενο δίκτυο δεν είναι εφικτή αν δεν είναι γνωστές οι συγκεκριμένες συνθήκες φόρτισης του, δηλαδή οι μονάδες παραγωγής, δηλαδή τα συγκεκριμένα αιτήματα για νέους σταθμούς. Και φυσικά, τα αιτήματα αυτά δεν μπορούσαν να είναι γνωστά πριν υποβληθούν. Επομένως, ο σχεδιασμός έγινε εκ των πραγμάτων προσεγγιστικά, αλλά όχι άστοχα, αφού στην επιστολή της προς τη ΡΑΕ η ΔΕΗ επιβεβαιώνει ότι το υφιστάμενο ηπειρωτικό δίκτυο (χωρίς δηλαδή τα νησιά) και χωρίς την Αττική και τη Θεσσαλονίκη μπορεί να απορροφήσει 2.376 ΜW. Καθόλου ανέλπιστα η δυνατότητα αυτή απορρόφησης ξεπερνά με σημαντική ασφάλεια τα ζητούμενα 2.000 ΜW μέχρι το 2014 της απόφασης μας για το μίγμα. •'

Από την καταγραφή των αιτημάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΗ, προέκυψε άτι η συνολικά αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε αρκετούς νομούς της χώρας υπερβαίνει την ταυτοχρονισμένη μέγιστη ζήτηση τους, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπερβαίνει και το διπλάσιο της ταυτοχρονισμένης ελάχιστης ζήτησης στις ώρες μέγιστης παραγωγής των φωτοβολταϊκών. Για το λόγο αυτό η ΔΕΗ εισηγήθηκε στη ΡΑΕ την αναστολή υποβολής νέων αιτημάτων στις περιοχές αυτές και τον χαρακτηρισμό τους ως περιοχών με κορεσμένα δίκτυα.

Αυτό, και ανεξάρτητα από το αν τα δίκτυα χαρακτηριστούν κορεσμένα ή μη από τη ΡΑΕ σύμφωνο με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν σημαίνει ότι τα αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί δεν θα εξεταστούν μέχρις ότου οι δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης υπερκαλύψουν την εκτιμώμενη μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης. Ούτε όμως σημαίνει πως υπάρχει στον παρόντα χρόνο πρόθεση αύξησης της ισχύος των 2.200 ΜW από φωτοβαλταϊκούς σταθμούς που είναι το όριο για το 2020 ώστε να ικανοποιηθεί όλη η ζήτηση, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον Έλληνα καταναλωτή.

Επιπλέον, μέσω του ν. 3851 προβλέφθηκε μια σειρά ρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων. Πέρα από τις αυστηρότερες προθεσμίες που τέθηκαν στή διάρκεια ισχύος των επιμέρους αδειών και προσφορών προβλέφθηκε και η καταβολή οικονομικών εγγυήσεων για τα εξαιρούμενα από την υποχρέωση αδείας παραγωγής έργα (όπως τα μικρά Φ/Β) και η έμμεση σύνδεση τους με το χρόνο που μια προσφορά όρων σύνδεσης παραμένει δεσμευτική. Έτσι, όταν κάποιος καθυστερεί υπερβολικά παύει να δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο και αποκτά προτεραιότητα ο επόμενος που μπορεί να υλοποιήσει.

Ειδικά για τα αγροτικά αιτήματα, μπορεί πράγματί σε κάποιες περιοχές της χώρας να υποβλήθηκαν πολύ περισσότερα από ότι σε άλλες που είχαν μικρότερη ζήτηση, αλλά αυτό δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί αφού έχει σχέση πέρα οπό την κατανομή του αγροτικού' πληθυσμού και με τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και τη δυναμική τους.

Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε εγρήγορση παρακολουθώντας και βελτιώνοντας συνεχώς το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπίζει όσα προβλήματα δημιουργούνται στην εφαρμογή επιμέρους διατάξεων στην όλη διαδικασία και στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Ο Υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου