.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας για αποτελέσματα ημερίδας "Περιβάλλον κα βιώσιμη ανάπτυξη"

Στις 05 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα με θέμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η ημερίδα, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ήταν μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

O Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Ευάγγελος Μπαλτάς, κατά την έναρξη της κεντρικής ομιλίας του ανέφερε ότι στις ημέρες μας το μεγάλο ζητούμενο παγκοσμίως είναι η αειφόρος, η βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύει το μέλλον και να θέτει σε κίνδυνο τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Έπειτα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Βασικές αρχές και στόχοι της είναι, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η οικονομική ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Το μεγάλο λοιπόν στοίχημα του σήμερα είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, χωρίς την υπονόμευση της αναπτυξιακής μας προοπτικής, δηλαδή η αρμονία αειφορίας και ανάπτυξης, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την πορεία της ομιλίας του, ο κ. Μπαλτάς, παρουσιάζοντας το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ και την δέσμη μέτρων που έχει υλοποιήσει, προγραμματίσει και χρηματοδοτήσει για όλη την χώρα, τόνισε ιδιαίτερα την δράση του Υπουργείου στην Δυτική Μακεδονία. Το ΥΠΕΧΩΔΕ συνεχίζει την ολοκληρωμένη πολιτική, για την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής, με συντονισμένη δράση και πιο συγκεκριμένα εφαρμόζοντας το Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, μεταξύ των οποίων είναι η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα, ανέφερε.

Τόνισε ωστόσο ο κ. Μπαλτάς ότι κάθε απόφαση θα πρέπει να εντάσσεται σε μία πολύ καλά μελετημένη Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική, η οποία θα στηρίζεται σε μία αναλογία πηγών ενέργειας που θα εξασφαλίζει τρεις στόχους: Την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας, την διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε ανεκτά επίπεδα και την μέγιστη δυνατή προστασία του Περιβάλλοντος.

Συνεχίζοντας ο κ. Μπαλτάς επισήμανε τον Προγραμματισμό Έργων, μέσα από μία συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ως συνέχεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Γ’ ΚΠΣ. Όσον αφορά το ΕΠΠΕΡ τον Μάρτιο του 2004 το Πρόγραμμα παρουσίαζε απορρόφηση μόλις 14% όπως τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι όλα τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 με την απορρόφηση του 100% των Κοινοτικών και Εθνικών Πόρων.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως ανέφερε ο κ. Μπαλτάς, από το ΕΠΠΕΡ για το 2000-2006 χρηματοδοτήθηκαν έργα Περιβάλλοντος ύψους περίπου 20 εκ. €. Από τα σημαντικότερα έργα, τόνισε ο κ. Μπαλτάς, που χρηματοδοτήθηκαν είναι έργα αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ υψηλής επικινδυνότητας και στους 4 νομούς, έργα σε προστατευόμενες περιοχές, αναπλάσεις, προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και αντιπλημμυρικά έργα και τέλος το πολύ σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, της αποκατάστασης και εξυγίανσης της ρυπασμένης από αμίαντο περιοχής στο χώρο των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδας (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης. Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκ. € ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2007. Η αναγκαιότητα αποκατάστασης συνέχισε, καθίσταται επιτακτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας λόγω της θέσης των μεταλλείων τα οποία βρίσκονται κοντά στην πόλη της Κοζάνης, του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή που σχηματίζεται η λίμνη Πολύφυτου, πλήθους χωριών αλλά και της Μονής Ζιδανίου. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η χρηματοδότηση του έργου θα συνεχιστεί και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 με περίπου 15 εκ. €, ώστε να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλης της περιοχής που εκτείνεται σε 4.150 στρέμματα περίπου.

Σχετικά με το ΕΠΠΕΡΑΑ, τόνισε ότι έχει ως Στρατηγικό Στόχο την προστασία, την αναβάθμιση και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται τα εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Τηλεθέρμανση στην πόλη της Φλώρινας καθώς επίσης και έργα ΑΠΕ και τηλεθερμάνσεων σε Πτολεμαΐδα, Μελίτη, Αμύνταιο.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2: Χρηματοδότηση έργων ΕΕΛ και ΔΑ για όλους τους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3: Αφορά την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου με την υλοποίηση υποδομών Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4: Υλοποίηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έργα αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών (Ζιδάνι) και έργα διαχείρισης επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων.

Όσον αφορά την ενεργοποίηση του προγράμματος ο κ. Μπαλτάς ανέφερε ότι η ουσιαστική ενεργοποίηση έχει γίνει μέσω των πρώτων προσκλήσεων που έχει υπογράψει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς μέχρι σήμερα, για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση και που αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
ΑΞΟΝΑΣ 1: Το μεγάλο και σημαντικό έργο της Τηλεθέρμανσης της Φλώρινας, προϋπολογισμού 82 εκ. €, αντικείμενο του οποίου είναι η κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών για τη μεταφορά και διανομή θερμικής ενέργειας από τον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ Μελίτης. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού 23.000 περίπου κατοίκων της πόλης της Φλώρινας, με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την τοπική οικονομία.
ΑΞΟΝΑΣ 2: Την χρηματοδότηση Έργων κατασκευής ΕΕΛ και ΔΑ σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών.

Όσον αφορά τον τομέα των Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, τόνισε ο κ. Μπαλτάς ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Τα έργα, συνέχισε, προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, ξεπερνώντας τα εμπόδια και τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Αυτή την στιγμή στην χώρα μας υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων υποδομής που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. Τα τελευταία πέντε χρόνια δημοπρατήθηκαν και κατασκευάστηκαν έργα συνολικού ύψους 17,6 δις €, δηλαδή περισσότερα από τα έργα που έγιναν τις δύο προηγούμενες δεκαετίες και συνέχισε: «Ολοκληρώνεται η Εγνατία Οδός μέχρι το τέλος του μήνα, ο πρωτεύοντας αυτός άξονας ανατολής – δύσης, με το τμήμα «Παναγιά – Γρεβενά» να παραδίδεται άμεσα.

Ο κ. Μπαλτάς κλείνοντας την ομιλία του τόνισε: «Στη μεγάλη κοινή προσπάθεια για το περιβάλλον, τον πιο καθοριστικό ρόλο έχει ο απλός πολίτης, δηλαδή ο καθένας από εμάς. Πρέπει να αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση. Χρέος του καθενός μας η προστασία του περιβάλλοντος. Να κάνουμε, λοιπόν, την αυτοκριτική μας όλοι και να αρχίσουμε την προσπάθεια για καλύτερο περιβάλλον, ξεκινώντας από τις απλές καθημερινές μας συνήθειες. Το περιβάλλον απαιτεί 11.000.000 υπεύθυνους πολίτες. Δεν αρκεί να δηλώνουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε και σε κάθε πτυχή της ζωής και της δραστηριότητάς μας.»

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ανδρέας Λεούδης στον χαιρετισμό που απεύθυνε, τόνισε ότι ημερίδες σαν και αυτή συμβάλλουν στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Οι αναπτυξιακές πολιτικές και η πολιτική για το Περιβάλλον, μοιάζουν με συγκοινωνούντα δοχεία. Η ευημερία, που απορρέει από την ανευθυνότητα, τη βεβήλωση του φυσικού μας πλούτου, την κατασπατάληση των φυσικών πόρων είναι καταστροφική. Ό,τι βλάπτει το Περιβάλλον, βλάπτει εντέλει την Οικονομία και την Κοινωνία μας. Ό,τι ωφελεί το Περιβάλλον, ωφελεί τελικά την Ανάπτυξη και την Ποιότητα της Ζωής μας. Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη διασφαλίζεται μόνο μέσα από μία αποτελεσματική πολιτική για το Περιβάλλον. Στη νέα εποχή, η ανάπτυξη, η ευημερία και η κοινωνική συνοχή είναι στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το ποιοτικό, το ασφαλές, το αναβαθμισμένο Περιβάλλον. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Ελλάδα ολόκληρη, σταθεροποιεί σήμερα την πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη. Η περιβαλλοντική ευθύνη μπαίνει στη ζωή όλων μας. Διαπνέει όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές μας. Είναι μέγιστη εθνική προτεραιότητα. Είναι εθνική υπόθεση.»

