.

Τριήμερες καταλήψεις ταινιοδρόμων από την Ακρινή

Κατά την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που έγινε στις 11/5/2009 το Σώμα της ΓΣ ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση της διοίκησης που ήταν τριήμερες καταλήψεις των ταινιοδρόμων στον χώρο της διασταύρωσης των οδών Κλείτου Ακρινής. Η κινητοποίηση των κατοίκων θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 15/5/2009 και ώρα 10πμ. Τα αιτήματα των κατοίκων είναι:
-Αμεση τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων
-Μετεγκατάσταση του χωριού.

Δημοσίευση σχολίου