.

Ο λιγνίτης απειλεί να πνίξει τον νομό Κοζάνης

Αναδημοσίευση Ημερησία, του Δημήτρη Διαμαντίδη, 30-5-09

Όρος επιβίωσης και όχι μόδα ή επικοινωνιακό τρικ αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος για τον πολύπαθο νομό Kοζάνης, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες από τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων και την εξόρυξη λιγνίτη. Aυτό τονίζει στην «H» ο νομάρχης Kοζάνης, Γιώργος Δακής, ο οποίος υπογραμμίζει πως η ΔEH μέχρι σήμερα έχει επιδείξει κυρίως πολύ καλές προθέσεις, αλλά οι πρωτοβουλίες της με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκείς. «Aπαιτούμε και περιμένουμε πράξεις από τη ΔEH» επισημαίνει ο ίδιος αναφέροντας πως το μέγεθος της δραστηριότητας της ΔEH στο νομό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, εάν δεν επισκεφθεί κανείς τις σχετικές περιοχές. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «πολύ σημαντικός ρυπαντής εκτός από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (AHΣ) είναι οι εγκαταστάσεις των ορυχείων». H εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως καταστροφή της συνέχειας των γεωλογικών επιφανειών, του ανάγλυφου του εδάφους, καθώς επίσης και των εδαφών που δημιουργήθηκαν με φυσικές διαδικασίες, ποιοτική υποβάθμιση των νερών και πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

«Kαθημερινά μετακινείται ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα χώματος, με αποτέλεσμα ετησίως η ποσότητα αυτή να ισοδυναμεί με 2,5 φορές τον όγκο του Λυκαβηττού από το επίπεδο της θάλασσας» επισημαίνει ο νομάρχης Κοζάνης Γ. Δακής, περιγράφοντας τη ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ.


Aέρια ρύπανση
Aπό τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικού σταθμού στο νομό Kοζάνης, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων, που παρατηρούνται σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τη ΔEH. Oι ενεργειακές μονάδες του Nομού Kοζάνης είναι: Πτολεμαΐδας (4 μονάδες) 620, MW, Kαρδιάς (4 μονάδες) 1250 MW, Aγ. Δημητρίου (5 μονάδες) 1595 MW, ΛIΠTOΛ (2 μονάδες) 43 MW. Tο Tμήμα Περιβάλλοντος της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Kοζάνης έχει συντάξει τα έτη 2007 και 2008, για 12 περιπτώσεις, εκθέσεις ελέγχου για τις υπερβάσεις και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην επιχείρηση.

Εισηγήσεις για πρόστιμα 600.000 ευρώOι επιθεωρητές Περιβάλλοντος εισηγήθηκαν στον υπουργό ΠEXΩΔE και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ποσού 600.000 ευρώ για υπερβάσεις των ορίων εκπομπής των αιωρουμένων σωματιδίων στους τρεις AHΣ του νομού Kοζάνης. Σύμφωνα με μετρήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2007 στην ατμόσφαιρα της περιοχής προκύπτει ότι η μέση ετήσια συγκέντρωση των αιωρουμένων σωματιδίων είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, που έχει θεσπίσει η Oδηγία 1999/30/EE/ΦEK 125A΄/02. H μέγιστη ημερήσια συγκέντρωση της ίδιας περιόδου είναι 110 μγρ/κμ και η ελάχιστη 12 μγρ/κμ.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία η μέση ημερήσια συγκέντρωση των ΠM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή των 50 μγρ/κ.μ. περισσότερες από 35 φορές το χρόνο, ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μγρ/κμ.

Eπομένως προκαλείται ατμοσφαιρική ρύπανση από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών, τη μη χρήση σωστών φίλτρων και τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων, εξαιρετικά καρκινογόνων, από τις εκσκαφές τεράστιων εκτάσεων.

Kαταστροφή των υδάτινων πορων
Όσον αφορά στα ύδατα, οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΔEH μεταβάλλουν το καθεστώς των υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής. Οπως:

•Πτώση της στάθμης με συνεπακόλουθο τη μείωση της παροχής των υδροληπτικών έργων.
•Mείωση της παροχής υδρορευμάτων και ταπείνωση της στάθμης των λιμνών.
•Yποβάθμιση ποιότητας των νερών των επιφανειακών και υπόγειων αποδεκτών, λόγω της απόρριψης νερών από τις αποστραγγίσεις στα ορυχεία.
•Eπεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον για προστασία των ορυχείων (π.χ. μετατοπίσεις κοίτης χειμάρρων, υδρορεμμάτων κ.λπ.)
Σημαντικό πρόβλημα για το νομό Kοζάνης είναι και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, οι οποίοι είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Πάγιο αίτημα της Nομαρχίας Kοζάνης είναι η υπογειοποίηση του Δικτύου Yπερυψηλής Tάσης και κατά προτεραιότητα αυτού που διέρχεται από τις κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα η βιολογική επιβάρυνση που προκαλείται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Invest in Greece: Στρατηγικός στόχος η Πράσινη Ενέργεια

Στην έκθεση Sustainabilitylive 2009, μία από τις δυναμικότερες νέες εκθέσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας, συμμετείχε ο Οργανισμός Invest In Greece.
Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ο Οργανισμός κατέγραψε επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, καθώς και συμμετοχή σε έργα διαχείρισης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Sustainabilitylive 2009 ο Οργανισμός κατέγραψε επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, καθώς και συμμετοχή σε έργα διαχείρισης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.


Ειδικότερα, στελέχη του Οργανισμού πραγματοποίησαν στοχευμένες συναντήσεις με 15 βρετανικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ενδεχόμενα επένδυσης για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και οργανικά απόβλητα, την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της ανακύκλωσης, διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων σε τοπικό-δημοτικό επίπεδο, καθώς και την αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών και χώρων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επενδυτές ενημερώθηκαν για τα κίνητρα που ισχύουν στην Ελλάδα και τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε έργα που αφορούν στην υλοποίηση ήδη εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ, κυρίως στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, λυμάτων και υδάτινων πόρων.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δράσεων του Οργανισμού στον κλάδο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους σημαντικών φορέων της Βρετανικής περιβαλλοντικής αγοράς. Συγκεκριμένα, έγιναν επαφές με τους Οργανισμούς Environmental Services Association (ESA), the Chartered Institution of Wastes Management (CIWM), καθώς και το αρμόδιο τμήμα για το περιβάλλον του Βρετανικού φορέα προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων UK Trade & Investment. Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας για την ανεύρεση δυνητικών επενδυτών και τη μεταφορά περιβαλλοντικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Και οι τρεις φορείς αντιμετώπισαν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την πρόταση συνεργασίας, και ήδη συμφωνήθηκε η αποστολή καταλόγων από την πλευρά τους με επιπλέον βρετανικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποψήφιους επενδυτές για την Ελλάδα.
Sustainabilitylive 2009
Η Έκθεση διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του National Exhibition Centre (NEC) στο Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας και φιλοξένησε περίπου 400 εκθέτες. Κύρια θέματα που ανέδειξε η διοργάνωση ήταν η εφαρμογή φιλικών περιβαλλοντικά διαδικασιών στο χώρο εργασίας, η εφαρμογή τεχνολογιών που στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και της σπατάλης των υδάτινων πόρων, η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, η χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών στην παραγωγή ενέργειας και γενικότερα η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία, 27-5-09

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Συνέδριο για την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας

Εφημερίδα Μακεδονία, της Μαρίας Τερζούδη, 29-5-09

Οικονομικά και τεχνικά οφέλη αλλά κυρίως ανάσα στο περιβάλλον προσφέρει η αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων σύμφωνα με τους επιστήμονες.
Η προσπάθεια άρχισε το 2002 και συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Με στόχο την αξιοποίηση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του ΑΠΘ και η μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών βιομηχανικών παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ) παρουσιάζουν την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και επιχειρούν να φέρουν σε επαφή τους ερευνητές με τις επιχειρήσεις του κλάδου, διοργανώνοντας το 2ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα “Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση”.
“Προωθούμε όλη την ερευνητική δουλειά που έχει γίνει για την αξιοποίηση των αποβλήτων. Τα οφέλη διαπιστώνονται τόσο στο περιβάλλον όσο και σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο”, αναφέρει η καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, πρόεδρος της ΕΒΙΠΑΡ και διευθύντρια του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών του ΑΠΘ Ιωάννα Παπαγιάννη.
Οι τέφρες που παράγονται από την επεξεργασία του λιγνίτη στους σταθμούς της ΔΕΗ, τα κατάλοιπα από την παραγωγή σιδήρου, την επεξεργασία μαρμάρου και γυαλιού, ανακυκλωμένα ελαστικά και πλαστικά μπορούν όχι μόνο να σταματήσουν να επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και να αξιοποιηθούν στο δομικό τομέα αποδίδοντας πολλαπλά οφέλη. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε το οικονομικό κόστος διαχείρισής τους είναι μεγάλο.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
“Η τέφρα μπορεί να χρησιμεύσει στην τσιμεντοβιομηχανία και οι σκωρίες υψικαμίνων στη χαλυβουργία”, αναφέρει ενδεικτικά η κ. Παπαγιάννη και επισημαίνει ότι για παράδειγμα η ιπτάμενη τέφρα που παράγεται στη χώρα φτάνει στα 11,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως. “Στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης η πρακτική αυτή είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να αποφύγουμε το κόστος διαχείρισης, να κάνουμε το δομικό τομέα φιλικότερο προς το περιβάλλον, να πετύχουμε τη διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να γίνουν επενδύσεις”.
Η προσπάθεια αξιοποίησης των αποβλήτων έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο το ποσοστό αυτών που αξιοποιούνται παρά την καλή ποιότητά τους παραμένει περιορισμένο. Ενδεικτικά στην Ελλάδα αξιοποιείται το 10% της τέφρας, ποσοστό που σε παγκόσμιο επίπεδο φτάνει το 40%, ενώ εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι πολύ φθηνότερο από το τσιμέντο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντικαταστήσει. “Από το 2005, οπότε διεξήχθη το 1ο αντίστοιχο πανελλήνιο συνέδριο, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 50 ερευνητικές εργασίες”, τονίζει η κ. Παπαγιάννη.

ΑΔΡΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, όπως σημειώνει, παρατηρούνται σχετική αδράνεια και συντηρητισμός ως προς τα νέα επιστημονικά δεδομένα. “Ως ερευνητές αναζητούμε τις καταλληλότερες εφαρμογές και δίνουμε κίνητρα για το μέλλον του δομικού τομέα. Διαφορετικά η ανάπτυξη θα γίνει μπούμεραγκ”, καταλήγει.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο μουσείο Αιανής Κοζάνης από την 1η έως τις 3 Ιουνίου σε συνεργασία με το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., με τη συμμετοχή ξένων και ελλήνων ειδικών επιστημόνων, εκπροσώπων βιομηχανιών και επιχειρήσεων, ενώ σε ειδική συνεδρία θα συζητηθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία για τα παραπροϊόντα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΕΗ Α.Ε. και MEDGAS A.E

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την MEDGAS ενέκρινε το ΔΣ της ΔΕΗ κατά τη συνεδρίαση του, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2009.

Όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου της επιχείρησης το μνημόνιο συνεργασίας αφορά στην αξιολόγηση πρότασης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (compressed natural gas, CNG), για να χρησιμοποιείται από τις μονάδες της ΔΕΗ στην Κρήτη. Η σχετική επιχειρηματική πρόταση υπεβλήθη από τη MEDGAS Α.Ε. προς τη ΔΕΗ, για τον εφοδιασμό σε μακροπρόθεσμη βάση με CNG του συνόλου των μονάδων της στην Κρήτη, υφισταμένων και προγραμματιζόμενων, ως εναλλακτική λύση της τροφοδοσίας τους με υγροποιημένο φυσικό αέριο (liquefied natural gas, LNG).
Στο δελτίο τύπου επίσης αναφέρεται ότι μέτοχοι της MEDGAS είναι:

* Η EGAS, η εταιρία φυσικού αερίου του υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου με ποσοστό 30%,
* Ο όμιλος Κοπελούζου με ποσοστό 60%
* Η ARABIA GAZ, ιδιωτική εταιρία φυσικού αερίου της Αιγύπτου με ποσοστό 10%.

Επισημαίνεται ότι η στρατηγική παραγωγής της ΔΕΗ για την Κρήτη προβλέπει την εισαγωγή και χρήση στις μονάδες της του φυσικού αερίου, εξετάζοντας δύο εναλλακτικά σενάρια.

Το πρώτο σενάριο κάνει λόγο για κατασκευή από το ΔΕΣΦΑ τερματικού σταθμού στην Κορακιά και των απαραίτητων αγωγών για την παραλαβή, αεριοποίηση και μεταφορά του LNG, που θα χρησιμοποιείται στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Ήδη, είναι σε εξέλιξη δράσεις για τη μελέτη και ανάπτυξη των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό εν λόγω έργων υποδομής.

Το δεύτερο σενάριο αφορά στην προμήθεια CNG από τη MEDGAS με τη χρήση πλοίων μεταφοράς, τα οποία θα παραδίδουν το CNG σε πολλαπλά σημεία παραλαβής για χρήση του από του Σταθμούς παραγωγής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. : Nέος Πρόεδρος o Γ. Μέργος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Πέμπτη 28 Μαϊου 2009, απεφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. την ανάθεση των καθηκόντων του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στον καθηγητή κ. Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ.
Ο κ. Παναγιώτης Ευσταθίου, μέχρι σήμερα πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε., θα επιστρέψει στην Επιχείρηση αναλαμβάνοντας νέα καθήκοντα στον τομέα Εταιρικής Ανάπτυξης. [Δελτίο Τύπου, 28-5-09]

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Προαγωγές τέλος!

Πριν είκοσι επτά μήνες ο διορισμός του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από μια έντονα παρατεταμένη περίοδο μεταβατικής παράλυσης (φθίνουσας κερδοφορίας, απογοητευτικών επιδόσεων, δικαστικών διενέξεων, εσωστρέφειας και στενομυαλιάς), συνιστούσε τον ένα και μοναδικό τρόπο για να ξεφύγει η επιχείρηση από την καταστροφική σπειροειδή καθοδική πορεία της και να προχωρήσει ενδεχόμενα σε κάποια μεγάλου εύρους αναδιοργάνωση.
Είκοσι επτά μήνες μετά η κατάσταση όχι μόνον δεν ανεστράφη αλλά πάει από το κακό στο χειρότερο, αντί αναδιοργάνωσης έχουμε αποδιοργάνωση, αντί οράματος επικρατεί η σύγχυση, η εν γένει κουλτούρα εξακολουθεί να «έλκεται» από τις αξίες του κομματισμού και της αναξιοκρατίας, κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία που επιταχύνει την παρακμή της.
Μετά την παταγώδη αποτυχία της εξαναγκαστικής αξιολόγησης, της εξαναγκαστικής ανακύκλωσης των τομεαρχών, η πρόσφατη αναδιανομή της εξουσίας είναι η αρχή της τρίτης πράξης της «αναδιοργάνωσης» που συντελείται στη ζωή των μηχανικών του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Σαν ένας νόμος της μηχανικής πλέον, η «αναδιοργάνωση», αργά ή γρήγορα, ως τέταρτη πράξη, θα επεκταθεί και στις χαμηλότερες ιεραρχικές βαθμίδες και θα προκαλέσει τις αντίστοιχες επιπτώσεις.

Τα θέματα που σχηματίζουν τη βάση συζήτησης των τελευταίων ημερών στρέφονται προς τις προσδοκίες των διαφόρων ατόμων, ομάδων και υποομάδων εξουσίας, την επιλογή προσώπων στη βάσει πολιτικών ισορροπιών, συμβιβασμών και διαπλοκών, αλλά και το χιλιοειπωμένο αυθαίρετο σύστημα αξιολόγησης- δεκανίκι/άλλοθι νομιμοποίησης επιλογής προσώπων. Εξίσου εκτεταμένη συζήτηση γίνεται και για τον αυθαίρετο διαχωρισμό δύο διευθύνσεων και την αδιαφανή στελέχωση τους αλλά και για την αύξηση της λίστας των πρώην πλέον διευθυντών κατά τρεις (πρόκειται για την κατ’ ευφημισμό «ψυγειοποίηση»).
Απελευθερωμένοι πλέον από τον εκβιασμό της φόρτισης των πρώτων ημερών που κάθε φορά βαραίνει τη δημόσια συζήτηση, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής.
1.«Δεν συμμετείχα καθόλου στις διαδικασίες επιλογής διότι δεν ήθελα να συμμετάσχω σε ένα στημένο παιχνίδι» μας δήλωσαν δύο εγνωσμένης αξίας και συνεισφοράς στελέχη. «Οι αναθέσεις και οι προαγωγές αντικατοπτρίζουν την πολιτική πραγματικότητα της χώρας, συνιστούν μια σειρά πολιτικών συμβιβασμών και αυθαίρετων παρεμβάσεων» αποφάνθηκε μεγάλος αριθμός στελεχών. «Η αυθαίρετη διάσπαση και ο αυθαίρετος διορισμός κάποιων υποψηφίων σε θέσεις που δεν υφίσταντο και δεν είχαν προκηρυχθεί καν συνιστά κατάφορη παραβίαση της στοιχειώδους απαιτούμενης διαφάνειας» επισήμαναν άπαντες. Και «οι προαγωγές κάποιων υπήρξαν δυσανάλογες με την απόδοση που επέδειξαν» ισχυρίστηκαν κάποιοι άλλοι.
2.Από τους 200 συνολικά μηχανικούς του Ενεργειακού Κέντρου μόνο μια μειοψηφία –ένα 10%-που μπόρεσε τελικά να προαχθεί ή να παραμείνει στην κορυφή της ιεραρχίας είναι ευχαριστημένοι. Οι υπόλοιποι είναι βαθιά δυσαρεστημένοι, απογοητευμένοι αλλά και οργισμένοι. Ποτέ άλλοτε το συναίσθημα αποκλεισμού, το συναίσθημα της άνισης αντιμετώπισης, της απομόνωσης αλλά και της κατακραυγής συνάμα των αποκλεισμένων δεν ήταν τόσο ισχυρό.
3.Οι αποφάσεις περί αξιολογήσεων και προαγωγών καθώς και αυτές που σχετίζονται με το πεδίο δράσης των εργασιών μας, όταν γίνονται χωρίς καμιά πειστική τεκμηρίωση, και επηρεάζουν τη ζωή και την εξέλιξη μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να αφήνονται στην αυθαίρετη ερμηνεία των συστημάτων αξιολόγησης και προαγωγής που πάσχουν από ασάφεια και είναι κατά συνέπεια ευαίσθητα στα καπρίτσια των αξιολογητών, μια πρακτική που διευκολύνει τις απάτες. Και αποτελεί στοιχειώδη πρόνοια στις δημοκρατικές κοινωνίες όποιος αισθάνεται ότι επηρεάζεται από μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ένστασης και προσφυγής στην κρίση κάποιου ανώτερου «δικαστηρίου», ώστε να μην αισθάνεται ως ένα αβοήθητο θύμα αυθαιρεσίας ή μεροληψίας.
4.Η από τη μονοπωλιακή εποχή κληρονομημένη «θεσμοθετημένη» δύναμη που de facto αποκτούν αυτοί που επικρατούν στις πολιτικές αναμετρήσεις, δύναμη να παράγουν δίκαιο και να ασκούν την εξουσία, καθιστώντας υπεξούσιους τους ηττημένους, είναι μια άκρως δυσχερής κατάσταση που πρέπει να καταπολεμηθεί και να εξαλειφθεί. Διότι δεν υπονομεύεται μόνον η επίδοση της συνολικής οργάνωσης όταν ικανοποιούνται τα εγωιστικά συμφέροντα ατόμων, ομάδων και υποομάδων· ούτε ότι που μέσω γενικής πολιτικής συναίνεσης («ισορροπιών, συμβιβασμών και διαπλοκών») καθαγιάζεται και νομιμοποιείται η αναξιοκρατία ως αξιοκρατία ή το ψεύδος ως αλήθεια∙ η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από τον κίνδυνο να τιναχθεί στον αέρα το όποιο πλαίσιο της διαδικαστικής δικαιοσύνης, της δημοκρατικής υπευθυνότητας, το όποιο πλαίσιο της άμβλυνσης των συγκρούσεων που στις δυτικές οικονομίες της αγοράς συγκρατούσε μαζί τους κερδισμένους και τους χαμένους, είτε στην εποχή του κράτους-έθνους, είτε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Μπαίνει σε σοβαρή κρίση η ίδια η αρχή των ίσων ευκαιριών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη, ενώ οι αποκλεισμένοι των επιλογών δεν έχουν καν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε ένα θεσμοθετημένο «τελικό δικαστήριο» για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, να καταθέσουν την ένσταση τους, να αισθανθούν έστω ότι προστατεύτηκαν από μια πιθανή αυθαιρεσία, από έλλειψη ορθής κρίσης ή ακόμη και από ηλιθιότητα. Το απόρρητο των ιδιόκτητων πληροφοριών ενός βιογραφικού μετατρέπεται σε χρυσή ευκαιρία για απάτες.
5.Όσον αφορά δε τον αυθαίρετο διαχωρισμό δύο διευθύνσεων και την αδιαφανή στελέχωση τους γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός απαραίτητος τρόπος βελτίωσης της οργανωτικής δομής: η ανάλυση των δραστηριοτήτων, η ανάλυση των αποφάσεων και η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ διευθύνσεων, τομέων και ατόμων, ۠Ορυχείων και Σταθμών. Ο αυθαίρετος διαχωρισμός μιας διεύθυνσης και η αδιαφανής στελέχωση της μόνο και μόνον γιατί πρέπει να βρούμε κάποια αξιοπρεπή δουλειά για όλους τους προσωπικούς ή πολιτικούς μας φίλους όχι μόνον δεν συνιστά μεθοδική απάντηση στις αλλαγές που επιβάλλει το εξωτερικό περιβάλλον αλλά δημιουργεί επιπλέον και τα αντίστοιχα ηθικά προβλήματα της διαδικαστικής δικαιοσύνης, της ισότητας και σε τελική ανάλυση της απαιτούμενης συνταύτισης με τους στόχους, τις αξίες και τα οράματα της επιχείρησης.
6.Τέλος, ο παραμερισμός και η περιθωριοποίηση-ψυγειοποίηση τριών πρώην διευθυντών, ιστορικών στελεχών που επί πολλά χρόνια υπηρέτησαν την επιχείρηση με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο, δεν καταδεικνύει μόνον έλλειψη της δέουσας ισχυρής ηθικής υποχρέωσης της επιχείρησης προς ανθρώπους που την υπηρετήσαν πιστά και επί μακρό χρονικό διάστημα, καταδεικνύει ταυτόχρονα και την αδυναμία της διοίκησης να αξιοποιήσει την συσσωρευμένη σοφία και εμπειρία τους και να τους κάνει πλήρως παραγωγικούς- στοιχεία μοναδικά για να προσπορίσουν τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Εν κατακλείδι, σωστή κουλτούρα σε μια επιχείρηση σημαίνει ότι η ενέργεια που παράγεται είναι μεγαλύτερη από το σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να επιτευχθεί με μηχανικά μέσα ούτε με εξαναγκαστικές πράξεις, ούτε με αυθαίρετες επιλογές, ούτε με πολιτικές συμμαχίες, ούτε με εξιλαστήρια θύματα. Αντίθετα, η σωστή κουλτούρα, μπορεί να επιτευχθεί με απτά υψηλά πρότυπα δικαιοσύνης, με απτές συμπεριφορές, με πράγματα που όλοι μπορούν να δουν και να μετρήσουν. Με έργα δηλαδή και όχι με λόγια.
Η διοίκηση είτε υποτίμησε, είτε (σκοπίμως) παραμέλησε να καταστήσει μετρήσιμα τα άυλα, αφηρημένα και ασαφή θέματα της απόδοσης, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Αυτά τα άυλα ασαφή θέματα, είναι δουλειά του μάνατζμεντ να τα κάνει με τις πράξεις του χειροπιαστά-όχι του Επιστημονικού/Συνδικαλιστικού Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών. Οι Μηχανικοί, ως μελετητές των θετικών επιστημών, συνάγουν συμπεράσματα και στηρίζουν τις αποφάσεις τους σε ακριβείς μετρήσεις, ακριβείς εξισώσεις, ακριβείς τιμές, στηρίζουν τις αποφάσεις τους, με άλλα λόγια, στις αληθινές επιστήμες. Οι αληθινές επιστήμες, κατ’ αντιδιαστολή προς τις «άλλες επιστήμες» που μελετούν τον άνθρωπο, έχουν ένα αυστηρό ταμπού που απαγορεύει το ψεύδος. Είναι αυτό ακριβώς το ταμπού που χρειαζόμαστε προκειμένου να προφυλαχτούμε από την κατασπατάληση του πλέον πολύτιμου πόρου της επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναμικού- βάσει λανθασμένων στοιχείων. Η παραμέληση αυτού του ταμπού ισοδυναμεί όχι μόνον με τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα αλλά σημαίνει και μάνατζμεντ χωρίς ηγετικές ικανότητες, αξίες και όραμα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ξ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Πηγή: www.kozani.net

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Λ. Τσικριτζής για νέες μονάδες της ΔΕΗ: «Οικολογικοί» μύθοι και πραγματικότητα

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
Για να βοηθήσουμε τον όποιο διάλογο για την εγκατάσταση νέων λιγνιτικών μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) ας βάλουμε κάτω τα συν και τα πλην, ώστε να δούμε πόσο αληθινές είναι οι εξαγγελίες α) περί θεαματικής βελτίωσης της ποιότητας αέρα και β) περί τήρησης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μας στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:
 Ισχύς νέου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας : 600 ΜW
 Απόδοση 41,5 %
 Ισχύς 2ης μονάδας Μελίτης: 300 – 600 ΜW ( έστω ~ 450)
 Ισχύς νέας μονάδας ΤΕΡΝΑ: 300 ΜW
 Έτος απόσυρσης παλιού ΑΗΣ Πτολεμαΐδας : ??? (Άγνωστο)
 Μείωση εκπομπών τέφρας στους νέους ΑΗΣ: 90% (στοιχεία ΔΕΗ)
 Μερίδιο εκπομπών αιωρουμενων σωματιδίων σημερινού ΑΗΣ Πτολ/δας : ~ 1/3 των συνολικών εκπομπών των ΑΗΣ του ΛΚΔΜ (~ 33%)
 Συμμετοχή αιωρούμενης σκόνης ορυχείων στο συνολικό υπόβαθρο: 60 % στην περιοχή του ΛΚΔΜ και στην άμεση γειτονία του (εκτιμήσεις τεχνικών ΔΕΗ)
 Μείωση CO2 στους νέους ΑΗΣ: 30 - 40% (στοιχεία ΔΕΗ)
 Εκπομπές CO2 όλων των μονάδων ΔΕΗ 2008: 52 εκ. τόνοι (ΔΕΣΜΗΕ)
 Εκπομπές CO2 ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 2008: 5,2 εκ. τόνοι (ΔΕΣΜΗΕ)
 Υπερβάσεις CO2 από τη ΔΕΗ το 2008 με βάση το ΕΣΚΔΕ: 18%

Αιωρούμενα σωματίδια.
Ο νέος ΑΗΣ της Πτολεμαΐδας μειώνει τις εκπομπές αιωρουμένων κατά 90 % περίπου σε σχέση με την παλιό που αποσύρεται (;). Λαμβανομένων υπόψη
• ότι ο ΑΗΣ αυτός εκπέμπει το 1/3 περίπου του συνόλου του ΛΚΔΜ και
• ότι η ρύπανση από αιωρούμενα των πλέον βεβαρημένων περιοχών οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό (~ 60%) στη σκόνη των ορυχείων – αποθέσεων, όπου καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν προβλέπεται,
τότε προκύπτει ένα τελικό ποσοστό μείωσης για όλη τη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Φλώρινας της τάξης του 0,90 X 0,33 X (1-0,40) = 12 %.
Επειδή όμως προστίθεται και η 2η μονάδα της Μελίτης (και πιθανόν της ΤΕΡΝΑ) το ποσοστό μείωσης για όλο το ΛΚΔΜ πέφτει ακόμη παρακάτω (γύρω στο 10 %). Την ελάχιστη αυτή βελτίωση θα την «απολαύσουμε» βέβαια μετά το 2013, όταν (και εάν) γίνουν οι νέες μονάδες και επίσης όταν (και εάν) αποσυρθεί ο παλιός ρυπογόνος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
Με το δεδομένο μάλιστα ότι τα φίλτρα του ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου θα παλιώνουν, ενώ η ποιότητα λιγνίτη μάλλον θα χειροτερεύει, το ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της ποιότητας αέρα μετά το 2013 θα είναι κάτω από 10 %.
Αυτό το απογοητευτικό νούμερο χρειάζεται η τεφροσκεπής περιοχή μας ; ;

Για την επόμενη πενταετία πάντως δεν αναμένεται καμιά βελτίωση, αλλά χειροτέρευση, αφού ο παλιός ΑΗΣ Πτολεμαΐδας θα συνεχίσει να λειτουργεί με δυσμενέστερες συνθήκες, ενώ είναι πιθανόν να ξεκινήσουν εργασίες στο νέο Ορυχείο Ποντοκώμης καθώς και στα ορυχεία της Φλώρινας, οπότε η σκόνη θα αυξηθεί. Αν μάλιστα χειροτερεύσει και η ποιότητα λιγνίτη, τότε η κατάσταση θα επιδεινωθεί κι άλλο.
Ας κοπάσουν λοιπόν οι θριαμβολογίες

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Σύμφωνα με το ΔΕΣΜΗΕ το 2008 η ΔΕΗ εξέπεμψε 52 εκ τόνους CO2 από τους οποίους οι 5,2 εκλύθηκαν από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Με το δεδομένο ότι ο νέος ΑΗΣ εκπέμπει ~ 35% λιγότερο, η μείωση CO2 θα είναι 1,8 εκ τόνοι /έτος. Λόγω της εγκατάστασης όμως και της 2ης μονάδας της Μελίτης (~450 MW) θα προστεθούν άλλοι 2,6 εκ τόνοι CO2, δηλαδή συμψηφιστικά θα έχουμε ΑΥΞΗΣΗ 0,8 εκ. τόνους CO2/έτος.
Κι αν υποθέσουμε ότι γίνεται και η μονάδα της ΤΕΡΝΑ (300 MW) τότε προστίθενται άλλοι ~ 1,7 εκ. τόνοι CO2 (σύνολο 2,5).
Άρα το λεκανοπέδιο με την προσθήκη των νέων μονάδων (και με την υπόθεση απόσυρσης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) θα εκπέμπει ΕΠΙΠΛΕΟΝ 800.000 τόνους CO2/έτος (χωρίς την ΤΕΡΝΑ) και 2.500.000 τόνους CO2/έτος (μαζί με την ΤΕΡΝΑ).
Επομένως η ΔΕΗ και γενικά οι μονάδες ορυκτών καυσίμων μέσω των επενδύσεων αυτών αυξάνουν κατά 1,5 - 5 % τις εκπομπές CO2, λόγω αύξησης λιγνιτικής ισχύος εξαφανίζοντας έτσι τα οφέλη των νέων τεχνολογιών. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι ήδη η ΔΕΗ το 2008 είχε υπερβεί κατά 18% τα δικαιώματα εκπομπών CO2 με βάση το ΕΣΚΔΕ, τότε το ενεργειακό τοπίο όχι απλά δεν πρασινίζει αλλά γίνεται ακόμη πιο γκρίζο!
Για να έχουν δραστικά αποτελέσματα οι νέες τεχνολογίες (π.χ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2 της τάξης 20 % ) πρέπει η ΔΕΗ να αλλάξει τις μισές μονάδες της στα επόμενα 5 - 10 χρόνια !!. Έχει τέτοιο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα η ΔΕΗ ; Αν ναι να το δούμε και να το χειροκροτήσουμε.

Απόσυρση του παλιού ρυπογόνου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ???
Οι παραπάνω υπολογισμοί ισχύουν με την προϋπόθεση ότι θα αποσυρθεί ο ρυπογόνος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Θα γίνει όμως αυτό ; Δεν είδαμε κανένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα στην απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ. Ούτε λέξη και στις ανακοινώσεις των λαλίστατων σωματείων και δημάρχων που διαγκωνίζονται για να κερδίσουν τη δόξα της ίδρυσης των νέων μονάδων της ΔΕΗ. Καμιά καταληκτική ημερομηνία για τη λειτουργία του ρυπογόνου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, που και τα ίδια τα σωματεία της ΔΕΗ λένε ότι κακώς λειτουργεί. Ούτε λέξη. Ούτε στις πρόσφατες προτάσεις του δημάρχου Κοζάνης κ. Κουκουλόπουλου γίνεται σχετική αναφορά. Καμιά λοιπόν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ και χρονικά προσδιορισμένη δέσμευση μέχρι στιγμής.
Πόσο θα ανεχτούμε τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ως «ψυχρή εφεδρεία» να λειτουργεί παράλληλα με τις νέες μονάδες ; Ως πότε η περιοχή θα πληρώνει την ενεργειακή πείνα και την έλλειψη ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Ποιος μας εγγυάται ότι η «ψυχρή» εφεδρεία δεν θα γίνει ..θερμή ; Στο Κερατσίνι παλιότερα είχαν υποσχεθεί ότι θα κρατήσουν «για λίγο» τη μονάδα της ΔΕΗ σε λειτουργία και πέρασαν έξι (6) ολόκληρα χρόνια για να τη σταματήσουν !!.
Τι μας εγγυάται ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί από ένα αφερέγγυο (κατά συρροή) κράτος και μια ακροβατούσα συνεχώς ΔΕΗ ;

Εκτός από τις οι νέες τεχνολογίες υπάρχουν και οι ..νεότερες
Η τεχνολογία που επιλέχτηκε για το νέο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας είναι εκείνη του κονιοποιημένου λιγνίτη αντί της (σαφώς καλύτερης) ρευστοποιημένης κλίνης. Η πρώτη επιτυγχάνει βαθμό απόδοσης 41,5 %, ενώ η δεύτερη πάνω από 45 %. Η πρώτη δεν μπορεί να κάψει βιομάζα, ενώ η δεύτερη μπορεί. Όπως αναφέρει και το πρόσφατο άρθρο του συναδέλφου Ε. Καρλόπουλου η τεχνολογία της ρευστοποιημένης κλίνης (που απορρίφθηκε) «θα μπορούσε να αξιοποιήσει ενεργειακά ένα ευρύτατο φάσμα βιομαζικών και εναλλακτικών καυσίμων και να προωθήσει μια σημαντική επιχειρηματική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά και να μειώσει τις ανάγκες αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών». Κάποιοι Δήμοι και η Νομαρχία ενθαρρύνουν προγράμματα βιομάζας, αλλά «οι επιλογές της ΔΕΗ κινούνται σε τεχνολογικά αποκλίνουσες πρακτικές» (Που θα κάψουμε τις .. αγριο-αγκινάρες μας ;)
Κι αν η τεχνολογία της ρευστοποιημένης κλίνης δεν παρέχει μονάδες 500 ΜW, ας επιλέγονταν η λύση των δύο παράλληλων λεβήτων (2 Χ 250 MW). Μήπως είναι πολύ ακριβή η λύση της ρευστοποιημένης κλίνης, όπως ακούγεται ; Κι αν ναι, γιατί προκρίνεται για τη Μελίτη; Ας ζητήσει τουλάχιστον η Αυτοδιοίκηση πλήρη και έγκυρη ενημέρωση από τη ΔΕΗ. Εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει ( «μονάδα να ‘ναι κι ότι να ‘ναι »).

Όσο για το CO2 και τις αυταπάτες που κυκλοφορούν (και μεταξύ μηχανικών) περί δέσμευσης και υπογείωσης του CO2 με την τεχνολογία CCS, είναι γνωστό ότι α) η τεχνολογία αυτή σήμερα είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και πολύ δαπανηρή β) ότι αν ποτέ εφαρμοστεί θα μειώσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το βαθμό απόδοσης (Καρλόπουλος) και γ) ότι η νέα μονάδα δεν προβλέπει σύστημα δέσμευσης CO2, παρά μόνο τη δυνατότητα για μελλοντικό «κούμπωμα» της μονάδας και την ύπαρξη ανάλογου γηπέδου εγκατάστασης.

Όποιοι λοιπόν θριαμβολογούν για τις νέες μονάδες της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και στη Μελίτη και παράλληλα δηλώνουν μέσω της κομματικής τους ιδιότητας ως θερμοί υποστηρικτές της «πράσινης ανάπτυξης», θα πρέπει να μας εξηγήσουν πως οι νέες λιγνιτικές μονάδες συμβιβάζονται με τα κεντρικά συνθήματα τους για μείωση των εκπομπών CO2 20 % και συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 35 % μέχρι το 2020. Διαφορετικά, ας αλλάξουν στα κομματικά τους σλόγκαν το πράσινο με το .. καρβουνί !

Η λύση είναι να κλείσει ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας σύντομα και η ΔΕΗ να αναζητήσει διεξόδους αύξησης της ισχύος αλλού, είτε στο φυσικό αέριο (άμεσα) είτε στα αιολικά (μεσοπρόθεσμα). Παράλληλα η Πολιτεία, εφόσον θέλει να δώσει θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, να προχωρήσει μόνη της ή σε σύμπραξη με τη ΔΕΗ ή & ιδιώτες στην εγκατάσταση βιομηχανιών παραγωγής πράσινου εξοπλισμού (για φωτοβολταικά – ανεμογεννήτριες) καθώς και δικτύων για την έλευση και διείσδυση του φυσικού αερίου.

Λ. Τσικριτζής
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων

Υ.Γ Απαντήσεις δεκτές από οποιονδήποτε, αν και θα προτιμούσαμε σε πρώτη φάση την άποψη της ΔΕΗ ή κάποιων τεχνικών, ώστε να υπάρχει και μια τεχνική τεκμηρίωση και σοβαρότητα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δελτίο Τύπου Σπάρτακου για προσλήψεις - νέες μονάδες

Από την πρώτη στιγμή και μετά την ψήφιση του Νόμου 3175/03, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έθεσε επιτακτικά το ζήτημα για την αντικατάσταση, κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Ενεργειακό Λεκανοπέδιο καθώς και την διαχρονική θέση μας για προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε αριθμό ικανό να στελεχώσει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τις επιχείρησης στους σταθμούς και τα ορυχεία, στη διανομή και την μεταφορά . Τα ζητήματα αυτά συνδέθηκαν περισσότερο με την λειτουργία και την δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή.
Η αναγκαιότητα τους, επιβεβλημένη, τα κατέστησε προτεραιότητα, μέτωπα διεκδίκησης του συνδικάτου, αιτία δυναμικών παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων και φυσικά απαίτηση της τοπικής κοινωνίας.
Λειτουργώντας στους κόλπους ενός σωματείου που ήξερε από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του να εκτιμά σωστά τις καταστάσεις και τα δεδομένα στο Ενεργειακό γίγνεσθαι και να βάζει σωστά τον προγραμματισμό του, δικαιωθήκαμε διαχρονικά στις κινήσεις και τις επιλογές μας. Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ δικαιώθηκε σε αγώνες, για ζητήματα που ανέδειξε, προέταξε και τα έκανε σημαία για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Για τα δύο, λοιπόν, από τα πιο δίκαια και συνάμα δύσκολα ζητήματα (των μονάδων δηλαδή και των προσλήψεων), ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και είχε καθοριστικές παρεμβάσεις που δρομολόγησαν τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν σήμερα. Η δυναμική που έχει αποκτήσει και σε κεντρικό επίπεδο του επέτρεψε να έχει άμεση και συνεχή ενημέρωση από την Διοίκηση της ΔΕΗ, από τα κορυφαία Υπουργικά στελέχη, από υπηρεσίες και τμήματα νευραλγικά στον τομέα της ενέργειας. Οι κινητοποιήσεις και δράσεις σε καίριες χρονικές στιγμές και σε ώριμες συνθήκες σε συνδυασμό με τις διαρκής οχλήσεις και παρεμβάσεις (κατά κυριολεξία, σε καθημερινή βάση και προς πολλές κατευθύνσεις) οδήγησαν με σταθερά βήματα στην επίτευξη του στόχου. Όπως και για μία σειρά άλλων ζητημάτων, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ αλλά το καταφέραμε με σκληρή προσπάθεια. Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη, δεν εφησυχάσαμε, δεν κάναμε πίσω, δεν ενδώσαμε σε τίποτα λιγότερο από τον αρχικό μας στόχο. Δε μας το επέτρεψαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βασίζονται στον ΣΠΑΡΤΑΚΟ, δεν μας το επέτρεψε η τοπική κοινωνία που μας όρισε μπροστάρη του αγώνα.
Η θετική καταρχήν απόφαση -στις 19/5/09- του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε για την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V (αδικαιολόγητη η καθυστέρηση για την Μελίτη 2), η δρομολόγηση των διαδικασιών για τις προσλήψεις (όταν και εφόσον ολοκληρωθούν) είναι βέβαιο ότι θα επιτρέψουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με ασφάλεια και στόχο το μηδενικό ατύχημα, θα επιτρέψουν την σωστή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα αποδείξουν στην ουσία πλέον ότι η Ενεργειακή Καρδιά της χώρας τροφοδοτείται με οξυγόνο που θα της επιτρέψει να προγραμματίζει ένα μέλλον όπου η ποιότητα ζωής θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των πολιτών της.
Ο αγώνας που κερδίσαμε δε σημαίνει ότι κερδίσαμε και την μάχη. Γι΄ αυτό συνεχίζουμε και μάλιστα με περισσότερη επιμονή γιατί ανάμεσα στην λήψη αποφάσεων και στην υλοποίησή τους μπορεί να υπάρχουν πολλά κενά, παγίδες, παραλήψεις, εμπόδια. ΟΛΟΙ μαζί καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε γιατί ΟΛΟΙ μαζί είμαστε η δύναμη της περιοχής, ο μοχλός που θα δρομολογήσει το θετικό αποτέλεσμα για την βιωσιμότητα της επιχείρησης, τους εργαζόμενους, την προοπτική της περιοχής, το περιβάλλον, τον λιγνίτη και όσα άλλα προκύψουν.
Ήμασταν και θα ήμαστε παρόντες: δυναμικά, με συνέπεια και αξιοπρέπεια

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΕΕ και Αυστραλία αντιμετωπίζουν μαζί την κλιματική αλλαγή

Ο Επίτροπος για την ενέργεια κ. Piebalgs, συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της αυστραλιανής κυβέρνησης για να προωθήσει κοινές πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, την καθαρή ενέργεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.
Η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για τη σωτηρία του πλανήτη», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος μετά τη συνάντηση που είχε με τις αρχές της Αυστραλίας στις 20 Μαΐου, και πρόσθεσε ότι «η Αυστραλία και η ΕΕ μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και έχουν τους ίδιους στόχους».«

Ένα από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της επίσκεψης του Επιτρόπου Piebalgs ήταν η υπογραφή, στις 20 Μαΐου στη Μελβούρνη, Μνημονίου Συμφωνίας με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Δέσμευσης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα. Ο Επίτροπος για την ενέργεια και ο Αυστραλός Υπουργός Πόρων, Ενέργειας και Τουρισμού, κ. Martin Ferguson, υπέγραψαν το μνημόνιο συμφωνίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Αυστραλίας.

Το Ινστιτούτο Δέσμευσης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακααποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Αυστραλίας να επιταχύνει την ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας παγκοσμίως και την ανταλλαγή πληροφοριών. Σήμερα, υποστηρίζεται από 85 φορείς περιλαμβανομένων 16 εθνικών κυβερνήσεων και 40 μεγάλων εταιρειών.

Η Αυστραλία είναι σημαντικός ενεργειακός παράγοντας και εταίρος της ΕΕ. Είναι η 4η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής άνθρακα με παραγωγή 323 εκατ. τόνους λιθάνθρακα και 72 εκατ. τόνους λιγνίτη. Από το 1984, η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα στον κόσμο και ο τρίτος κατά σειρά εξαγωγέας λιθάνθρακα προς την ΕΕ. Η Αυστραλία είναι επίσης σημαντικός παραγωγός LNG, οι δε εξαγωγές της κυμάνθηκαν σε πάνω από 44 δισ. κυβικά μέτρα το 2008/2009. Ακόμη, η Αυστραλία κατέχει το ένα τρίτο των παγκόσμιων πόρων ουρανίου σε ανταγωνιστικές τιμές. Το 2007, η ΕΕ εξήγαγε στην Αυστραλία ενεργειακά προϊόντα αξίας 28 εκατ. ευρώ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενέργεια;

Τα συμπεράσματα της ημερίδας για το πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενέργεια (EUROPEAN INFO DAY 2009 - How can you take part in the programme?) μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

►Working together for intelligent energy – helping you succeed
Patrick Lambert, Director, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) pdf / ppt

►Expected funding areas 2009
Vincent Berrutto, Head of Unit, EACI pdf / ppt
William Gillett, Head of Unit, EACI pdf / ppt

►Drawing up and running your Intelligent Energy – Europe projects – 2 real life examples
Sofia Spiliotopoulou, IDEC, Greece pdf / ppt
Juraj Krivosik, The Energy Efficiency Center, Czech Republic pdf / ppt

►Applying successfully for Intelligent Energy – Europe funding: how does it work?
Waltraud Schmid and Anette Jahn, Heads of Sector, EACI pdf / ppt
Watch video recordings
Funding opportunities for renewable energy services: Info Session for multiplier organisations

Welcome and introduction
William Gillett, Head of Unit, Anette Jahn, Head of Sector, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Renewable electricity
José Hernández, Ulrike Nuscheler, Project Officers, EACI

Renewable heating and cooling
Silvia Vivarelli, Dana Dutianu, Project Officers, EACI

Renewable in buildings
María Laguna, Gianluca Tondi, Project Officers, EACI

Biofuels
Dario Dubolino, Project Officer, EACI

Bio-business
Olivier Pastre, Project Officer, EACI
Funding opportunities for energy efficiency in buildings: On-line Info Session 2009

Programme

Funding opportunities for energy efficiency in buildings -IEE Call 2009
Vincent Berrutto, Head of Unit, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Funding priorities for energy efficiency in buildings - A jump forward in 2009
Gordon Sutherland and Timothée Noel, Project Officers, EACI

EU enery saving policy on buildings: latest developments
Gergana Miladinova, Policy Officer, Directorate-General Energy and Transport, European Commission

Applying successfully for Intelligent Energy – Europe funding: how does it work?
Waltraud Schmid, Head of Sector, EACI

The webex facility for these recordings is provided by BUILD UP. The EACI has no responsibility for third party software applications. Recordings require that the WebEx network recording player which will be installed automatically

Funding opportunities for energy-efficient transport: Info Session on priorities under the Call 2009

Getting sustainable mobility projects off the ground
Vincent Berrutto, Head of Unit, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Energy Efficiency in Transport
Giorgia Favero, Bernd Decker, Project Officers, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πρόσθετες εισηγήσεις προγράμματος WASTE-LEARN

Ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις των συναντήσεων που προηγήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WASTE-LEARN. Θυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα με τον τίτλο WASTE-LEARN έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση στερεών αποβλήτων μικρών και μεσαίων Δήμων (Sustainable Waste Management for Small-Medium Sized Municipalities)

κλικ για ανάγνωση όλων των εισηγήσεων...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Αποτελέσματα ανοικτής συζήτησης Ποντοκώμης σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της ΔΕΗ ΑΕ

Με μία γόνιμη κουβέντα, σε μία κατάμεστη αίθουσα που δήλωνε το ενδιαφέρον και την έντονη αγωνία όλων, πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των κατοίκων της Ποντοκώμης σχετικά με την απόφαση της ΔΕΗ για τη Νέα Μονάδα Πτολεμαϊδα 5. Το παρόν έδωσαν το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντοκώμης και ο Σύλλογος «Μαύρη Πηγή» της Μαυροπηγής.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Κοζάνης κ. Αθανασιάδης Αλέξανδρος και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Αποστολίδης Ιωάννης οι οποίοι συμμετείχαν στον εξαντλητικό διάλογο που ακολούθησε δηλώνοντας ότι θα είναι παρόντες όπου τους ζητηθεί πέραν των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν.
Ο κ. Δημήτρης Μαυροματίδης, με πρωτοβουλία του οποίου προκλήθηκε η ανοικτή συζήτηση των κατοίκων, εισηγούμενος το θέμα ανέλυσε όλες τις παραμέτρους τονίζοντας ότι είναι σίγουρα θετική η κατασκευή της νέας μονάδας παρόλο που δεν έγινε ακόμη η προκήρυξή της. Επισήμανε όμως ότι «εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να σταθμίσουμε τα πραγματικά γεγονότα και να λάβουμε τις αποφάσεις μας προς το συμφέρον του τόπου μας». Οι επόμενες ενέργειες – πρωτοβουλίες θα αναληφθούν μετά τις εκλογές ώστε όλοι οι φορείς να εκτιμήσουν νηφάλια την κατάσταση. Ως συμπεράσματα της συζήτησης, πέραν της αποδοχής των ερωτημάτων που τέθησαν δημόσια τόσο από τον κ. Μαυροματίδη όσο και από τον Σπάρτακο, σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ, αναδείχθησαν ομόφωνα τα παρακάτω:

* θα επιμείνουμε στις αποφάσεις των φορέων για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του αγροκτήματος Ποντοκώμης.

* αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης. Έτσι θα ξεπεραστεί αυτή η «ατυχής» αναφορά από μέρους της ΔΕΗ και θα αποδείξει η πολιτεία το πραγματικό ενδιαφέρον της.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δελτίο Τύπου Greenpeace για "Ενεργειακή Επανάσταση"

H Greenpeace και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC), παρουσιάζοντας την έκθεση «Ενεργειακή Επανάσταση» έδειξαν το δρόμο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα.

Η έκθεση ‘Ενεργειακή Επανάσταση’ αποδεικνύει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την επιθετική προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ο μοναδικός τρόπος για να συμβάλει ουσιαστικά η Ελλάδα στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι απολύτως εφικτό, οι ΑΠΕ στην Ελλάδα να καλύπτουν την ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 52% έως το 2020 και 87% έως το 2050. Επιπλέον, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μπορεί να μειωθεί κατά σχεδόν 11% έως το 2020 και 30% έως το 2050.
Στο σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης χρησιμοποιήθηκαν ασφαλείς τεχνολογίες οι οποίες είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμες. Όπως είναι αυτονόητο, τεχνολογίες που είτε είναι επικίνδυνες (όπως η πυρηνική) είτε δεν έχουν δοκιμαστεί σε εμπορικές εφαρμογές (όπως η αποθήκευση άνθρακα) δεν περιλαμβάνονται στην Ενεργειακή Επανάσταση. Το νέο που φέρνει η Ενεργειακή Επανάσταση είναι ότι τα πυρηνικά και η αποθήκευση άνθρακα αποδεικνύεται ευτυχώς ότι δεν είναι απαραίτητα, ενώ μετά το 2030 είναι δυνατή και η πλήρης κατάργηση του λιγνίτη.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να κινηθεί με αποφασιστικότητα ώστε μέσα στα επόμενα δύο κρίσιμα χρόνια να πάρει τις αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της χώρας.
‘Η βιομηχανία ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη χώρα και να ανταγωνιστεί τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει άμεσα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα καθορίσουν το ενεργειακό της μέλλον έως το 2050’, επεσήμανε ο Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
‘Η Greenpeace δηλώνει ότι την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης αναζητά ένα σχέδιο εξόδου από τη περιβαλλοντική και οικονομική κρίση που τον απειλεί, η Ενεργειακή Επανάσταση έρχεται για να αποδείξει ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά συνεπάγεται και τεράστια κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Το μόνο που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση που θα αξιοποιήσει το τεράστιο ανανεώσιμο δυναμικό και το επενδυτικό ενδιαφέρον και θα κάνει την Ενεργειακή Επανάσταση πραγματικότητα.
Η πρόσφατη έκθεση της Greenpeace, με τίτλο ‘Πράσινη Ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας’, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σπουδαιότητα της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, όπως επιτάσσει η Ενεργειακή Επανάσταση, καθώς εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, η πράσινη, ανανεώσιμη ενέργεια συνεπάγεται και σημαντικότατο κοινωνικό όφελος. Εκτιμάται ότι η στροφή στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 πράσινες νέες θέσεις εργασίας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δηλώσεις Κουκουλόπουλου για νέα μονάδα

«Την περασμένη βδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε την έγκριση της δημοπράτησης της νέας Ατμοηλεκτρικής μονάδας Πτολεμαϊδα V.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση της ΔΕΗ για την νέα μονάδα στην Πτολ/δα έχει άνω και κάτω τελείες , θέτει δηλαδή προϋποθέσεις. Δεν νομίζω είναι για πανηγυρισμό η συγκεκριμένη ανακοίνωση και εξʼ ίσου δεν είναι για καταδίκη!
Η οριστικοποίηση της κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας Πτολ/δα V είναι μια πολυσήμαντη και κρίσιμη εξέλιξη:
• θα επηρεάσει σημαντικά την μελλοντική θέση του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας.
• Θα ενισχύσει των αγώνα ,όσων αγωνιζόμαστε, για να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ .
• Θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή επάρκεια της Χώρας και στην συγκράτηση της τιμής της κιλοβατώρας (Μια διαδικασία την οποία αντιμάχονται συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα που περιμένουν τον διπλασιασμό και τριπλασιασμό της κιλοβατώρας για να μπορούν να μπουν μʼ άλλα καύσιμα στην αγορά).
Ταυτόχρονα η κατασκευή της νέας μονάδας εφόσον οριστικοποιηθεί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας:
o Η οριστικοποίηση της σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ολότελα διαφορετικό τοπίο στο περιβάλλον μιας και η μονάδα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα αντικαταστήσει ιδιαίτερα ρυπογόνες μονάδες (τις 1,2,3,4 μονάδες του ΑΗΣ Πτολ/δας).
o Θα μας φέρει πιο κοντά σε πολύ προωθημένες τεχνολογίες για είναι η τελευταία λέξη κυριολεκτικά της τεχνολογίας( αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον η ΔΕΗ)
o Η περιοχή θα συνεχίσει να διατηρεί το δικαίωμα και θα προσπαθεί να παραμείνει στο μέλλον και στο διηνεκές , ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων ,κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για να αναπτύξει σοβαρές πρωτοβουλίες και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
o Και βέβαια, η οριστικοποίηση της νέας μονάδας είναι η άλλη όψη του νομίσματος του κρίσιμου σημείου για τον τόπο μας που αφορά τις μετεγκαταστάσεις της Ποντοκώμης, Μαυροπηγής και Ακρινής βέβαια που έχει κολλήσει.
Άνω και κάτω τελεία δεν χρειάζεται! Νομίζω ότι όλα όσα προανέφερα μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν μαζί. Για το λόγο αυτό πιστεύω μπορούμε να συντονιστούμε όλοι οι τοπικοί φορείς γύρω από συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ καταθέτω δημόσια τρεις προτάσεις και είμαι έτοιμος να ακούσω κι άλλες που υπάρχουν απʼ άλλους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής.

Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε αυτή η εξέλιξη να μην είναι μια προεκλογική εξαγγελία που εσπευσμένα, λόγω εκλογών ,έγινε στον αέρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν θέλουμε να κλειδώσει αυτή η εξέλιξη με πλήρη κατοχύρωση των τοπικών συμφερόντων με την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, των θέσεων εργασίας και γενικά του μέλλοντος του τόπου μας , μπορούν να γίνουν τρία πολύ απλά πράγματα:

 Να προχωρήσει άμεσα η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης που δεν έχει σήμερα κανένα κόλλημα. Στη συνέχεια της Μαυροπηγής και της Ακρινής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη λογική και πρακτική της Μεσοχώρας.
 Η δεύτερη πρόταση αφορά την απόφαση της ΔΕΗ να απαλλοτριώσει συνολικά την έκταση που απαιτείται για τα λιγνιτωρυχεία που θα στηρίξουν την μονάδα V μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Να απαλλοτριώσει δηλαδή το σύνολο των εκτάσεων που βρίσκονται και οι επίμαχοι οικισμοί και έτσι να μην υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη .
 Να προχωρήσει άμεσα η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τη πιο πλατιά κοινωνική διαβούλευση και δημοσιότητα έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε όλα εκείνα που θέλουμε πρώτα ,κύρια και πάνω απʼ όλα στον τομέα του περιβάλλοντος .
Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η διαδικασία. Η πρώτη πρόταση αφορά τη Πολιτεία , η δεύτερη τη ΔΕΗ και η τρίτη αφορά Πολιτεία ,ΔΕΗ και τοπική κοινωνία..

Τελειώνοντας να επαναλάβω ότι η ΔΕΗ εσπευσμένα και πρόωρα έκανε αυτή την εξαγγελία , δεν υπήρχε ετοιμότητα , οι μέρες είναι πονηρές, έρχονται εκλογές σε δεκατρείς μέρες, αλλά εγώ θέλω να την διαβάζω θετικά αυτή την εξαγγελία. Η ΔΕΗ δηλαδή , για τον όποιο λόγο, που τον αξιολογεί ο καθένας , έχει δεσμευτεί ήδη καταρχήν έστω και με κάτω άνω τελείες που για μας δεν είναι αποδεκτές. Εμείς εφʼ όσον η ΔΕΗ επιθυμεί αυτή την εξέλιξη , θα συνεργαστούμε μαζί της, όπως κι αυτή οφείλει να συνεργαστεί μαζί μας για να κατοχυρωθεί το αμοιβαίο συμφέρον.»

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μπλακ άουτ σε 2.035 προσλήψεις της ΔΕΗ λόγω πλαστών δικαιολογητικών

Αναδημοσίευση- Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, 25.05.09

Σε πλαστά πιστοποιητικά εντοπιότητας που εξέδωσαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες ανά την Ελλάδα έχει «κολλήσει» ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 2.035 εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο οποίος εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά το… 2004, προκηρύχθηκε το 2007 και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2009.

Πέρα από τις καθυστερήσεις στη ΔΕΗ και το ΑΣΕΠ, ο διαγωνισμός έχει μπλοκαριστεί τώρα λόγω των ενστάσεων που κατέθεσαν οι… πραγματικοί ντόπιοι κατά εκείνων που εμφανίζονται ως κάτοικοι των περιοχών όπου υπάρχουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, όσοι υποψήφιοι πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας προτάσσονται στην κατάταξη, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μορίων και επιπέδου κατάταξης.

Τα μόρια

Σημειώνεται ότι τα μόρια συγκεντρώνονται ανάλογα με τις σπουδές (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, ξένες γλώσσες), την εργασιακή εμπειρία, το χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση, τη συνέντευξη ή και την πρακτική δοκιμασία σε ορισμένες ειδικότητες.

Ολα αυτά υποχωρούν μπροστά στην εντοπιότητα, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας, όπως και η μόνιμη κατοικία.

Οπως φαίνεται, στήθηκε βιομηχανία παραγωγής πλαστών πιστοποιητικών από τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι, σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΗ, εφόσον αποδειχθεί η πλαστότητα, αντιμετωπίζουν και ποινικές ευθύνες. Προς το παρόν, το αποτέλεσμα είναι νέες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού, που αναμένεται, σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ κ. Ειρήνη Τζαννέτου, στα τέλη του έτους.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ήταν 36.700 το 1993 και έχουν μειωθεί σε 23.500 σήμερα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση, το Σχεδιασμό, τη Μηχανική και την Οικονομική του Περιβάλλοντος

Στη Μύκονο, 21 με 26 Ιουνίου θα γίνει το “Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση, το Σχεδιασμό, τη Μηχανική και την Οικονομική του Περιβάλλοντος” (Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning, and Economics – CEMEPE & SECOTOX Conference)
Διοργανωτές του συνεδρίου είναι το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
Η Κυριακή 21/6 θα είναι η ημέρα προσέλευσης και εγγραφής των συνέδρων. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας θα γίνει και η επίσημη έναρξη του συνεδρίου από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθηγητή Ευάγγελο Μπαλτά. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι πρόεδροι του συνεδρίου Αθανάσιος Κούγκολος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, λέκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και οι αντιπρόεδροι Αβραάμ Καραγιαννίδης επίκουρος καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Πέτρος Σαμαράς αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Θα ακολουθήσουν δύο εξέχουσες ομιλίες από τον διάσημο καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής George Tchobanoglous με τίτλο ομιλίας «Αειοφόρα διαχείριση στερεών αποβλήτων στον 21ο αιώνα: τάσεις, ανάγκες, προκλήσεις και ευκαιρίες» και τον Διακεκριμένο καθηγητή Φυσικής Δημήτρη Νανόπουλο με τίτλο «Πόσο «πράσινο» είναι το σύμπαν; Large Hadron Collider το μεγαλύτερο πείραμα που επιχειρήθηκε ποτέ».
Από Δευτέρα 22/06 ως και Πέμπτη 25/06 θα γίνει η παρουσίαση πάνω από 450 επιστημονικών εργασιών σε 3 συνεδριακές αίθουσες σε παράλληλο χρόνο. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται ανά θεματική ενότητα οι οποίες είναι: Οικοτοξικολογία, Βιομηχανικά Απόβλητα, Βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Ποιότητα αέρα, Ρύπανση υδάτων, Οικονομική Περιβάλλοντος, Βιώσιμη ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός, Ενέργεια και Περιβάλλον, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, Μεταφορά και διάθεση ρύπων, Αριθμητική μοντελοποίηση, Περιβαλλοντική αποκατάσταση, Υδραυλική μηχανική και διαχείριση υδατικών πόρων, Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεπισκόπηση, Ανάλυση και προστασία οικοσυστημάτων, Διαχείριση παράκτιου περιβάλλοντος, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Τεχνολογίες ελέγχου ρύπανσης, Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Τουρισμός και περιβάλλον
Η συνεδρία για την οικοτοξικολογία θα ξεκινήσει με την ομιλία του Γερμανού καθηγητή Α. Gies προσκεκλημένου από την SECOTOX. Άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι που θα δώσουν διαλέξεις είναι οι πρώην πρυτάνεις του ΕΜΠ Ανδρεόπουλος και Μαρκάτος και ο καθηγητής B.Bilitewski από το πανεπιστήμιο της Δρέσδης.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις του συνεδρίου περιλαμβάνουν εναρκτήρια δεξίωση την Κυριακή 21/06, δείπνο για την επιστημονική επιτροπή Δευτέρα 22/06, δεξίωση τυρού και οίνου την Τρίτη 23/06, επίσημο δείπνο των συνέδρων την Τετάρτη 24/06 και καθημερινά μεσημβρινά γεύματα. Η ημέρα Παρασκευή 26/06 θα είναι ελεύθερη μέρα με προαιρετική την εκδρομή σε γειτονικό νησί.
Το πρώτο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Σκίαθο τον Ιούνιου του 2007, όπου υπήρχαν πάνω από 500 συμμετοχές γνωστών επιστημόνων από πανεπιστήμια της Ελλάδας και το εξωτερικού, καθώς και επιστημόνων από διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου:


κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Μόλις πριν ενάμιση χρόνο...

Από το Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ [18 Δεκεμβρίου 2007] με τίτλο "Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία" αντιγράφουμε:
"ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ που έχουν αναληφθεί στη Δυτική Μακεδονία
Μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί επίσημα:
1. Κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στην Πτολεμαΐδα, ισχύος 450MW
2. Απόκτηση χώρου ορυχείων Πτολεμαΐδας σε Μαυροπηγή και Ποντοκώμη
3. Μετεγκατάσταση Μαυροπηγής και Ποντοκώμης
4. Κατασκευή νέου Σταθμού Παραγωγής στη Μελίτη, ισχύος 450MW
Είναι πολύ σημαντικό:
1. Να προσδιοριστούν οι καταληκτικές ημερομηνίες αποχώρησης των κατοίκων
της Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα μεταξύ της ΔΕΗ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Να συμφωνηθούν οι όροι για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της μετεγκατάστασης
"
Για να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη μας και να δούμε την ουσία της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΔΕΗ...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Νέα μονάδα λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία: Καινούργια μονάδα, ξεπερασμένη φιλοσοφία

Άρθρο - παρέμβαση του Ευάγγελου Καρλόπουλου, Χημικού Μηχανικού, MSc

Διατηρώντας κάθε επιφύλαξη αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα συνοδεύσουν την τεκμηρίωση της καινούργιας μονάδας, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες πρώτες παρατηρήσεις :

Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε επαρκώς με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η τεχνολογία του κονιοποιημένου λιγνίτη και όχι αυτή της ρευστοποιημένης κλίνης. Η τεχνολογία του κονιοποιημένου λιγνίτη, σε αντίθεση με αυτήν της ρευστοποιημένης κλίνης, δεν προσφέρεται για παράλληλη ή συμπληρωματική αξιοποίηση εναλλακτικών στερεών καυσίμων ευρείας κλίμακας. Η τεχνολογία της ρευστοποιημένης κλίνης, πέραν των περιβαλλοντικών προτερημάτων, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ενεργειακά ένα ευρύτατο φάσμα βιομαζικών και εναλλακτικών καυσίμων της ευρύτερης περιοχής, να πυροδοτήσει μια σημαντική επιχειρηματική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά και να μειώσει τις ανάγκες αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης προωθεί πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής βιομαζικών καυσίμων και οι επιλογές της ΔΕΗ ΑΕ κινούνται σε τεχνολογικά αποκλίνοντες πρακτικές.

Ακόμη και η ανυπαρξία εγκατεστημένης βάσης ρευστοποιημένης κλίνης της τάξης των 500 MW σε διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την πρακτική των 2 x 250 MW. Δύο λέβητες ρευστοποιημένης κλίνης με ανακυκλοφορία των 250 MW και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Επιπλέον, ο φιλόδοξος βαθμός απόδοσης της τάξης του 41,5% προφανώς αναφέρεται χωρίς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα.. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ο βαρύγδουπος τίτλος της «αντιρρυπαντικής τεχνολογίας». Όμως, η μελλοντική ενσωμάτωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μειώσει το βαθμό απόδοσης σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς βεβαίως τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη της ρευστοποιημένης κλίνης.

Η τεχνολογία του κονιοποιημένου λιγνίτη, ενδεχομένως να απαντά στις ανάγκες της ενεργειακής επάρκειας σε εθνικό επίπεδο και των επιχειρηματικών σχεδίων της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά δυστυχώς δεν απαντά ουσιαστικά στις απαιτήσεις της Δυτικής Μακεδονίας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εμφαση στην «πράσινη» ενέργεια

Πηγή: Ημερησία, 19.05.09

Προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεων για ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες από Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα των μεγάλων επενδύσεων της κατηγορίας αυτής ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποιος παρέστη χθες στην ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής.

Ας σημειωθεί ότι είναι η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας μετά τον ορισμό από το υπουργικό συμβούλιο του νέου προέδρου της ΡΑΕ Σίμου Σιμόπουλου.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία της ΡΑΕ, όπως άλλωστε επιβάλλει το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία της αρχής αυτής είναι βασική προυπόθεση για την ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Οργάνωση
«Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία σε τέσσερις παράγοντες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη λειτουργία της ΡΑΕ: Η καλύτερη δυνατή εσωτερική της οργάνωση, η τήρηση των κανόνων διαφάνειας, η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στον χειρισμό των αιτήσεων και η έμφαση στις Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειας» δήλωσε ο υπουργός.

Ο υπουργός ζήτησε από τη ΡΑΕ να αξιολογήσει πρώτα τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια προκειμένου να τιμήσει η χώρα τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη ζήτηση ενέργειας.

Τέλος ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι περιμένει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις προτάσεις της για το νομοσχέδιο για την αιολική ενέργεια και τα μικρά υδροηλεκτρικά που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και για όλα τα άλλα σοβαρά ενεργειακά θέματα, στα οποία έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί για την ασκούμενη πολιτική.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

IRENA gives international voice to renewable energy

The International Renewable Energy Agency (IRENA) has been established to promote a global shift towards renewable energy and marks a milestone on the road to a future-oriented energy supply.[για μετάφραση στα ελληνικά κλικ την ελληνική σημαία δεξιά]
In January 2009, 120 government delegations and 75 signatory countries – developing and industrialised nations – gathered in Bonn, Germany for the signature of the Statute for the International Renewable Energy Agency (IRENA). This is the world’s first organisation to focus solely on renewable energies.

IRENA will promote renewable energy as the pathway to climate protection, energy
security, economic growth and future employment. The Agency complements the
International Energy Agency (IEA) and the International Atomic Energy Agency
(IAEA) by providing renewable energies with a clear international voice.

IRENA growing at a rapid rate
By March 2009, 77 nations had already signed
the Statute of the Agency. Collectively IRENA already represents 2.5 billion
people globally, more than a third of the world’s population. There are 27
African, 27 European, 16 Asian, and 7 Latin-America countries already
participating in the organisation. The two most notable exceptions, the UK and
the USA, are both expected to have observatory roles. Once fully established,
the Agency will be overseen by an Assembly, a Council and a Secretariat.


Founding of this ground-breaking entity was a German Government initiative, actively supported from the outset by Spain and Denmark. The establishment was jointly coordinated by the German Federal Environmental and Development Ministries, assisted by the Federal Foreign Office.

“With the foundation of an International Renewable Energy Agency, we want to contribute to the sustainable development of renewable energies’ vast global potential,” said German Chancellor Angela Merkel.

IRENA's main function will be to facilitate the spread and global uptake of renewable energies. It will achieve this by providing advice and support, particularly in relation to capacity building and establishing frameworks, to industrialised and developing nations.

In addition, the Agency will nurture the development of comprehensive solutions to the challenges facing renewable energy, and assist in the drafting of policy in this area at all levels. To ensure the policies produced by IRENA are both successful and enduring, stakeholders from the energy industry, academia, civil society and other institutions will all be actively involved.

The Agency's budget will be financed through mandatory contributions. In addition, specific activities will be financed from voluntary contributions and project-related voluntary contributions. In the start phase, the budget will be based on voluntary contributions from the signatories.

Following the official signing ceremony, the Preparatory Commission met to plan the swift establishment of the organisation. The session established committees for the selection of an interim Director General and interim headquarters that will to be chaired by Lithuania and the Republic of Korea respectively.

More information:

IRENA Website: http://irena.org/

‘A milestone for future-oriented energy supply’ (German Government press release)
http://www.irena.org/downloads/PM_Mitteilung_BMU_IRENA_2601_2009_en.pdf

Recharge News:
http://www.rechargenews.com/business_area/politics/article170020.ece

Related information on the ETAP Website:

‘European Union to become the new champion of renewable energy’:
http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/dec06_eu_renewable_energy.pdf

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Αναστολή Λειτουργίας Αιολικών Πάρκων στην Ισπανία;

Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας πολλών αιολικών πάρκων στην χώρα, όπως δημοσίευσε εχθές η έγκριτη ισπανική οικονομική εφημερίδα "Expansion".

«Λόγω της πτώσης της ζήτησης, καθίσταται αναγκαία η αποσύνδεση των αιολικών πάρκων που ήδη παράγουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι μπορεί να απορροφήσει το σύστημα», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Τα αιολικά πάρκα αντιπροσωπεύουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 17 Gwatt - σε σύνολο 95 Gwatt στη Ισπανία - και όλο και συχνότερα αποσυνδέονται από το σύστημα κατά τις νυκτερινές ώρες, λόγω της μείωσης της ζήτησης.

Τον περασμένο μήνα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 13,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2008, καθώς οι βιομηχανικές μονάδες στη Ισπανία, μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας όπως και η αυτοκινητοβιομηχανία, δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα από την οικονομική κρίση.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα σε περίπτωση πλεονάζουσας παραγωγής αποσυνδέονται τα αιολικά πάρκα αφού ο χρόνος αναστολής λειτουργίας ενός πυρηνικού ή θερμοηλεκτρικού σταθμού είναι μεγαλύτερος.

Το πρόβλημα ενδέχεται να διογκωθεί "μεσοπρόθεσμα", με την έναρξη της λειτουργίας νέων αιολικών πάρκων και τη συνέχιση της κρίσης, υπογραμμίζουν οι συντάκτες του δημοσιεύματος.

Πηγή: www.energia.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

European Union: Helping the green sector through difficult times

Global recession and cheaper oil have slowed growth in green start-ups but economic stimulus plans may aid the transfer to a sustainable green economy with the environment a key sector in the future global economy.[για μετάφραση στα ελληνικά κλικ την ελληνική σημαία δεξιά]
The current financial crisis, coupled with the volatile nature of the commodities market, has greatly reduced opportunities for clean tech start-ups. While this uncertain time has caused venture capitalists to withdraw support for such emerging eco-enterprises, freezing of credit has further exacerbated the situation.

Investors retrenching

A result is investors losing their appetite for early stage green ventures. Cleantech noted in April 2009 that investment in clean technology had fallen to €75 million. This represents a decrease of 41% on the previous quarter, and a drop of 48% from the same time in 2008. Clean technology has now declined for last two consecutive quarters.

The WilderHill New Energy Index, which tracks the stock performance of selected clean tech companies, is down more than 60% since it peaked in November 2007. Up to that point, it has outperformed the Dow Jones Industrial Average (DJIA) by about 50% in 2007. Since then, the fall in the WilderHill index has been more severe than the DJIA.. This is indicative of the general cooling of interest in green start-ups and typical for an emerging new technology sector in times of recession.

Global recession, frozen credit markets, risk aversion and lower crude oil prices have brought venture capital investment in green companies and clean technology to a virtual stand-still. As certain investors do not appreciate the specific requirements of clean tech start-ups, many have shied away; a shortcoming that has led to a funding gap.

While there is a willingness on the part of investors to support clean techs, many set the bar too high for developing enterprises looking to enter the market. "We were approached by one venture capitalist that wanted to invest €44 million but was only willing to do so in a company with over €1 million in turnover," says Dave Raval of the UK Carbon Trust TTP Incubator investment fund. "Wind and solar companies of that size are pretty rare."

The resulting drop in investment has already affected the development of important eco-innovation projects. The construction of the world's largest wind farm in Texas was cancelled in November 2008 because of lower oil prices and the change in global economics. This scheme would have supplied 1.3 million homes.

However, while experts agree that investment interest in green start-ups has waned, they are quick to point out that this is only a short-term blip. "No industry in history has kept up the kind of 40% compound growth rates ascribed to clean tech," points out Michael Liebreich, CEO of UK-based New Energy Finance. "Share prices had run up too far and it was time for a correction."

Patrick Sheehan of the Environment Technologies Fund - supported by the European Commission's Multiannual Programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship - views this in a positive light, as what he describes as clean tech investment `tourists' have been replaced by astute bankers. "There are some funds now that will do early stage, but many still underestimate how much it costs and how long it takes to build these companies."

Temporary impact


Lower oil prices have undoubtedly had a negative impact on clean tech start-ups. However, there are a number of reasons why this will only delay, and not prevent, the emergence of sustainable societies. For instance, silicon needed for the production of solar panels has fallen in price, making production cheaper.

The case for a green economy is as present as ever. The global recession has predictably lowered demand for oil and its price, but the challenge of finite fossil fuels and climate change is just as threatening. Once economies and industries begin to recover, the need for resources will rise and, in turn, drive up oil prices. The International Energy Agency (IEA) estimates that, once this growth resumes, fossil fuel demand will rise by 45%, pushing the price of oil up to €135 a barrel.

Moreover, the collective global concern regarding carbon emissions will continue to push the development of renewable and sustainable energy sources, regardless of the price of oil or the current economic crisis. The movement towards a more just burden-sharing of the costs of environmental degradation will decrease the price disparities between energy based on fossil and renewable resources. Equally, the financial and economic insecurities being felt around the world have brought into focus the question of energy security. The present situation has highlighted the advantages of renewable energy over foreign oil imports.

Economic stimulus plans

The global recession has necessitated a shift in the world's economic model. Such a change could benefit the environmental sector, particular as policy makers look to place a heavier emphasis on environmental technologies.

A March 2009 report from Boston University states that collectively the global stimulus packages account for €2.2 trillion. A high proportion of funds have been earmarked for green investments to reduce carbon emissions and enhance economic revival through job creation - so called green-collar jobs.

The €585 billion US recovery programme has set aside €75 billion for a variety of green measures, such as building retrofitting, expanding mass transit and freight rail, the construction of a `smart' electric grid transmission system and the increase of renewable energy supply. These investments will not only benefit the environment, but will also create over two million jobs.

In addition, a study carried out by the Peterson Institute of International Economics and the World Resources Institute indicates that, for every €750 million invested through the US green stimulus package, €335 million annually will be saved in energy costs.

In Europe, programmes to expand energy conservation and renewable energy supply, such as the EU Economic Recovery Plan, the Climate Action and Renewable Energy Package and the Sustainable Energy Europe Campaign, could create between one and two million new full-time jobs.

Furthermore, the stimulus packages introduced by the EU Member States are set to protect the development of renewable energy and clean technology start-ups across Europe. Denmark, Germany and the UK have all adopted initiatives to expand renewable energy supply. The UK's €110 billion Renewable Energy Programme is expected to create 160 000 jobs from 2008 to 2020.

Further afield, China has committed 12% of its €435 billion stimulus package to energy efficiency and other environmental-protection measures. And South Korea's `Green New Deal' will provide €28 billion for low-carbon projects, water management and recycling.

A new vision is critical to make the global economic recovery sustainable. Eco-innovation and a growing green industry are essential elements of this vision. Reviving growth, ensuring financial stability and creating jobs are essential objectives for all governments. But lack of vision and failure to tackle the imminent threats posed by environmental degradation and worsening global poverty any economic recovery will be short lived.

More information:

Boston University stimulus plans survey: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3156

Carbon Trust TTP Incubator investment fund: http://www.ttpgroup.com/carbontrust/

Environment Technologies Fund: http://www.etf.eu.com/

EU Climate Action and Renewable Energy Package: http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm

International Energy Agency: http://www.iea.org/

New Energy Finance: http://www.newenergyfinance.com/

Peterson Institute of International Economics and the World Resources Institute study: http://www.petersoninstitute.org/publications/pb/pb09-3.pdf

Sustainable Energy Europe Campaign: http://www.sustenergy.org/

UK Renewable Energy Programme: http://www.berr.gov.uk/

WilderHill New Energy Global Innovation Index: http://www.nexindex.com/

Performance of clean tech stocks in 2007: http://www.energyandcapital.com/articles/investing-cleantech-renewable/586

Related information on the ETAP Website:

`2008 record year for clean technology venture investment': http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/showcases/eu/351_en.html

`Innovative financial solutions needed for sustainable environmental management': http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/showcases/eu/334_en.html

`Community programmes promoting environmental technologies': http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/index_en.html


κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...