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο κ. Λεούδης στο ότι η Ελλάδα μπήκε στον 21ο αιώνα χωρίς Κτηματολόγιο, χωρίς Δασολόγιο, χωρίς Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Χωρίς δηλαδή βασικά στοιχεία που συντελούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Πραγματοποίησε ο κ. Λεούδης επίσης, μία σύντομη αναφορά στο έργο που έχει πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ανέφερε, χαρακτηριστικά: «Πόροι πάνω από 150 εκ € διατέθηκαν για έργα που αφορούν το Περιβάλλον από το 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και το Ταμείο Συνοχής. Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα και στην Φλώρινα. Ο σχεδιασμός της τηλεθέρμανσης Φλώρινας πιο συγκεκριμένα ξεκίνησε στις αρχές του 2006 με την χρηματοδότηση των προκαταρτικών μελετών και της προμελέτης, η μελέτη εφαρμογής εντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2007 στο 3ου ΠΕΠ και το έργο εντάχθηκε στο ταμείο συνοχής της Δ’ προγραμματικής περιόδου το Φεβρουάριο του 2009 με προϋπολογισμό 82 εκ. €.»

Πόροι που υπερβαίνουν τα 210 εκ. €, θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια για έργα περιβάλλοντος και στο προσεχές διάστημα αναμένονται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προσκλήσεις που θα αφορούν την Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), την επεξεργασία των υδάτων (λύματα) και την διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ύψους 40 εκ. €, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λεούδης.

Εκτενέστερη αναφορά πραγματοποίησε, όσον αφορά την ωριμότητα έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη τόσο στο ΕΠΠΕΡ / ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας πλην της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, τα οποία είναι:
· Διαχείριση λυμάτων οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων, Αιανής, Βελβεντού, Σερβίων, Γαλατινής, Σιάτιστας Νεάπολης και Κρόκου, συνολικού προϋπολογισμού 27,5 εκ. € από το ΕΠΠΕΡ που αφορά τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και τους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ).
· Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων και μεταλλείου των ΜΑΒΕ από το ΕΠΠΕΡ.
· Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Ν. Γρεβενών (1η ενότητα έργων), συνολικού προϋπολογισμού 11,65 εκ. € από το ΕΠΠΕΡ.
· Διαχείριση λυμάτων οικισμών λεκανών απορροής ποταμών Αλιάκμωνα και Σουλού (Τσοτυλίου, Λιβαδερού, Μεσιανής, Πύργων, Δήμου Ελλησπόντου και οικισμών Εορδαίας προς ΕΕΛ Πτολεμαΐδας), συνολικού προϋπολογισμού 21,35 εκ. € από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας που αφορά τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και τους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ).
· Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Ελλησπόντου (Άγιος Δημήτριος, Δρέπανο, Ρύμνιο, Κοιλάδα, Πολύμυλος, Καπνοχώρι), συνολικού προϋπολογισμού 5,55 εκ. € από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
· Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Σιάτιστας, συνολικού προϋπολογισμού 8,05 εκ. € από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.


Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης, τόνισε ότι η μέριμνα για το Περιβάλλον εντάσσεται σε μία ευρύτερη λογική ευθύνης όλων μας. Ευθύνης προς την οικογένειά μας, προς τους συμπολίτες μας, προς τη Χώρα μας. Ευθύνης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δράσεων που πλήττουν το περιβάλλον. Ευθύνης για τις καθημερινές νοοτροπίες, συνήθειες και πρακτικές μας. Αυτό είναι το μήνυμα του σήμερα, που μας αφορά όλους. Αυτός είναι και ο γνώμονας της νέας αναπτυξιακής πολιτικής, που διαπνέει οριζόντια όλες τις επιμέρους πολιτικές μας. Αυτό είναι το νέο και αδιαπραγμάτευτο στοιχείο, με το οποίο θέλουμε να μπολιάσουμε κάθε επιχειρηματική δράση, κάθε προσωπική στάση. Αυτός είναι, τελικά, ο πιο ασφαλής και αισιόδοξος δρόμος μπροστά μας.

Η ημερίδα συνεχίστηκε με τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των στελεχών του ΥΠΕΧΩΔΕ και έκλεισε με μία εποικοδομητική συζήτηση αναμεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομένων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου