.

Δελτίο Τύπου Greenpeace για "Ενεργειακή Επανάσταση"

H Greenpeace και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC), παρουσιάζοντας την έκθεση «Ενεργειακή Επανάσταση» έδειξαν το δρόμο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα.

Η έκθεση ‘Ενεργειακή Επανάσταση’ αποδεικνύει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την επιθετική προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ο μοναδικός τρόπος για να συμβάλει ουσιαστικά η Ελλάδα στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι απολύτως εφικτό, οι ΑΠΕ στην Ελλάδα να καλύπτουν την ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 52% έως το 2020 και 87% έως το 2050. Επιπλέον, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μπορεί να μειωθεί κατά σχεδόν 11% έως το 2020 και 30% έως το 2050.
Στο σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης χρησιμοποιήθηκαν ασφαλείς τεχνολογίες οι οποίες είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμες. Όπως είναι αυτονόητο, τεχνολογίες που είτε είναι επικίνδυνες (όπως η πυρηνική) είτε δεν έχουν δοκιμαστεί σε εμπορικές εφαρμογές (όπως η αποθήκευση άνθρακα) δεν περιλαμβάνονται στην Ενεργειακή Επανάσταση. Το νέο που φέρνει η Ενεργειακή Επανάσταση είναι ότι τα πυρηνικά και η αποθήκευση άνθρακα αποδεικνύεται ευτυχώς ότι δεν είναι απαραίτητα, ενώ μετά το 2030 είναι δυνατή και η πλήρης κατάργηση του λιγνίτη.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να κινηθεί με αποφασιστικότητα ώστε μέσα στα επόμενα δύο κρίσιμα χρόνια να πάρει τις αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της χώρας.
‘Η βιομηχανία ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη χώρα και να ανταγωνιστεί τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει άμεσα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα καθορίσουν το ενεργειακό της μέλλον έως το 2050’, επεσήμανε ο Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
‘Η Greenpeace δηλώνει ότι την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης αναζητά ένα σχέδιο εξόδου από τη περιβαλλοντική και οικονομική κρίση που τον απειλεί, η Ενεργειακή Επανάσταση έρχεται για να αποδείξει ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά συνεπάγεται και τεράστια κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Το μόνο που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση που θα αξιοποιήσει το τεράστιο ανανεώσιμο δυναμικό και το επενδυτικό ενδιαφέρον και θα κάνει την Ενεργειακή Επανάσταση πραγματικότητα.
Η πρόσφατη έκθεση της Greenpeace, με τίτλο ‘Πράσινη Ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας’, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σπουδαιότητα της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, όπως επιτάσσει η Ενεργειακή Επανάσταση, καθώς εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, η πράσινη, ανανεώσιμη ενέργεια συνεπάγεται και σημαντικότατο κοινωνικό όφελος. Εκτιμάται ότι η στροφή στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 πράσινες νέες θέσεις εργασίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου