.

Πρωτοβουλίες Κέντρου Περιβάλλοντος Κοζάνης για τον υδάτινο πλούτο

Το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης εγγυάται τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των ελέγχων νερού, ως το μοναδικό Διαπιστευμένο Εργαστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με πλήρη εξοπλισμό και υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό.

Με εντολή του Νομάρχη Κοζάνης το Κέντρο Περιβάλλοντος διαχειρίστηκε τον έλεγχο των υδάτινων πόρων στο ρέμα Σουλού μετά τη διαρροή πετρελαίου από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Το ΚΕΠΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες κατά μήκος του ρέματος μέχρι τη λίμνη Βεγορίτιδα και εκπόνησε τεχνική έκθεση. Η μελέτη είναι διαθέσιμη σε Όλους από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ (http://www.kepekozani.gr).

Το ΚΕΠΕ εκτός από τον έλεγχο του ποσίμου νερού και των γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, διενεργεί επιπλέον συστηματικές αναλύσεις για την μέτρηση φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων νερού στον ταμιευτήρα του ΥΗΣ Πολυφύτου.

Με βάση νέες και παλαιότερες συνεργασίες του ΚΕΠΕ με φορείς και επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας παρατηρείται η σταθερή διαχρονικά αξιοπιστία του ΚΕΠΕ στον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και η ενίσχυση του εργαστηρίου με νέες για την περιοχή μας μεθόδους ανάλυσης. Συγκεκριμένα, το ΚΕΠΕ προμηθεύτηκε συσκευή ατομικής απορρόφησης “Atomic Absorption Spectrometer ZEEnit 700” με φλόγα, φούρνου γραφίτη και υδριδίου με την δυνατότητα ανάλυσης 20 διαφορετικών βαρέων μετάλλων. Με αυτό το τρόπο, οι αναλύσεις πλέον των επικύνδινων για τον άνθρωπο βαρέων μετάλλων θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Περιβάλλοντος στη Πόλη της Πτολεμαϊδας.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα παραδοτέα Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετείχε το ΚΕΠΕ, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ (http://www.kepekozani.gr) για χρήση από όλους τους πολίτες και φορείς της περιοχής.

Τονίζεται ότι στο προσεχές μέλλον, η πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για ευρεία και συνεχή πληροφόρηση του πολίτη, θα εμπλουτιστεί με την εισαγωγή συστήματος ελέγχου και επεξεργασίας των μετρήσεων παραμέτρων ποιότητας των υδατικών πόρων της περιοχής.

Tο ΚΕΠΕ αναδιοργάνωνεται ώστε να δράσει στο μέλλον στρατηγικά ως ο αναγνωρισμένος ενιαίος φορέας διαχείρισης των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κοζάνης.

Η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος
Κυριακή Αποστολίδου

Πηγή: e-eordea.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου