.

Δελτίο Τύπου ΔΕΗ [19.05.09] για Πτολεμαϊδα V

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Τρίτη 19.05.09, αποφάσισε, σε ό,τι αφορά την κατασκευή της νέας Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, τα ακόλουθα:

-Η τεχνολογία της νέας Μονάδας θα είναι αυτή του κονιοποιημένου λιγνίτη, αντί της ρευστοποιημένης κλίνης.
-Η ισχύς της Μονάδας θα κυμαίνεται από 550 έως 660 MWel και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.
-Ο καθαρός βαθμός απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 41,5% και θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ως προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου ανέρχεται σε 1.320 εκατ. ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο, πλέον των συνοδευτικών έργων (αυλή λιγνίτη, Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης κλπ).
Τα τεύχη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου "Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Πτολεμαΐδας - Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550-660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση" θα τεθούν προς έγκριση από το διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ έλαβε τρεις ακόμη αποφάσεις:

-Έγκριση της σύμβασης - πλαίσιο για επέκταση της τηλεθέρμανσης του Δήμου Πτολεμαΐδας με παροχή θερμικής ενέργειας από τις Μονάδες ΙΙΙ και IV του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς. Η σχετική σύμβαση - πλαίσιο θα συναφθεί μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ αφενός και του Δήμου Πτολεμαΐδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ) αφετέρου.
-Έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την κατά 25 χρόνια (μέχρι το έτος 2050) χρονική επέκταση της παραχώρησης στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έκτασης περίπου 327 στρεμμάτων.
-Έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για παραχώρηση στην τελευταία επιπλέον έκτασης 500 στρεμμάτων για 41 έτη, δηλαδή μέχρι το έτος 2050. Με τις δύο ανωτέρω αποφάσεις, οι παραχωρούμενες εκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) από την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ.
-Έγκριση της παραχώρησης στο Δήμο Μεγαλόπολης της αποκλειστικής χρήσης για 99 χρόνια έκτασης κυριότητας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, επιφάνειας περίπου 380 στρεμμάτων, για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ). Η παραχώρηση θα είναι δωρεάν και τα τυχόν έξοδα της παραχώρησης θα βαρύνουν τη ΔΕΗ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου