.

Διέλευση φυσικού αερίου από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στην πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 4/5/09 (για το περιβάλλον διότι υπήρχε ταυτόχρονα την ίδια ώρα και ημερίδα σε διπλανή αίθουσα για τη διαχείριση απορριμμάτων) ο κ. Μπαλτάς, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Χωροταξία του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανέφερε ότι έγιναν επιθεωρήσεις σε όλους τους ΑΗΣ... Επίσης ανέφερε ότι η ειδική χωροταξική μελέτη για τη βιομηχανία προβλέπει τη διεύλευση του φυσικού αερίου (από την Περιφέρεια μας για σύνδεση με Αλβανία) και θα πρέπει να δούμε ως περιοχή την περίπτωση συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη στην περιοχή μας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου