.

Διακήρυξη νέας μονάδας με... "εφόσον";

Με το τελευταίο Δελτίο Τύπου της η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει τη νέα μονάδα συνδέοντας την ευθέως με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.
Ανάγνωση πρώτη:
-Προσπαθεί η ΔΕΗ να τηρήσει όσα έχει συμφωνήσει με την τοπική κοινωνία πριν ενάμιση έτος περίπου (νέα μονάδα + μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης).
-Συνδέει ευθέως τις μετεγκαταστάσεις με τη νέα μονάδα
Ανάγνωση δεύτερη:
Μπαίνουν συνθήκες "εάν - τότε" (if-then). Δηλαδή λέει μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου: "Τα τεύχη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ...θα τεθούν προς έγκριση από το διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής."
Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Ανακοινώνουμε στην τοπική κοινωνία ότι θα πάρουμε απόφαση με ..."εφόσον"; Μετά από τόσο διάλογο; Μετά από τόση δουλειά;
Κύριοι εάν οι οικισμοί Ποντοκώμης και Μαυροπηγής δεν θέλανε να μετεγκατασταθούν δεν θα έπαιρναν αποφάσεις ούτε θα έμπαιναν σε συνεχόμενες λαϊκές συνελεύσεις. Επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και η ΔΕΗ με την αναφορά της προσβάλει ειδικότερα τους δύο οικισμούς, μία λύση υπάρχει: Άμεση νομοθετική ρύθμιση πέραν του νόμου περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εντός τριμήνου για τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης που να περιλαμβάνει με σαφήνεια την ανάληψη του κόστους της μετεγκατάστασης. Χωρίς "ψιλά γράμματα"...
Καθαρές παστρικές κουβέντες από μέρους μας. Το ίδιο αναμένουμε και από μέρους της ΔΕΗ για να θεωρήσουμε αυτό το Δελτίο Τύπου ως "ατυχές"...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου