.

ΡΑΕ: Ξεκαθαρίζουν οι άδειες για παραγωγή ενέργειας

Από τη Ναυτεμπορική...

Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 2 Μαΐου, έδωσε, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαραγωγής.

Η ΡΑΕ επιχειρεί με τον τρόπο αυτό το ξεκαθάρισμα του μητρώου των αδειών έργων για παραγωγή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Βάσει του νέου Κανονισμού απλοποιείται και συντομεύεται η λεγόμενη «διαδικασία ακρόασης», δηλαδή, η δυνατότητα που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο να υποβάλει τα επιχειρήματά του κατά τη διαδικασία ανάκλησης μιας άδειας. Εκτιμάται ότι θα ανακληθούν, σχετικά σύντομα, πολλές από τις άδειες που έχουν χορηγηθεί από την περίοδο 2006-2007 και έκτοτε παραμένουν ανενεργές και οι οποίες προσεγγίζουν τα 1.000 MW - για αιολικά στη πλειονότητά τους. Ακόμη, ο Κανονισμός προβλέπει ότι η ΡΑΕ θα ελέγχει τη συμβατότητα ενός σχεδίου με τις ζώνες αποκλεισμού του χωροταξικού.

Αν το έργο βρίσκεται εντός κάποιας ζώνης αποκλεισμού, η αίτηση δεν θα προχωρά. Επισημαίνεται πως ο νέος Κανονισμός Αδειών αποσκοπεί αφ' ενός στη βελτιστοποίηση και αφ' ετέρου στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν.3851/2010), συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των συναφών εθνικών ενεργειακών στόχων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου