.

Νομαρχία Κοζάνης: Κατάλληλα για άρδευση τα νερά του ρέματος Σουλού

Ολοκληρώθηκαν από τη ΔΕΗ στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, οι εργασίες απορρύπανσης, μετά τη διαρροή 247 τόνων (297.600 lt) πετρελαίου.
Η ακριβής εκτίμηση από πλευράς ΔΕΗ, της ποσότητας πετρελαίου που διέφυγε στο ρέμα Σουλού, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Για τη διερεύνηση ενδεχομένων επιπτώσεων στα νερά του ρέματος Σουλού από το συγκεκριμένο συμβάν, συστήθηκε επιστημονική επιτροπή με επικεφαλής τον Ομότιμο καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. κ. Θεμιστοκλή Κουϊμτζή.
Μετά τη συλλογή όλων των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δειγμάτων νερού που πραγματοποιήθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, το Κέντρο Περιβάλλοντος καθώς και την εταιρεία ΙΝΤΕRGEO ENVIRONMENTAL TECH, η οποία τα απέστειλε στο εργαστήριο της ARGOLAB Labor GmbH στη Γερμανία, η επιτροπή κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
α. Συγκρινόμενα όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων με την υφιστάμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ποιότητα των επιφανειακών νερών για χρήση κολύμβησης και άρδευσης, που είναι χαρακτηρισμένα τα νερά του ρέματος Σουλού, οι συγκεντρώσεις των επικινδύνων ουσιών (αρωματικοί υδρογονάνθρακες) που μετρήθηκαν είναι χαμηλότερες από τα όρια του πόσιμου νερού.
β. Οι συγκεντρώσεις των πετρελαϊκών υδρογονανθράκων που μετρήθηκαν στα πρώτα δείγματα, είτε είναι μη ανιχνεύσιμες, είτε οριακά συμπίπτουν με τα επιθυμητά όρια των νερών κολύμβησης. Στα δείγματα που ελήφθησαν αργότερα δεν έχουν ανιχνευθεί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες. Επομένως, τα νερά είναι κατάλληλα για κολύμβηση, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία.
γ. Η ποιότητα των νερών του ρέματος Σουλού με τα υπάρχοντα στοιχεία είναι απολύτως κατάλληλη ώστε τα νερά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση χωρίς κανένα πρόβλημα.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν κρίνει σκόπιμη τη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων ως προς την υφιστάμενη χρήση των υδάτων του ρέματος Σουλού. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση του ρέματος πρέπει να συνεχιστεί με διευρυμένες και συντονισμένες αναλύσεις, αφού από την εικόνα των υδάτων διαπιστώθηκαν επιπλέον, πιθανές, πηγές ρύπανσης κατά μήκος του ρέματος π.χ. συσκευασίες λιπαντικών και φυτοφαρμάκων.
Επιπλέον, το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης έχει αναθέσει στο Α.Π.Θ. την εκπόνηση επιπλέον αναλυτικής μελέτης για την διαπίστωση της κατάστασης-της υφιστάμενης ρύπανσης των υδάτινων πόρων, λόγω της διαρροής και των επιπτώσεων στο οικοσύστημα της περιοχής.

Ακολουθεί η Τεχνική έκθεση του Ομότιμου καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. κ. Θεμιστοκλή Κουϊμτζή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου