.

ΔΕΗ: Δημοπράτηση μονάδας Πτολεμαϊδα V άμεσα και παράδοση 2015~2016

Από την εισήγηση του κ. Διον. Παγουλάτου, υπεύθυνου έργων Β. Ελλάδος Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων ΔΕΗ ΑΕ, με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" στο προσυνέδριο του ΤΕΕ ανακοινώθηκε ότι η νέα μονάδα Πτολεμαϊδα V θα δημοπρατηθεί αυτόν το μήνα (Μάιος 2009) και θα είναι πρακτικά έτοιμη προς λειτουργία το 2016 (1 έτος συμβολαιοποίηση και 5,5 έτη με τις αδειοδοτήσεις κατασκευή). Το ίδιο ισχύει και για τη Μελίτη ΙΙ. Η παρουσίαση του κ. Παγουλάτου ήταν (σε κείμενο) η παρακάτω την οποία μπορείτε και να δείτε αναλυτικά στο τέλος:

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


 ΑΗΣ-ΛΚΠΑ : 43 MW, λειτουργία από 1959 … 1965 (Μονάδες Ι…ΙΙ)
 ΑΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ : 620 MW, λειτουργία από 1959 … 1972 (Μονάδες Ι…IV)
 ΑΗΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ :1200 MW, λειτουργία από 1974 … 1981 (Μονάδες Ι…IV)
 ΑΗΣ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : 1580 MW, λειτουργία από 1984 … 1996 (Μονάδες Ι…V)
 ΑΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ/ ΦΙΛΩΤΑ :600 MW, λειτουργία από 1986 (Μονάδες Ι…II)
 ΑΗΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ : 330 MW, λειτουργία από 2003 (Μονάδα Ι)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ : 4373 MW

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

 Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί λόγω παλαιότητας χάνουν την αξιοπιστία τους
 Οι μειώσεις διαθεσιμότητας των Μονάδων ωθούν σε λειτουργία πλέον ακριβών Μονάδων (πετρελαικών και μετασκευασμένων φυσικού αερίου)
 Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε θέματα ρύπων και αέρια θερμοκηπίου γίνονται όλο και πιο ασφυκτικές
 Η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των Μονάδων που λειτουργούν οδηγεί σε μεγάλες εκπομπές CO2 από 1.21 … 1.29 t/MWh καθαρής παραγωγής
 Στο μεταβλητό κόστος παραγωγής των λιγνιτικών Μονάδων η επιβάρυνση του CO2 είναι πιο σημαντική από το κόστος καυσίμου
 Αν π.χ. η τιμή του φόρου διαμορφωθεί σε 35 €/tn CO2 η επιβάρυνση θα είναι 45 €/MWh
 Εκτός από τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα στο κόστος παραγωγής, συνέχιση της κατάστασης ισοδυναμεί με κατασπατάληση του εθνικού ορυκτού πλούτου
 Τα αποθέματα των Ορυχείων ελαττώνονται και η σχέση εκμετάλλευσης αυξάνεται βαθμιαία προκαλώντας αύξηση στο κόστος εξόρυξης
 Παράλληλα με τα παραπάνω η περιβαλλοντική νομοθεσία μετά το 2016 γίνεται πολύ αυστηρή

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

 Πρόγραμμα απόσυρσης των παλιών αντιοικονομικών και ρυπογόνων Μονάδων
 Ανάπτυξη νέων Μονάδων με υψηλή περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση
 Δυνατότητα αξιοποίησης μεγαλύτερου εύρους ποιοτικών χαρακτηριστικών καυσίμου για εύκολη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εκμετάλλευσης των ορυχείων

ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΑΗΣ ΛΚΔΜ-ΕΛΠ : Από το 2010 και μετά
 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ : Από το 2011 σταδιακά (Μονάδα IV από το 2014)
 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ : Από το 2023 σταδιακά (Μονάδα IV από το 2026)
 ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ/ ΦΙΛΩΤΑ: Από το 2023 και μετά

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ : ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V

 Ισχύς 550 … 660 MW και δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης μέχρι 140 Mj/s
 Υψηλή ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 41.5% επί καθαρής παραγωγής (pulverized fuel - ultra supercritical)
 Υπερσύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία (σκόνη, SOx, NOx)
 Ελάχιστη οπτική όχληση
 Διακηρύσσεται μέσα στον τρέχοντα μήνα
 Εμπορική λειτουργία σε 5.5 χρόνια από την συμβολαιοποίηση
 Λειτουργία με ευρύτατη γκάμα καυσίμων ΚΘΙ =1220 … 1450 Kcal/Kg από τα Ορυχεία Μαυροπηγής και Πεδίου Υψηλάντη
 Επάρκεια τροφοδοσίας για τουλάχιστον μέχρι το 2050

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ : ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ

 Ο Διαγωνισμός της 18/2/2009 για την κατασκευή Μονάδας 450 MW κηρύχθηκε άγονος
 Η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς συμμετοχής Κατασκευαστών οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους και σε υπερβολικό φόρτο εργασίας των τελευταίων
 Παράλληλα, το μέγεθος της Μονάδας και οι απαιτήσεις για πολύ υψηλή απόδοση αποθάρρυναν τους κατασκευαστές καθόσον δεν διέθεταν κάποια «έτοιμη» λύση για γρήγορη προσαρμογή και αποτίμηση στο στάδιο του Διαγωνισμού

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΙΙ

 Παραμένει ερώτημα τι θα απογίνει με το Ορυχείο Βεύης (πρώην ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ) καθώς εκκρεμεί η απόφαση του Υπουργείου για την ανάθεσή του
 Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει εκπονήσει μεταλλευτικές μελέτης τροφοδοσίας της νέας Μονάδας που υποθέτουν συνεκμετάλλευση του κοιτάσματος
 Η μη συνεκμετάλλευση θα οδηγήσει σε αντιοικονομική και αντιδεοντολογική εκμετάλλευση του μέρους του κοιτάσματος ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΙΤΗ Ι & ΙΙ

 Ιδιωτικά Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας
 Ορυχείο Βεύης (πρώην ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ)
 Ορυχείο Βεύης (ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.)
 Ορυχείο Κλειδιού
 Κοίτασμα Λόφων (στα όρια οικισμού Μελίτης)
Επικουρικά:
 Ορυχείο Βεγόρας
 Κοίτασμα Κομνηνών (υπό εξέταση)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 Προσδιορισμός κατάλληλου εύρους ισχύος της νέας Μονάδας, σε συνδυασμό με τις αβεβαιότητες των κοιτασμάτων
 Διεύρυνση Διαγωνισμού - εξέταση της δυνατότητας εναλλακτικής τεχνολογίας (ρευστοποιημένη κλίνη – CFB)
 Καθορισμός τεχνικών απαιτήσεων για ισότιμη συμμετοχή των 2 τεχνολογιών (PF vs CFB)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 Διακήρυξη του Έργου μέχρι τέλος Ιουνίου
 Υποβολή προσφορών σε 6 μήνες από τη Διακήρυξη
 Αξιολόγηση – ανάθεση σε 4 μήνες από την υποβολή προσφορών
 Κατασκευή του έργου και θέση σε εμπορική λειτουργία σε 5.5 χρόνια

H εισήγηση αναλυτικά:


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου